بخش ترجمه مقالات جامعه شناسی

ترجمه مقاله Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography(تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری))

ترجمه مقاله Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography(تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری))

مقاله با عنوان Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Media and the Libel Law: The Malaysian Experience(رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی)

ترجمه مقاله Media and the Libel Law: The Malaysian Experience(رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی)

مقاله با عنوان Media and the Libel Law: The Malaysian Experience را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach(حرکت به سوی توسعه پایدار: یک رویکرد پویایی سیستم)

ترجمه مقاله Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach(حرکت به سوی توسعه پایدار: یک رویکرد پویایی سیستم)

مقاله با عنوان Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Exploring the influence of Social software on Business Process Management(بررسی تاثیر نرم افزار اجتماعی بر مدیریت فرآیند تجاری)

ترجمه مقاله Exploring the influence of Social software on Business Process Management(بررسی تاثیر نرم افزار اجتماعی بر مدیریت فرآیند تجاری)

مقاله با عنوان Exploring the influence of Social software on Business Process Management را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior(ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بر برش نازکی از رفتار)

ترجمه مقاله Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior(ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بر برش نازکی از رفتار)

مقاله با عنوان Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce(مدلسازی و تست ابعاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک)

ترجمه مقاله Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce(مدلسازی و تست ابعاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک)

مقاله با عنوان Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Impact of quality management on green innovation(تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز)

ترجمه مقاله Impact of quality management on green innovation(تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز)

مقاله با عنوان Impact of quality management on green innovation را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :تاثیر...

ترجمه مقاله Consumer experiences, attitude and behavioral intention toward online food delivery (OFD) services(تجارب مصرف کننده، نگرش و مقاصد رفتاری برای خدمات آنلاین تحویل غذا (OFD))

ترجمه مقاله Consumer experiences, attitude and behavioral intention toward online food delivery (OFD) services(تجارب مصرف کننده، نگرش و مقاصد رفتاری برای خدمات آنلاین تحویل غذا (OFD))

مقاله با عنوان Consumer experiences, attitude and behavioral intention toward online food delivery (OFD) services را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقالهInvestor Sentiment and Stock Market Liquidity(تمایل سرمایه گذاران و نقدینگی بازار سهام)

ترجمه مقالهInvestor Sentiment and Stock Market Liquidity(تمایل سرمایه گذاران و نقدینگی بازار سهام)

مقاله با عنوانInvestor Sentiment and Stock Market Liquidityرا از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :تمایل سرمایه گذاران و...

ترجمه مقاله Brand Attitudes and Search Engine Queries(نگرش برند و جستارهای موتور جستجو)

ترجمه مقاله Brand Attitudes and Search Engine Queries(نگرش برند و جستارهای موتور جستجو)

مقاله با عنوان Brand Attitudes and Search Engine Queriesرا از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :نگرش برند و...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+