بخش ترجمه مقالات ژنتیک

ترجمه مقاله Geochemical and biomarker characteristics of crude oils and source rock hydrocarbon extracts: An implication to their correlation, depositional environment and maturation in the Northern Western Desert, Egypt (ترجمه مقاله خصوصیات ژئوشیمیایی و بیومارکر از روغنهای خام و عصاره های هیدروکربن های موجود در منابع سنگ: همبستگی بین پیوند های آنها ، محیط رسوب گذاری و افزایش میزان چربی در صحرای شمالی غربی، مصر)

ترجمه مقاله Geochemical and biomarker characteristics of crude oils and source rock hydrocarbon extracts: An implication to their correlation, depositional environment and maturation in the Northern Western Desert, Egypt (ترجمه مقاله خصوصیات ژئوشیمیایی و بیومارکر از روغنهای خام و عصاره های هیدروکربن های موجود در منابع سنگ: همبستگی بین پیوند های آنها ، محیط رسوب گذاری و افزایش میزان چربی در صحرای شمالی غربی، مصر)

عنوان مقاله به انگلیسی: مقاله Geochemical and biomarker characteristics of crude oils and source rock hydrocarbon extracts: An implication to...

F) ترجمه مقاله Harvesting techniques applied to microalgae: A review(ترجمه مقاله بازنگری و بررسی انرژی های پایدار)

F) ترجمه مقاله Harvesting techniques applied to microalgae: A review(ترجمه مقاله بازنگری و بررسی انرژی های پایدار)

عنوان مقاله به انگلیسی: مقاله Harvesting techniques applied to microalgae: A review  را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

ترجمه مقاله Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

مقاله با عنوان:Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia از اينجا...

ترجمه مقاله Effects of Different Levels of Immunogen on Growth Performance, Intestinal Bacteria Colonization and Survival Rate in Rutilus kutum Larvae (تاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر عملکرد رشد، مهاجرت باکتری های روده و نسبت بقا در لارو ماهی سفید)

ترجمه مقاله Effects of Different Levels of Immunogen on Growth Performance, Intestinal Bacteria Colonization and Survival Rate in Rutilus kutum Larvae (تاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر عملکرد رشد، مهاجرت باکتری های روده و نسبت بقا در لارو ماهی سفید)

مقاله با عنوان:Effects of Different Levels of Immunogen on Growth Performance, Intestinal Bacteria Colonization and Survival Rate in Rutilus kutum...

ترجمه مقاله Shared genetic influence of BMI, physical activity and type 2 diabetes: a twin study (تاثیر ژنتیکی مشترک از BMI، فعالیت بدنی و دیابت نوع 2: یک مطالعۀ دوقلو)

ترجمه مقاله Shared genetic influence of BMI, physical activity and type 2 diabetes: a twin study (تاثیر ژنتیکی مشترک از BMI، فعالیت بدنی و دیابت نوع 2: یک مطالعۀ دوقلو)

مقاله با عنوان:Shared genetic influence of BMI, physical activity and type 2 diabetes: a twin study از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقاله Parathyroid hormone-related protein (107-111) improves the bone regeneration potential of gelatin–glutaraldehyde biopolymer-coated hydroxyapatite (پروتئین مربوط به هورمون پاراتیروئید (111-107) باعث افزایش پتانسیل بازسازی استخوان هیدروکسی آپاتیت با پوشش بیوپلیمری ژلاتین گلوتارالدئید می شود)

ترجمه مقاله Parathyroid hormone-related protein (107-111) improves the bone regeneration potential of gelatin–glutaraldehyde biopolymer-coated hydroxyapatite (پروتئین مربوط به هورمون پاراتیروئید (111-107) باعث افزایش پتانسیل بازسازی استخوان هیدروکسی آپاتیت با پوشش بیوپلیمری ژلاتین گلوتارالدئید می شود)

مقاله با عنوان:Parathyroid hormone-related protein (107-111) improves the bone regeneration potential of gelatin–glutaraldehyde biopolymer-coated hydroxyapatite از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Stem Cells Therapy in Diabetes Mellitus ( درمان سلول های بنیادی در بیماری دیابت )

ترجمه مقاله Stem Cells Therapy in Diabetes Mellitus ( درمان سلول های بنیادی در بیماری دیابت )

مقاله با عنوان:Stem Cells Therapy in Diabetes Mellitus از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:درمان سلول های بنیادی در...

ترجمه مقاله Lipid metabolism in prostate cancer ( سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات )

ترجمه مقاله Lipid metabolism in prostate cancer ( سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات )

مقاله با عنوان:Lipid metabolism in prostate cancer از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات...

ترجمه مقاله Smoking Out Reproductive Hormone Actions in Lung Cancer (بیرون راندن عملیات هورمون تناسلی در سرطان ریه)

ترجمه مقاله Smoking Out Reproductive Hormone Actions in Lung Cancer (بیرون راندن عملیات هورمون تناسلی در سرطان ریه)

مقاله با عنوان:Smoking Out Reproductive Hormone Actions in Lung Cancer از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بیرون راندن عملیات...

ترجمه مقالهExosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? ( اگزوسوم (کیسه های کوچک ) در سلول های بنیادی مزانشیمی ، آیا استراتژی درمانی جدید در بیماری های قلبی و عروقی است ؟ )

ترجمه مقالهExosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? ( اگزوسوم (کیسه های کوچک ) در سلول های بنیادی مزانشیمی ، آیا استراتژی درمانی جدید در بیماری های قلبی و عروقی است ؟ )

مقاله با عنوان:Exosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+