ترجمه مقاله The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework(رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی)

مقاله با عنوان The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework را از اینجا دانلود کنید.

عنوان مقاله به فارسی :رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی

نام ژورنال: الزویر – Elsevier

سال نشر:2014

پشتیبانی:دارد.در صورت هرگونه بروزمشکل باشماره تلفن 09367938018یاآی دی تلگرامresearch_moghimi@تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : 6000 تومان

قسمتی از ترجمه محصول :

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در مالزی می باشد تا چارچوبی مفهومی برای پژوهش های آینده فراهم شود. این مقاله هم چنین درباره ی پژوهش های قبلی در زمینه ی هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی بین فردی و مدیریت بحران در مالزی می باشد که این چارچوب مفهومی را می سازد. هدف اصلی این چارچوب، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در مالزی است.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی بین فردی، مدیریت بحران

  1. مقدمه

مدیریت بحران را می توان کارکرد مدیریتی دانست که درباره ی ایجاد چارچوب درون اجتماعات برای کاهش آسیب پذیری برای پرداختن به بحران می باشد. چهار اصل مدیریت بحران عبارتند از: جامع بودن، تدریجی بودن، حرفه ای و منسجم بودن. ریو (۲۰۱۱) توضیح می دهد که اولین اصل در مدیریت بحران این است که مدیران بحران باید تمامی مخاطرات، تمامی مراحل، تمامی ذی نفعان و تمامی تاثیرات مرتبط با فجایع را در نظر بگیرند. دومین اصل درباره ی پیش بینی مدیران بحران از فجایع آینده برای اقدامات پیشگیرانه و مقدماتی برای ساختن اجتماعات مقاوم و انعطاف پذیر در برابر بحران هامی باشدو سومین اصل درباره ی کارهای مدیر بحران برای تضمین انسجام تلاش ها در بین تمامی سطوح دولت و عناصر اجتماع است. اصل نهایی مدیریت بحران، ارزش مدیر بحران را در رهیافت دانش و علم مبنا در آموزش، تجربه، کاربست اخلاقی، نظارت عمومی و بهبود مستمر نشان می دهد. هدف این اصل مدیریت بحران تضمین این است که آژانس های بحران و جامعه می توانند با هم کار کنند تا از اثر بحران رهایی یابند و این بر ابعاد روانشناختی و کالبدی جامعه تاثیرگذار می باشد.

در مالزی سه سطح مدیریت بحران بر بمنای شورای امنیت ملی اصل شماره ۲۰ و قوانین عملیاتی ثابت PTO وجود دارد. در هر سطح، سازمانهایی هستند که کارهای خاصی دارند. در بین سازمانها یا بخش هایی که درگیر می باشند می توان از بخش رفاه اجتماعی DOSW، شورای امنیت ملی NSC و وزارت دفاع نام برد. در سطح ۱، سازمانها تضمین می کنند که اقدامات مشترک و ظرفیت انسانی برای فراهم کردن اخبار برای رسانه ها وجود دارد. در سطح ۲ سازمانها باید بتوانند کمک هایی همانند کمک مالی، حمایت اجتماعی و منابع انسانی را برای اجتماع فراهم کنند. در سطح سوم، سازمانها یا بخش ها باید سیاست، امور مالی، دارایی ها و منابع انسانی مدیریت بحران ملی را تعیین کنند.

 Abstract

The purpose of this paper is to explain the relationship between emotional intelligence and interpersonal communication skills in
the context of disaster management in Malaysia and to provide a conceptual framework for the future research. This paper also
discusses some previous studies on emotional intelligence, interpersonal communication skills and disaster management in
Malaysia that constitute the building of the conceptual framework. The main aim of the framework is to outline the relationship
between emotional intelligence and interpersonal communication skills in Malaysian disaster management context.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+