ترجمه مقاله Sustaining customer engagement behavior through corporate social responsibility The roles of environmental concern and green trust (تداوم رفتار تعامل مشتری با مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش نگرانی زیست محیطی و اعتماد سبز)

مقالهSustaining customer engagement behavior through corporate social responsibility The roles of environmental concern and green trust (تداوم رفتار تعامل مشتری با مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش نگرانی زیست محیطی و اعتماد سبز)را از اینجا دانلود کنید

پشتیبانی: دارد در صورت هرگونه مشکل با شماره 09367938018 در واتس اپ یا تلگرام و یا جهت سفارش ترجمه مقاله با پشتیبانی با 09191732587 در واتس اپ با تلگرام تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول : عالی

قیمت: 15000 تومان

ژورنال: الزیور

سال مقاله:2020

چکیده:

مقالات قبل اطلاعات کمی درباره ی مسولیت اجتماعی شرکت دارند. برخی مطالعات تأثیر مثبت بر نتایج مطلوب مشتری و برخی دیگر تأثیر منفی نشان داده اند. برای آشتی دادن این دو دیدگاه واگرا ، این مطالعه پیشنهاد می کند که رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی شرکت با نام تجاری و رفتار تعامل پایدار مشتری به طور سریال توسط خود-علت و / یا ادغام نام تجاری واسطه است. علاوه بر این ، چنین مکانیزم میانجیگری سریال با نگرانی زیست محیطی و اعتماد سبز تعدیل می شود. نتایج یک مطالعه تجربی انجام شده در صنعت هواپیمایی تأیید می کند که ارتباط بین درک مسئولیت اجتماعی شرکت با نام تجاری مناسب و رفتار تعامل پایدار مشتری به طور سریالی توسط خود-علت و / یا ادغام نام تجاری واسطه می شود و توسط نگرانی زیست محیطی و اعتماد سبز تعدیل می شود. رفتار پایدار مشارکت مشتری ، به نوبه خود ، رفتارهای شهروندی خارج از نقش ، مشتری را فراتر از رفتار وفاداری در نقش آنها هدایت می کند. این مطالعه با اثبات اینکه رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی شرکت با نام تجاری و رفتار تعامل پایدار مشتری ساده نیست و با ارائه یک چارچوب نظری برای توضیح بهتر مکانیسم های روانشناختی و شرایط مرزی ، به جریان مسئولیت اجتماعی خرد شرکت در تولید پاک کننده تر کمک می کند.

abstract

Prior studies on high-fit corporate social responsibility programs have yield equivocal findings; some studies have shown a positive impact on desirable customer outcomes and others have shown a negative impact. To reconcile these two divergent views, this study proposes that the relationship between perceived corporate social responsibility-brand fit and sustainable customer engagement behavior is serially mediated by self-cause and/or brand integration. Furthermore, such serial mediation mechanism is moderated by environmental concern and green trust. The results of an empirical study carried out in the airline industry confirm that the link between perceived corporate social responsibility-brand fit and sustainable customer engagement behavior is serially mediated by self-cause and/or brand integration and moderated by environmental concern and green trust. Sustainable customer engagement behavior, in turn, drives customers’ extra-role, citizenship behavior that goes beyond their in-role, loyalty behavior. This study contributes to the micro-corporate social responsibility stream of cleaner production by demonstrating that the relationship between perceived corporate social responsibility-brand fit and sustainable customer engagement behavior is not straightforward and by providing a theoretical framework to better explain the psychological mechanisms and boundary conditions affecting this relationship

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both the adsorption ways of emulsifiers and the adjusted pH (قطره و پایداری خامه سازی امولسیون های ژلاتینی یا  سورفاکتانت تثبیت شده با روغن ماهی به هر دو روش جذب جذب امولسیون کننده ها و pH تنظیم شده بستگی دارد)

ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both...

15000 تومان

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to a pandemic outbreak with system dynamics  (یک مدل کیفی از الگوهای انعطاف پذیری و آسیب پذیری در پاسخ به شیوع همه گیر با پویایی سیستم)

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to...

15000 تومان

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials (پتانسیل نقره و کائولن در بخش های کامپوزیت ژلاتین به عنوان غذای بسته بندی شده)

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials...

15000 تومان

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement (تأثیر نام تجاری و برند مقصد بر وفاداری گردشگر: نقش واسطه ای تعامل برند مقصد)

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist...

15000 تومان

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

20000 تومان

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis (تأثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری سبز و توسعه پایدار شرکت ها: یک تحلیل ساختار)

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها تحت تنش محیطی به عنوان منبع آنتی اکسیدان ها)

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت ممیزی داخلی: ادراکات، حسابرسان داخلی تونس،  تحقیق توضیحی)

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+