بخش ترجمه مقالات مدیریت بازاریابی

ترجمه مقاله Do international marketing simulations provide an authentic assessment of learning? A student perspective (آیا شبیه سازی بازاریابی بین المللی یک ارزیابی معتبر از یادگیری ارائه می دهد؟ دیدگاه دانشجویی)

ترجمه مقاله Do international marketing simulations provide an authentic assessment of learning? A student...

15000 تومان

ترجمه مقاله Expenditure-based segmentation of freight travel markets: Identifying the determinants of freight transport expenditure for developing marketing strategies (تقسیم بندی مبتنی برهزینه بازارهای مسافرتی برای کرایه حمل بار : شناسایی عوامل تعیین کننده هزینه حمل و نقل کالا برای توسعه بازاریابی)

ترجمه مقاله Expenditure-based segmentation of freight travel markets: Identifying the determinants of freight transport...

15000 تومان

مقاله Customer relationship management systems (CRMS) in the healthcare environment: A systematic literature review (سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRMS) در محیط مراقبت های بهداشتی: یک بررسی ادبیات سیستماتیک)

مقاله Customer relationship management systems (CRMS) in the healthcare environment: A systematic literature review...

15000 تومان

ne)ترجمه مقاله(Are super stock exchange mergers motivated by efficiency or market power gains?)(آیا ادغام های فوق العاده بورس اوراق بهادار با بهره وری از بازار یا افزایش قدرت صورت می گیرد؟)

ne)ترجمه مقاله(Are super stock exchange mergers motivated by efficiency or market power gains?)(آیا ادغام...

15000 تومان

ترجمه مقاله ( Comparison of Customers’ Perception of the Quality of Poland-Turkey Electronic Marketing Solutions) (مقایسه ادراک مشتریان از کیفیت لهستان، راه حل های بازاریابی الکترونیکی ترکیه)

ترجمه مقاله ( Comparison of Customers’ Perception of the Quality of Poland-Turkey Electronic Marketing...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Social media and customer relationship management technologies Influencing buyer-seller information exchanges) (رسانه های اجتماعی و فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری: تأثیر بر مبادلات اطلاعات خریدار و فروشنده)

ترجمه مقاله (Social media and customer relationship management technologies Influencing buyer-seller information exchanges) (رسانه...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Organizational Cynicism and Its Impact on Organizational Pride in Industrial Organizations) (بدبینی سازمانی و تأثیر آن بر غرور سازمانی در سازمانهای صنعتی)

ترجمه مقاله (Organizational Cynicism and Its Impact on Organizational Pride in Industrial Organizations) (بدبینی...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهAnalysis of relationship marketing factors for sports centers with mixed methods research(تحلیل عوامل بازاریابی رابطه برای مراکز ورزشی با روش تحقیق ترکیبی)

ne) ترجمه مقالهAnalysis of relationship marketing factors for sports centers with mixed methods research(تحلیل...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهWhat factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An internal marketing approach(چه عواملی بر حفظ کارکنان نسل Y در صنعت مهمان نوازی تأثیر می گذارد؟: رویکرد بازاریابی داخلی)

ne) ترجمه مقالهWhat factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهTourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation(نوآوری در جهانگردی از طریق بازاریابی رابطه ای و ایجاد ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی سیستم عامل های آنلاین نظیر به نظیر)

ne) ترجمه مقالهTourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both the adsorption ways of emulsifiers and the adjusted pH (قطره و پایداری خامه سازی امولسیون های ژلاتینی یا  سورفاکتانت تثبیت شده با روغن ماهی به هر دو روش جذب جذب امولسیون کننده ها و pH تنظیم شده بستگی دارد)

ترجمه مقاله Droplet and creaming stability of fish oil-loaded gelatin/surfactant-stabilized emulsions depends on both...

15000 تومان

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to a pandemic outbreak with system dynamics  (یک مدل کیفی از الگوهای انعطاف پذیری و آسیب پذیری در پاسخ به شیوع همه گیر با پویایی سیستم)

ترجمه مقاله A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to...

15000 تومان

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials (پتانسیل نقره و کائولن در بخش های کامپوزیت ژلاتین به عنوان غذای بسته بندی شده)

ترجمه مقاله Potential of Silver-Kaolin in Gelatin Composite Films as Active Food Packaging Materials...

15000 تومان

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement (تأثیر نام تجاری و برند مقصد بر وفاداری گردشگر: نقش واسطه ای تعامل برند مقصد)

ترجمه مقاله The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist...

15000 تومان

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

ترجمه مقاله Sarcasm detection in natural language processing (تشخیص کنایه در پردازش زبان طبیعی)

20000 تومان

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis (تأثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری سبز و توسعه پایدار شرکت ها: یک تحلیل ساختار)

ترجمه مقاله Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها تحت تنش محیطی به عنوان منبع آنتی اکسیدان ها)

ترجمه مقاله Microalgae under environmental stress as a source of antioxidants (ریز جلبک ها...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت ممیزی داخلی: ادراکات، حسابرسان داخلی تونس،  تحقیق توضیحی)

ترجمه مقاله Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research (کیفیت...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+