بخش ترجمه مقالات بانکداری

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market) (تأثیر ساختار ورود و مالکیت خارجی بر بازار بانکی داخلی فیلیپین)

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار بانک و امور مالی SME: مدارک بانکی از کشورهای اروپایی)

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان خارجی: تئوری و تجربی)

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece (ترجمه مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان)

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness of accounting earnings: Evidence from China’ split share structure reform (ترجمه مقاله تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین)

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques ( چارچوب معاملات سهام ترکیبی با تجزیه و تحلیل فنی و تکنیک های یادگیری ماشین )

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله  The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with housing and banking(ترجمه مقاله : انتقال شوک های مالی در یک مدل تخمین زده شده DSGE  در مسکن و بانکداری)

NE) ترجمه مقاله The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with...

30000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both the adsorption ways of emulsifiers and the adjusted pH (قطره و پایداری خامه سازی امولسیون های ژلاتینی یا  سورفاکتانت تثبیت شده با روغن ماهی به هر دو روش جذب جذب امولسیون کننده ها و pH تنظیم شده بستگی دارد)

ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both...

15000 تومان

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to a pandemic outbreak with system dynamics  (یک مدل کیفی از الگوهای انعطاف پذیری و آسیب پذیری در پاسخ به شیوع همه گیر با پویایی سیستم)

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to...

15000 تومان

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials (پتانسیل نقره و کائولن در بخش های کامپوزیت ژلاتین به عنوان غذای بسته بندی شده)

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials...

15000 تومان

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement (تأثیر نام تجاری و برند مقصد بر وفاداری گردشگر: نقش واسطه ای تعامل برند مقصد)

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist...

15000 تومان

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

20000 تومان

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis (تأثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری سبز و توسعه پایدار شرکت ها: یک تحلیل ساختار)

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها تحت تنش محیطی به عنوان منبع آنتی اکسیدان ها)

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت ممیزی داخلی: ادراکات، حسابرسان داخلی تونس،  تحقیق توضیحی)

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+