بخش ترجمه مقالات علوم اجتماعی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته علوم اجتماعی(دانلود مقاله با ترجمه پژوهشگری اجتماعی؛  دانلود مقاله با ترجمه تعاون و رفاه اجتماعی؛ دانلود مقاله با ترجمه خدمات اجتماعی ؛ دانلود مقاله با ترجمه مردم شناسی؛ دانلود مقاله با ترجمه علوم اجتماعی ؛ دانلود مقاله با ترجمه جمعیت شناسی؛ دانلود مقاله با ترجمه شیعه شناسی ؛ دانلود مقاله با ترجمه توسعه روستایی ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ دانلود مقاله با ترجمه جامعه شناسی انقلاب اسلامی؛ دانلود مقاله با ترجمه مطالعات فرهنگی ؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت راهبردی فرهنگ؛ دانلود مقاله با ترجمه مطالعات جوانان ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی توسعه منطقه ای ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی گردشگری (توریسم) ؛ دانلود مقاله با ترجمه دانش اجتماعی مسلمین ؛ دانلود مقاله با ترجمه فلسفه علوم اجتماعی)را دانلود کنید. ترجمه های مقالات علوم اجتماعی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

F) ترجمه مقاله A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies (بررسی موردی عوامل تاثیرگذار بر روش های مدیریت شغلی و بهداشتی در شرکت ها)

F) ترجمه مقاله A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies (بررسی موردی عوامل تاثیرگذار بر روش های مدیریت شغلی و بهداشتی در شرکت ها)

عنوان مقاله : ترجمه مقاله  A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies را...

F) ترجمه مقاله Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an ergonomic lens(چرا دیگر آموزش های بهداشتی و ایمنی شغلی موثر نیست؟ فرآیند یادگیری و استفاده از یک لنز ارگونومیک در بین کارگران جوان)

F) ترجمه مقاله Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an ergonomic lens(چرا دیگر آموزش های بهداشتی و ایمنی شغلی موثر نیست؟ فرآیند یادگیری و استفاده از یک لنز ارگونومیک در بین کارگران جوان)

عنوان مقاله : مقاله با عنوان Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness(پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness(پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس)

مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness را “” از اینجا...

ترجمه مقاله Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes(پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری)

ترجمه مقاله Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes(پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری)

مقاله با عنوان Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :پروفایل...

ترجمه مقاله What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction( آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی))

ترجمه مقاله What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction( آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی))

مقاله باعنوان What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework(رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی)

ترجمه مقاله The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework(رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی)

مقاله با عنوان The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework را...

ترجمه مقاله Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources(خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی)

ترجمه مقاله Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources(خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی)

مقاله با عنوان Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources را از اینجا...

ترجمه مقاله LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS(ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور)

ترجمه مقاله LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS(ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور)

مقاله با عنوان LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future(آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده)

ترجمه مقاله Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future(آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده)

مقاله با عنوان Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution(ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی)

ترجمه مقاله Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution(ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی)

مقاله با عنوان Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution را از اینجا دانلود...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+