بخش ترجمه مقالات منابع انسانی

ترجمه مقاله The Art of Negotiation” Leadership Skills Required for Negotiation in Time of Crisis(“هنر مذاکره” مهارت های مدیریتی لازم برای مذاکره در زمان انتقاد)

ترجمه مقاله The Art of Negotiation” Leadership Skills Required for Negotiation in Time of Crisis(“هنر مذاکره” مهارت های مدیریتی لازم برای مذاکره در زمان انتقاد)

مقاله با عنوان The Art of Negotiation” Leadership Skills Required for Negotiation in Time of Crisis را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله An orders-of-magnitude AHP supply chain risk assessment framework(مراتب بزرگی چارچوب ارزیابی ریسک زنجیره تامین AHP)

ترجمه مقاله An orders-of-magnitude AHP supply chain risk assessment framework(مراتب بزرگی چارچوب ارزیابی ریسک زنجیره تامین AHP)

مقاله با عنوان An orders-of-magnitude AHP supply chain risk assessment framework را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance(تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی بر عملکرد خدمات سازمان های غیرانتفاعی)

ترجمه مقاله Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance(تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی بر عملکرد خدمات سازمان های غیرانتفاعی)

مقاله با عنوان Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Workforce diversity in strategic human resource management models: A critical review of the literature and implications for future research(تنوع نیروی کار در مدل های استراتژیک منابع انسانی: مروری انتقادی از نوشته ها و کاربرد آنها در تحقیقات آتی)

ترجمه مقاله Workforce diversity in strategic human resource management models: A critical review of the literature and implications for future research(تنوع نیروی کار در مدل های استراتژیک منابع انسانی: مروری انتقادی از نوشته ها و کاربرد آنها در تحقیقات آتی)

مقاله با عنوان Workforce diversity in strategic human resource management models: A critical review of the literature and implications for...

ترجمه مقاله Collective leadership behaviors: Evaluating the leader, team network, and problem situation characteristics that influence their use(رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد)

ترجمه مقاله Collective leadership behaviors: Evaluating the leader, team network, and problem situation characteristics that influence their use(رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد)

مقاله با عنوان Collective leadership behaviors: Evaluating the leader, team network, and problem situation characteristics that influence their use را...

ترجمه مقاله Project risk as identity threat: explaining the development and consequences of risk discourse in an infrastructure project(ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی)

ترجمه مقاله Project risk as identity threat: explaining the development and consequences of risk discourse in an infrastructure project(ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی)

مقاله با عنوان Project risk as identity threat: explaining the development and consequences of risk discourse in an infrastructure project...

ترجمه مقاله Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service(تولید محتوای تبلیغاتی برای قرار گرفتن در معرض مشتری: بازاریابی موبایل از طریق خدمات پیام کوتاه)

ترجمه مقاله Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service(تولید محتوای تبلیغاتی برای قرار گرفتن در معرض مشتری: بازاریابی موبایل از طریق خدمات پیام کوتاه)

مقاله با عنوان Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Employee engagement and its relation to hospital performance in a tertiary care teaching hospital(تعهد کارکنان و ارتباط آن با بازدهی بیمارستان در بیمارستان آموزشی سطح سوم)

ترجمه مقاله Employee engagement and its relation to hospital performance in a tertiary care teaching hospital(تعهد کارکنان و ارتباط آن با بازدهی بیمارستان در بیمارستان آموزشی سطح سوم)

مقاله با عنوان Employee engagement and its relation to hospital performance in a tertiary care teaching hospital را از اینجا...

ترجمه مقالهIssues affecting the development of an international accounting standard on financial instruments(موضوعاتی که روی توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند)

ترجمه مقالهIssues affecting the development of an international accounting standard on financial instruments(موضوعاتی که روی توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند)

مقاله با عنوانIssues affecting the development of an international accounting standard on financial instruments را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler(استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش b2b و تاثیر آن بر مجموعه مزیت رقابتی و فروش انطباقی: بررسی تاثیر نقش گرایش یادگیری به عنوان یک فعال کننده)

ترجمه مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler(استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش b2b و تاثیر آن بر مجموعه مزیت رقابتی و فروش انطباقی: بررسی تاثیر نقش گرایش یادگیری به عنوان یک فعال کننده)

مقاله با عنوان Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+