بخش ترجمه مقالات مدیریت

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های مدیریت (مقاله با ترجمه مدیریت بازرگانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت منابع انسانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت دولتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت صنعتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت تکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات؛ مقاله با ترجمه مدیریت کارآفرینی؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد خرد و کلان؛ مقاله با ترجمه تئوری مدیریت) را مورد استفاده قرار دهید.

ne) ترجمه مقالهA review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries(مروری بر وضعیت فعلی مدل سازی سیل برای مدیریت ریسک شهری در کشورهای در حال توسعه)

ne) ترجمه مقالهA review of the current status of flood modelling for urban flood...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهReverse logistics network design of e-waste management under the triple bottom line approach(طراحی شبکه لجستیک معکوس مدیریت پسماند الکترونیکی تحت رویکرد خط پایین سه گانه)

ne) ترجمه مقالهReverse logistics network design of e-waste management under the triple bottom line...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهThe application of dynamic game theory to participant’s interaction mechanisms in lean management(استفاده از تئوری بازی پویا در مکانیسم های تعامل شرکت کنندگان در مدیریت ناب)

ne) ترجمه مقالهThe application of dynamic game theory to participant’s interaction mechanisms in lean...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهFemale tainted directors, financial reporting quality and audit fees(مدیران آلوده ، کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های حسابرسی)

ne) ترجمه مقالهFemale tainted directors, financial reporting quality and audit fees(مدیران آلوده ، کیفیت...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهA new isolated renewable based multi microgrid optimal energy management system considering uncertainty and demand response(یک سیستم مدیریت بهینه انرژی چند میکرو شبکه ای تجدید پذیر مبتنی بر تجدید پذیر با در نظر گرفتن عدم اطمینان و پاسخ تقاضا)

ne) ترجمه مقالهA new isolated renewable based multi microgrid optimal energy management system considering...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Safety Management System in TQM environments(سیستم های مدیریت ایمنی در محیط های tqm)

ne) ترجمه مقاله Safety Management System in TQM environments(سیستم های مدیریت ایمنی در محیط...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهNational cultural distance, organizational culture, and adaptation of management innovations in foreign subsidiaries: A fuzzy set analysis of TQM implementation in Saudi Arabia(فاصله فرهنگی ملی ، فرهنگ سازمانی و سازگاری با نوآوری های مدیریتی در شرکت های تابعه خارجی: یک تحلیل مجموعه فازی از اجرای TQM در عربستان سعودی)

ne) ترجمه مقالهNational cultural distance, organizational culture, and adaptation of management innovations in foreign...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Smart energy storage management via information systems design(مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی)

ne) ترجمه مقاله Smart energy storage management via information systems design(مدیریت ذخیره انرژی هوشمند...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions (ترجمه مقاله کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی شرکت: مطالعه موردی موسسات مالی FTSE)

ne) ترجمه مقاله The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله THE INFLUENTIAL FACTORS IN ORGANIZATIONAL AGILITY OF EMPLOYEES OF SOUTH OIL COMPANY(عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب)

ne) ترجمه مقاله THE INFLUENTIAL FACTORS IN ORGANIZATIONAL AGILITY OF EMPLOYEES OF SOUTH OIL...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ne) ترجمه مقاله Impact of News on the Trend of Stock Price Change: an Analysis based on the Deep LSTM Mode(تأثیر اخبار بر روند تغییر قیمت سهام: براساس مدل LSTM دو طرفه عمیق)

ne) ترجمه مقاله Impact of News on the Trend of Stock Price Change: an...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهThe impact of business and political news on the GCC stock markets(تأثیر اخبار تجاری و سیاسی در بورس سهام GCC)

ne) ترجمه مقالهThe impact of business and political news on the GCC stock markets(تأثیر...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهSOCIAL MEDIA, NEWS MEDIA AND THE STOCK MARKET(رسانه های اجتماعی ، اخبار رسانه ای و بازار سهام)

ne) ترجمه مقالهSOCIAL MEDIA, NEWS MEDIA AND THE STOCK MARKET(رسانه های اجتماعی ، اخبار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPredicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of health news(پیش بینی بازده سهام در حضور بیماری همه گیر COVID-19: نقش اخبار سلامت)

ne) ترجمه مقالهPredicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهNews Sentiment And States of Stock Return Volatility: Evidence from Long Memory and Discrete Choice Models(احساس اخبار و وضعیت نوسانات بازگشت سهام: شواهدی از مدل های حافظه طولانی و گسسته)

ne) ترجمه مقالهNews Sentiment And States of Stock Return Volatility: Evidence from Long Memory...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهIncorporating stock prices and news sentiments for stock market prediction: A case of Hong Kong(درج قیمت های سهام و احساسات خبری برای پیش بینی بازار سهام: یک مورد از هنگ کنگ)

ne) ترجمه مقالهIncorporating stock prices and news sentiments for stock market prediction: A case...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهTrauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology(لمواجهه با صدمات ناشی از استرس , تغییر مورفولوژی بادامه و یادگیری در حال انقراض : مفاهیم مربوط به آسیب‌شناسی روانی)

ne) ترجمه مقالهTrauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره ساخت حرفه‌ای)

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره...

35000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+