بخش ترجمه مقالات بانکداری

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market) (تأثیر ساختار ورود و مالکیت خارجی بر بازار بانکی داخلی فیلیپین)

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار بانک و امور مالی SME: مدارک بانکی از کشورهای اروپایی)

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان خارجی: تئوری و تجربی)

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece (ترجمه مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان)

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness of accounting earnings: Evidence from China’ split share structure reform (ترجمه مقاله تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین)

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques ( چارچوب معاملات سهام ترکیبی با تجزیه و تحلیل فنی و تکنیک های یادگیری ماشین )

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله  The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with housing and banking(ترجمه مقاله : انتقال شوک های مالی در یک مدل تخمین زده شده DSGE  در مسکن و بانکداری)

NE) ترجمه مقاله The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with...

30000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله(Melatonin induces the expression of Nrf2-regulated antioxidant enzymes via PKC and Ca2+ influx activation in mouse pancreatic acinar cells.)(ملاتونین از طریق فعال سازی هجوم PKC و Ca2 در سلول های لوزالمعده موش بیان آنزیم های آنتی اکسیدانی تنظیم شده با Nrf2 را ایجاد می کند)

ترجمه مقاله(Melatonin induces the expression of Nrf2-regulated antioxidant enzymes via PKC and Ca2+ influx...

15000 تومان

ترجمه مقاله(Advanced Current-Limiting and Power-Sharing Control in a PV-Based Grid-Forming Inverter under Unbalanced Grid Conditions)(محدود کردن جریان و اشتراک برق پیشرفته کنترل در اینورتر شبکه سازنده مبتنی بر PV تحت شرایط شبکه نامتعادل)

ترجمه مقاله(Advanced Current-Limiting and Power-Sharing Control in a PV-Based Grid-Forming Inverter under Unbalanced Grid...

15000 تومان

ترجمه مقاله(Following isothermal and non-isothermal crystallization of poly (3-hexylthiophene) thin films by UV–vis spectroscopy)(تبلور هم دما و غیر هم دما لایه های نازک پلی هگزیلتیوفن توسط طیف سنجی UV-vis )

ترجمه مقاله(Following isothermal and non-isothermal crystallization of poly (3-hexylthiophene) thin films by UV–vis spectroscopy)(تبلور...

15000 تومان

ترجمه مقاله(The future of financial fraud)(آینده کلاه برداری )

ترجمه مقاله(The future of financial fraud)(آینده کلاه برداری )

15000 تومان

ترجمه مقاله(Deep learning for detecting financial statement fraud)(یادگیری عمیق برای کشف تقلب در صورت های مالی )

ترجمه مقاله(Deep learning for detecting financial statement fraud)(یادگیری عمیق برای کشف تقلب در صورت...

15000 تومان

ترجمه مقاله(Financial reporting quality and peer group selection)(کیفیت گزارشگری مالی و انتخاب گروه )

ترجمه مقاله(Financial reporting quality and peer group selection)(کیفیت گزارشگری مالی و انتخاب گروه )

15000 تومان

ترجمه مقاله(Insight into hydrostatic pressure effects on diffusible hydrogen content in wet welding joints using in-situ X-ray imaging method)(تفکر در مورد اثرات فشار هیدرواستاتیک بر میزان هیدروژن قابل انتشار در اتصالات جوشکاری مرطوب با استفاده از روش تصویربرداری اشعه ایکس )

ترجمه مقاله(Insight into hydrostatic pressure effects on diffusible hydrogen content in wet welding joints...

15000 تومان

ترجمه مقاله(SAII Afferents)(شاخص SAII )

ترجمه مقاله(SAII Afferents)(شاخص SAII )

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+