بخش ترجمه مقالات کشاورزی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های کشاورزی(مقاله با ترجمه مهندسی زراعت ؛ مقاله با ترجمه علوم و تکنولوژی بذر ؛ مقاله با ترجمه کشاورزی اکولوژیک ؛ مقاله با ترجمه مهندسی اصلاح نباتات ؛ مقاله با ترجمه علوم‌ دامی‌ ؛ مقاله با ترجمه گیاه‌پزشکی ؛ مقاله با ترجمه  ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی‌ ؛ مقاله با ترجمه باغبانی‌ ؛ مقاله با ترجمه خاک‌شناسی‌ ؛ مقاله با ترجمه اصلاح‌ نباتات‌) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

*ترجمه مقاله (Aflatoxin contaminated degree detection by hyperspectral data using band index) (تشخیص درجه آلوده به آفلاتوکسین (سم حاصل از قارچ) توسط داده های ابر طیفی با استفاده از شاخص باند )

*ترجمه مقاله (Aflatoxin contaminated degree detection by hyperspectral data using band index) (تشخیص درجه...

15000 تومان

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of shrimps (Metapenaeus ensis) (استفاده از یخ فعال شده با پلاسما سرد PAW برای حفظ میگو)

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Plasma Activated Water Generation and its Application in Agriculture  (تولید آب فعال شده با پلاسما و کاربرد آن در کشاورزی)

ترجمه مقاله Plasma Activated Water Generation and its Application in Agriculture (تولید آب فعال...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهMolecular dynamics of organic matter in a tilled soil under short term wheat cultivation(پویایی مولکولی مواد آلی در یک خاک تحت کشت گندم کوتاه مدت)

ne) ترجمه مقالهMolecular dynamics of organic matter in a tilled soil under short term...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهDrought risk assessment of spring maize based on APSIM crop model in Liaoning province, China(ارزیابی خطر خشکسالی ذرت بهاره بر اساس مدل محصول APSIM در استان لیائونینگ ، چین)

ne) ترجمه مقالهDrought risk assessment of spring maize based on APSIM crop model in...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهOrganic and inorganic fertilizers respectively drive bacterial and fungal community compositions in a fluvo-aquic soil in northern China(کودهای آلی و معدنی به ترتیب ترکیبات جامعه باکتریایی و قارچی را در یک خاک آب شیرین در شمال چین هدایت می کنند)

ne) ترجمه مقالهOrganic and inorganic fertilizers respectively drive bacterial and fungal community compositions in...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهAssessment of organic shrimp farming sustainability from economic and environmental viewpoints in Bangladesh(ارزیابی پایداری کشاورزی ارگانیک میگو از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی در بنگلادش)

ne) ترجمه مقالهAssessment of organic shrimp farming sustainability from economic and environmental viewpoints in...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Transcriptome Profiling of lncRNA Related to Fat Tissues of Qinchuan Cattle(پروفایل رونویسی از lncRNA مربوط به بافتهای چربی گاو Qinchuan)

ne) ترجمه مقاله Transcriptome Profiling of lncRNA Related to Fat Tissues of Qinchuan Cattle(پروفایل...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments(عوامل مؤثر بر اجاره مزارع در روستایی چین: شواهد سرمايه در پرداخت یارانه غلات)

ne) ترجمه مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments(عوامل مؤثر بر اجاره مزارع در روستایی چین: شواهد سرمايه در پرداخت یارانه غلات)

ne) ترجمه مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market) (تأثیر ساختار ورود و مالکیت خارجی بر بازار بانکی داخلی فیلیپین)

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Ensemble decision forest of RBF networks via hybrid feature clustering approach for high-dimensional data classification) (جنگل تصمیم مجموعه شبکه های RBF از طریق رویکرد خوشه بندی ویژگی ترکیبی برای طبقه بندی داده ها در ابعاد بالا)

ترجمه مقاله (Ensemble decision forest of RBF networks via hybrid feature clustering approach for...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Systematic Review of Artificial Intelligence Techniques in the Detection and Classification of COVID-19 Medical Images in Terms of Evaluation and Benchmarking Taxonomy Analysis, Challenges, Future Solutions and Methodological Aspects) (تفکر ریاضی پیشرفته و راه پیشرفت فناوری اطلاعات)

ترجمه مقاله (Systematic Review of Artificial Intelligence Techniques in the Detection and Classification of...

15000 تومان

*ترجمه مقاله (Production of Hydrogen and Carbon Black by Methane Decomposition Using DC-RF Hybrid Thermal Plasmas) (تولید هیدروژن و کربن سیاه توسط تجزیه متان با استفاده از پلاسمای حرارتی ترکیبی dc-rf )

*ترجمه مقاله (Production of Hydrogen and Carbon Black by Methane Decomposition Using DC-RF Hybrid...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Advanced Mathematical Thinking and the Way to Enhance IT) (تفکر ریاضی پیشرفته و راه پیشرفت فناوری اطلاعات)

ترجمه مقاله (Advanced Mathematical Thinking and the Way to Enhance IT) (تفکر ریاضی پیشرفته...

15000 تومان

*ترجمه مقاله (State of the Art of Hydrogen Production via Pyrolysis of Natural Gas) (هنر تولید هیدروژن از طریق تجزیه در اثر گاز طبیعی)

*ترجمه مقاله (State of the Art of Hydrogen Production via Pyrolysis of Natural Gas)...

15000 تومان

ترجمه مقاله (The whole-body vibration in operation of wheeled and tracked harvester IN PINUS thinning) (لرزش کل بدن در هنگام قطع درختان به وسیله ی ماشین های چرخ دار و ردیابی در نازک شدن PINUS)

ترجمه مقاله (The whole-body vibration in operation of wheeled and tracked harvester IN PINUS...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Upgrading of marine (fish and crustaceans) biowaste for high added-value molecules and bio(nano)-materials) (ارتقای وضعیت دریایی (ماهی و سخت پوستان) برای مولکول‌های دارای ارزش افزوده بالا و بیو (نانو)، مواد)

ترجمه مقاله (Upgrading of marine (fish and crustaceans) biowaste for high added-value molecules and...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+