بخش ترجمه مقالات میکروبیولوژی ( microbiology )

ترجمه مقالهShould We Still Subcategorize Helicobacter pylori Associated Dyspepsia as Functional Disease ( آیا ما باید همچنان سوء هاضمه مرتبط با هلیکوباکتر پیلوری را به عنوان یک بیماری عملکردی دسته بندی کنیم؟)

ترجمه مقالهShould We Still Subcategorize Helicobacter pylori Associated Dyspepsia as Functional Disease ( آیا ما باید همچنان سوء هاضمه مرتبط با هلیکوباکتر پیلوری را به عنوان یک بیماری عملکردی دسته بندی کنیم؟)

مقاله با عنوان:Should We Still Subcategorize Helicobacter pylori Associated Dyspepsia as Functional Disease از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM ALBUM L(ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا)

ترجمه مقاله EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM ALBUM L(ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا)

مقاله با عنوان:EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM ALBUMLاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه...

ترجمه مقاله Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders(خواص ضد باکتریایی برخی از گیاهان در طب سنتی مکزیک برای درمان اختلالات دستگاه گوارش)

ترجمه مقاله Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders(خواص ضد باکتریایی برخی از گیاهان در طب سنتی مکزیک برای درمان اختلالات دستگاه گوارش)

مقاله با عنوان:Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders از اينجا...

ترجمه مقاله QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING (روش آزمون نازایی برای پترولاتم بر اساس مرهم چشمي )

ترجمه مقاله QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING (روش آزمون نازایی برای پترولاتم بر اساس مرهم چشمي )

مقاله با عنوان:QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:روش آزمون نازایی...

ترجمه مقاله Mechanism of Bacterial Transcription Initiation: RNA Polymerase – Promoter Binding, Isomerization to Initiation-Competent Open Complexes, and Initiation of RNA Synthesis (مکانیزم آغاز رونویسی باکتریایی: پلیمراز RNA – ترکیب پروموتر، ایزومریزاسیون برای آغاز اجزای پیچیدۀ باز، و آغاز سنتز RNA )

ترجمه مقاله Mechanism of Bacterial Transcription Initiation: RNA Polymerase – Promoter Binding, Isomerization to Initiation-Competent Open Complexes, and Initiation of RNA Synthesis (مکانیزم آغاز رونویسی باکتریایی: پلیمراز RNA – ترکیب پروموتر، ایزومریزاسیون برای آغاز اجزای پیچیدۀ باز، و آغاز سنتز RNA )

مقاله با عنوان:Mechanism of Bacterial Transcription Initiation: RNA Polymerase – Promoter Binding, Isomerization to Initiation-Competent Open Complexes, and Initiation of...

ترجم مقاله Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli (مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای )

ترجم مقاله Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli (مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای )

مقاله با عنوان:Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Calcium carbonate precipitation by strain Bacillus licheniformis AK01, newly isolated from loamy soil: a promising alternative for sealing cement-based materials ( رسوب گيري كربنات كلسيم از طريق ليكنيفرميس AKo1 گرفته شده از خاک های رسوبی: يك گزينه مناسب براي آب بندي مواد سيماني)

ترجمه مقاله Calcium carbonate precipitation by strain Bacillus licheniformis AK01, newly isolated from loamy soil: a promising alternative for sealing cement-based materials ( رسوب گيري كربنات كلسيم از طريق ليكنيفرميس AKo1 گرفته شده از خاک های رسوبی: يك گزينه مناسب براي آب بندي مواد سيماني)

مقاله با عنوان:Calcium carbonate precipitation by strain Bacillus licheniformis AK01, newly isolated from loamy soil: a promising alternative for sealing...

ترجمه مقاله Salmonella, a cross-kingdom pathogen infecting humans and plants (ترجمه مقاله سالمونلا، عامل بیماری زای واگیردار در انسان و گیاهان )

ترجمه مقاله Salmonella, a cross-kingdom pathogen infecting humans and plants (ترجمه مقاله سالمونلا، عامل بیماری زای واگیردار در انسان و گیاهان )

مقاله با عنوان:Salmonella, a cross-kingdom pathogen infecting humans and plants از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سالمونلا، عامل بیماری...

ترجمه مقالهEpidemiology and antimicrobial resistance among commonly encountered bacteria associated with infections and colonization in intensive care units in a universityaffiliated hospital in Shanghai ( اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های)

ترجمه مقالهEpidemiology and antimicrobial resistance among commonly encountered bacteria associated with infections and colonization in intensive care units in a universityaffiliated hospital in Shanghai ( اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های)

مقاله با عنوان: Epidemiology and antimicrobial resistance among commonly encountered bacteria associated with infections and colonization in intensive care units...

ترجمه مقاله AN OVERVIEW OF PURIFICATION STRATEGIES FOR MICROBIAL MANNANASES (بررسي راهكارهاي خالص سازی آنزيم ماناز ميكروبي )

ترجمه مقاله AN OVERVIEW OF PURIFICATION STRATEGIES FOR MICROBIAL MANNANASES (بررسي راهكارهاي خالص سازی آنزيم ماناز ميكروبي )

مقاله با عنوان:AN OVERVIEW OF PURIFICATION STRATEGIES FOR MICROBIAL MANNANASES از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بررسي راهكارهاي خالص...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+