ترجمه مقاله The relationship between consumer ethnocentrism cosmopolitanism and product country image among younger generation consumers The moderating role of country development status ( ترجمه مقاله : رابطه بین قوم گرایی مصرف کننده و جهان بینی و تصویر محصول کشور در بین مصرف کنندگان نسل جوان:نقش تعدیل کننده وضعیت توسعه کشور )

مقاله با عنوان :

The relationship between consumer ethnocentrism cosmopolitanism and product country image among younger generation consumers The moderating role of country development status

را از اینجا دانلود کنید

پشتیبانی : دارد . در صورت  هرگونه مشکل با شماره 09367938018 در وآتس آپ یا تلگرام و یا به جهت سفارش ترجمه مقاله با پشتیبانی به شماره 09191732587 د ر وآتس آپ یا تلگرام تماس حاصل فرمایید.

کیفیتعالی

قیمت10000 تومان

ژورنال : International Business Review

سال مقاله : 2015

ترجمه قسمتی از مقاله

چکیده:

اگرچه اختلافات بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بطور گسترده در زمینه استراتژی های جهانی سازی مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما تاکنون مطالعات اندکی در مورد رابطه وضعیت توسعه کشور و تملک کشورها از تصویب مطلوب یا نامطلوب محصول کشور PCI انجام شده است.  علاوه بر این ، نتایج چنین مطالعاتی تا کنون بی نتیجه بوده است. هدف از این مقاله ، بررسی نقش تعدیل کننده وضعیت توسعه کشور در PCI همراه با دو نسخه از PCI ، یعنی نژاد مصرف کننده و جهان بینی است. در این مقاله بین PCI تصاویر داخلی و خارجی پاسخ دهندگان نیز تفکیک شده است. ما یک مدل جدید را آزمایش می کنیم که این سازه ها را با نمونه ای از 2655 مصرف کننده نسل جوان ترکیب می کند. نتایج نشان می دهد که وضعیت توسعه کشور برخی از روابط را تعدیل می کند اما برخی دیگر را تعدیل نمی کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای شرکت های بین المللی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنگام تدوین استراتژی جهانی دارد.

Abstrac

coupled with two antecedents of PCI, namely consumer ethnocentrism and cosmopolitanism. The paper also distinguishes between the PCI of the home and foreign country images of respondents. We test a new model that incorporates these constructs with a sample of 2655 younger generation consumers. The results show that country development status moderates some relationships but does not moderate others. These findings have significant implications for international companies from both developed and developing countries when developing global strategy.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Pro Forma Earnings Presentation Effects and Investment Decisions (ترجمه مقاله : اثرات ارائه فرم و سودهای سرمایه گذاری و تصمیمات سرمایه گذاری )

ترجمه مقاله Pro Forma Earnings Presentation Effects and Investment Decisions (ترجمه مقاله : اثرات...

10000 تومان

ترجمه مقاله Auditing Related Party TransactionsEvidence from Audit Opinions and Restatements ( ترجمه مقاله : معاملات حسابرسی مربوط به طرف شواهدی از نظرات و بازگرداندن حسابرسی )

ترجمه مقاله Auditing Related Party TransactionsEvidence from Audit Opinions and Restatements ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Corporate social responsibility disclosure and corporate governance empirical insights on neo institutional framework from China ( ترجمه مقاله : افشای مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتها: بینش تجربی در چارچوب نهادی از چین )

ترجمه مقاله Corporate social responsibility disclosure and corporate governance empirical insights on neo institutional...

10000 تومان

ترجمه مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms ( ترجمه مقاله : ارزش بازکردن برنامه های راهبردی برای تحلیل داده های بزرگ در شرکت ها )

ترجمه مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms ( ترجمه...

10000 تومان

ترجمه مقاله The Emerging Cognitive Platform ( ترجمه مقاله : بستر شناختی در حال ظهور )

ترجمه مقاله The Emerging Cognitive Platform ( ترجمه مقاله : بستر شناختی در حال...

10000 تومان

ترجمه مقاله Mobile Edge Computing Survey and Research Outlook ( ترجمه مقاله : محاسبات لبه تلفن همراه بررسی و چشم انداز تحقیق )

ترجمه مقاله Mobile Edge Computing Survey and Research Outlook ( ترجمه مقاله : محاسبات...

10000 تومان

ترجمه مقاله Effect of PPP and Repetition Technique in Teaching Pronunciation to EFL Learner at the  Elementary level in Iran ( ترجمه مقاله : تأثیر روش PPP و تکرار در آموزش تلفظ زبان آموز با EFL در مقطع ابتدایی در ایران )

ترجمه مقاله Effect of PPP and Repetition Technique in Teaching Pronunciation to EFL Learner...

10000 تومان

ترجمه مقاله Info based approach in distributed mutual exclusion algorithms ( ترجمه مقاله : رویکرد مبتنی بر اطلاعات در محرومیت الگوریتم های  متقابل توزیع شده )

ترجمه مقاله Info based approach in distributed mutual exclusion algorithms ( ترجمه مقاله :...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+