بخش ترجمه مقالات منابع انسانی

ترجمه مقاله Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability(حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ)

ترجمه مقاله Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability(حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ)

مقاله با عنوان Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate...

ترجمه مقاله Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement(بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری)

ترجمه مقاله Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement(بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری)

مقاله با عنوان Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of...

ترجمه مقاله Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness(شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات)

ترجمه مقاله Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness(شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات)

مقاله با عنوان Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness را از اینجا...

ترجمه مقاله Human capital in social and commercial entrepreneurship(سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری)

ترجمه مقاله Human capital in social and commercial entrepreneurship(سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری)

مقاله با عنوان Human capital in social and commercial entrepreneurship را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :سرمایه...

ترجمه مقاله An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction(دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی)

ترجمه مقاله An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction(دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی)

مقاله با عنوان An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior(مدل رفتار جبرانی مصرف کننده: چگونه خود ناهمخوانی محرک رفتار مصرف کننده است)

ترجمه مقاله The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior(مدل رفتار جبرانی مصرف کننده: چگونه خود ناهمخوانی محرک رفتار مصرف کننده است)

مقاله با عنوان The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Performance evaluation of a petrol station queuing system: A simulation-based design of experiments study(ارزیابی عملکرد سیستم صف ایستگاه بنزین: طراحی شبیه سازی یک مطالعه تجربی)

ترجمه مقاله Performance evaluation of a petrol station queuing system: A simulation-based design of experiments study(ارزیابی عملکرد سیستم صف ایستگاه بنزین: طراحی شبیه سازی یک مطالعه تجربی)

مقاله با عنوان Performance evaluation of a petrol station queuing system: A simulation-based design of experiments study را از اینجا...

ترجمه مقاله Open government objectives and participation motivations(اهداف دولت آزاد و انگیزه های شراکت)

ترجمه مقاله Open government objectives and participation motivations(اهداف دولت آزاد و انگیزه های شراکت)

مقاله با عنوان Open government objectives and participation motivations را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :اهداف دولت...

ترجمه مقاله International Business Negotiations: Innovation, Negotiation Team, Preparation(ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی)

ترجمه مقاله International Business Negotiations: Innovation, Negotiation Team, Preparation(ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی)

مقاله با عنوان International Business Negotiations: Innovation, Negotiation Team, Preparation را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :...

ترجمه مقاله A flow-based three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks(یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین)

ترجمه مقاله A flow-based three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks(یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین)

مقاله با عنوان A flow-based three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+