بخش ترجمه مقالات گردشگرى

ترجمه مقاله Urban Transportation Mode Choice and Carbon Emissions in Southeast Asia(ترجمه مقاله انتخاب نوع  حمل و نقل شهری و انتشار کربن ( گاز گلخانه ای ) در جنوب شرقی آسیا )

ترجمه مقاله Urban Transportation Mode Choice and Carbon Emissions in Southeast Asia(ترجمه مقاله انتخاب نوع حمل و نقل شهری و انتشار کربن ( گاز گلخانه ای ) در جنوب شرقی آسیا )

عنوان مقاله به انگلیسی: مقاله  Urban Transportation Mode Choice and Carbon Emissions in Southeast Asia را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness(حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند))

ترجمه مقاله The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness(حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند))

مقاله با عنوان The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله What pulls ancestral tourists ‘home’? An analysis of ancestral tourist motivations(چه چیزی گردشگران اجدادی را به “میهن” می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی)

ترجمه مقاله What pulls ancestral tourists ‘home’? An analysis of ancestral tourist motivations(چه چیزی گردشگران اجدادی را به “میهن” می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی)

مقاله با عنوان What pulls ancestral tourists ‘home’? An analysis of ancestral tourist motivations را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Do subjects from high and low context cultures attribute different meanings to tourism services with 9-ending prices?(آیا مردم فرهنگ های زمینه بالا و زمینه پایین، معانی متفاوتی را به خدمات گردشگری دارای قیمت های منتهی به ۹ نسبت می دهند؟)

ترجمه مقاله Do subjects from high and low context cultures attribute different meanings to tourism services with 9-ending prices?(آیا مردم فرهنگ های زمینه بالا و زمینه پایین، معانی متفاوتی را به خدمات گردشگری دارای قیمت های منتهی به ۹ نسبت می دهند؟)

مقاله با عنوان Do subjects from high and low context cultures attribute different meanings to tourism services with 9-ending prices?...

ترجمه مقاله The time has come: Toward Bayesian SEM estimation in tourism research(زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری)

ترجمه مقاله The time has come: Toward Bayesian SEM estimation in tourism research(زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری)

مقاله با عنوان The time has come: Toward Bayesian SEM estimation in tourism research را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Tourism as a heritage producing machine(گردشگری به عنوان یک ماشین تولید کننده میراث)

ترجمه مقاله Tourism as a heritage producing machine(گردشگری به عنوان یک ماشین تولید کننده میراث)

مقاله با عنوان Tourism as a heritage producing machine را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :گردشگری به...

ترجمه مقاله Social return and intent to travel(بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن)

ترجمه مقاله Social return and intent to travel(بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن)

مقاله با عنوان Social return and intent to travel را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :بازگشت اجتماعی...

ترجمه مقاله Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants(اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی)

ترجمه مقاله Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants(اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی)

مقاله با عنوان Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed...

ترجمه مقاله Tourist behaviour towards self-service hotel technology adoption: Trust and subjective norm as key antecedents(گرایش توریست، نسبت به پذیرش تکنولوژی هتل سلف سرویس: اعتماد و هنجار ذهنی بعنوان پیشینه های کلیدی)

ترجمه مقاله Tourist behaviour towards self-service hotel technology adoption: Trust and subjective norm as key antecedents(گرایش توریست، نسبت به پذیرش تکنولوژی هتل سلف سرویس: اعتماد و هنجار ذهنی بعنوان پیشینه های کلیدی)

مقاله با عنوان Tourist behaviour towards self-service hotel technology adoption: Trust and subjective norm as key antecedents را از اینجا...

ترجمه مقالهThe moderating effect of salespersons’ selling behaviour on shopping motivation and satisfaction: Taiwan tourists in China(اداره کردن اثر رفتار فروشی فروشنده بر انگیزه خرید و رضایت: توریستهای تایوانی در چین)

ترجمه مقالهThe moderating effect of salespersons’ selling behaviour on shopping motivation and satisfaction: Taiwan tourists in China(اداره کردن اثر رفتار فروشی فروشنده بر انگیزه خرید و رضایت: توریستهای تایوانی در چین)

مقاله با عنوانThe moderating effect of salespersons’ selling behaviour on shopping motivation and satisfaction: Taiwan tourists in China را از...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+