بخش ترجمه مقالات مدیریت بازاریابی

ne)ترجمه مقاله(Are super stock exchange mergers motivated by efficiency or market power gains?)(آیا ادغام های فوق العاده بورس اوراق بهادار با بهره وری از بازار یا افزایش قدرت صورت می گیرد؟)

ne)ترجمه مقاله(Are super stock exchange mergers motivated by efficiency or market power gains?)(آیا ادغام...

15000 تومان

ترجمه مقاله ( Comparison of Customers’ Perception of the Quality of Poland-Turkey Electronic Marketing Solutions) (مقایسه ادراک مشتریان از کیفیت لهستان، راه حل های بازاریابی الکترونیکی ترکیه)

ترجمه مقاله ( Comparison of Customers’ Perception of the Quality of Poland-Turkey Electronic Marketing...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Social media and customer relationship management technologies Influencing buyer-seller information exchanges) (رسانه های اجتماعی و فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری: تأثیر بر مبادلات اطلاعات خریدار و فروشنده)

ترجمه مقاله (Social media and customer relationship management technologies Influencing buyer-seller information exchanges) (رسانه...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Organizational Cynicism and Its Impact on Organizational Pride in Industrial Organizations) (بدبینی سازمانی و تأثیر آن بر غرور سازمانی در سازمانهای صنعتی)

ترجمه مقاله (Organizational Cynicism and Its Impact on Organizational Pride in Industrial Organizations) (بدبینی...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهAnalysis of relationship marketing factors for sports centers with mixed methods research(تحلیل عوامل بازاریابی رابطه برای مراکز ورزشی با روش تحقیق ترکیبی)

ne) ترجمه مقالهAnalysis of relationship marketing factors for sports centers with mixed methods research(تحلیل...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهWhat factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An internal marketing approach(چه عواملی بر حفظ کارکنان نسل Y در صنعت مهمان نوازی تأثیر می گذارد؟: رویکرد بازاریابی داخلی)

ne) ترجمه مقالهWhat factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهTourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation(نوآوری در جهانگردی از طریق بازاریابی رابطه ای و ایجاد ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی سیستم عامل های آنلاین نظیر به نظیر)

ne) ترجمه مقالهTourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with potential users’ expectations(تطبیق قابلیت های آینده یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی با انتظارات کاربران بالقوه)

ne) ترجمه مقاله Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Why do small and medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical insights from India(شرکت های Whydosmall و متوسط از بازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و تأثیر آن چیست: بینش های تجربی از هند)

ne) ترجمه مقاله Why do small and medium enterprises use social media marketing and...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Thinking Beyond Privacy Calculus: Investigating Reactions to Customer Surveillance(فکر کردن بر سر حساب محرمانه: بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری)

ne) ترجمه مقاله Thinking Beyond Privacy Calculus: Investigating Reactions to Customer Surveillance(فکر کردن بر...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله(Following isothermal and non-isothermal crystallization of poly (3-hexylthiophene) thin films by UV–vis spectroscopy)(تبلور هم دما و غیر هم دما لایه های نازک پلی هگزیلتیوفن توسط طیف سنجی UV-vis )

ترجمه مقاله(Following isothermal and non-isothermal crystallization of poly (3-hexylthiophene) thin films by UV–vis spectroscopy)(تبلور...

15000 تومان

ترجمه مقاله(The future of financial fraud)(آینده کلاه برداری )

ترجمه مقاله(The future of financial fraud)(آینده کلاه برداری )

15000 تومان

ترجمه مقاله(Deep learning for detecting financial statement fraud)(یادگیری عمیق برای کشف تقلب در صورت های مالی )

ترجمه مقاله(Deep learning for detecting financial statement fraud)(یادگیری عمیق برای کشف تقلب در صورت...

15000 تومان

ترجمه مقاله(Financial reporting quality and peer group selection)(کیفیت گزارشگری مالی و انتخاب گروه )

ترجمه مقاله(Financial reporting quality and peer group selection)(کیفیت گزارشگری مالی و انتخاب گروه )

15000 تومان

ترجمه مقاله(Insight into hydrostatic pressure effects on diffusible hydrogen content in wet welding joints using in-situ X-ray imaging method)(تفکر در مورد اثرات فشار هیدرواستاتیک بر میزان هیدروژن قابل انتشار در اتصالات جوشکاری مرطوب با استفاده از روش تصویربرداری اشعه ایکس )

ترجمه مقاله(Insight into hydrostatic pressure effects on diffusible hydrogen content in wet welding joints...

15000 تومان

ترجمه مقاله(SAII Afferents)(شاخص SAII )

ترجمه مقاله(SAII Afferents)(شاخص SAII )

15000 تومان

ترجمه مقاله(Deep learning-based intelligent face recognition in IoT-cloud environment)(شناسایی شاخص مبتنی بر یادگیری عمیق در محیط IoT ابری)

ترجمه مقاله(Deep learning-based intelligent face recognition in IoT-cloud environment)(شناسایی شاخص مبتنی بر یادگیری عمیق...

15000 تومان

ترجمه مقاله(Opinion mining in Persian language using a hybrid feature extraction approach based on convolutional neural network)(نظر کاوی در زبان فارسی با استفاده از رویکرد استخراج ویژگی ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن)

ترجمه مقاله(Opinion mining in Persian language using a hybrid feature extraction approach based on...

30000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+