بخش ترجمه مقالات بانکداری

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار بانک و امور مالی SME: مدارک بانکی از کشورهای اروپایی)

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان خارجی: تئوری و تجربی)

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece (ترجمه مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان)

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness of accounting earnings: Evidence from China’ split share structure reform (ترجمه مقاله تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین)

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques ( چارچوب معاملات سهام ترکیبی با تجزیه و تحلیل فنی و تکنیک های یادگیری ماشین )

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله  The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with housing and banking(ترجمه مقاله : انتقال شوک های مالی در یک مدل تخمین زده شده DSGE  در مسکن و بانکداری)

NE) ترجمه مقاله The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with...

30000 تومان

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies (اثرات نرخ سود در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصادهای اسلامی و غیر اسلامی)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from...

3000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ne) ترجمه مقاله Impact of News on the Trend of Stock Price Change: an Analysis based on the Deep LSTM Mode(تأثیر اخبار بر روند تغییر قیمت سهام: براساس مدل LSTM دو طرفه عمیق)

ne) ترجمه مقاله Impact of News on the Trend of Stock Price Change: an...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهThe impact of business and political news on the GCC stock markets(تأثیر اخبار تجاری و سیاسی در بورس سهام GCC)

ne) ترجمه مقالهThe impact of business and political news on the GCC stock markets(تأثیر...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهSOCIAL MEDIA, NEWS MEDIA AND THE STOCK MARKET(رسانه های اجتماعی ، اخبار رسانه ای و بازار سهام)

ne) ترجمه مقالهSOCIAL MEDIA, NEWS MEDIA AND THE STOCK MARKET(رسانه های اجتماعی ، اخبار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPredicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of health news(پیش بینی بازده سهام در حضور بیماری همه گیر COVID-19: نقش اخبار سلامت)

ne) ترجمه مقالهPredicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهNews Sentiment And States of Stock Return Volatility: Evidence from Long Memory and Discrete Choice Models(احساس اخبار و وضعیت نوسانات بازگشت سهام: شواهدی از مدل های حافظه طولانی و گسسته)

ne) ترجمه مقالهNews Sentiment And States of Stock Return Volatility: Evidence from Long Memory...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهIncorporating stock prices and news sentiments for stock market prediction: A case of Hong Kong(درج قیمت های سهام و احساسات خبری برای پیش بینی بازار سهام: یک مورد از هنگ کنگ)

ne) ترجمه مقالهIncorporating stock prices and news sentiments for stock market prediction: A case...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهTrauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology(لمواجهه با صدمات ناشی از استرس , تغییر مورفولوژی بادامه و یادگیری در حال انقراض : مفاهیم مربوط به آسیب‌شناسی روانی)

ne) ترجمه مقالهTrauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره ساخت حرفه‌ای)

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره...

35000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+