بخش نشریه آی تریپل ای – IEEE

دانلود مقالات معتبر نشریه آی تریپل ای – IEEE

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Diagrams in Contracts: Fostering Understanding in Global Business Communication (استفاده از نمودارها در قراردادها: افزایش قابلیت درک ارتباطات (مکاتبات) کسب و کار جهانی)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Diagrams in Contracts: Fostering Understanding in Global Business Communication (استفاده از نمودارها در قراردادها: افزایش قابلیت درک ارتباطات (مکاتبات) کسب و کار جهانی)

مقاله رایگان با عنوان Diagrams in Contracts: Fostering Understanding in Global Business Communication را “” از اینجا دانلود کنید”” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Expression-Invariant Face Recogace Reconstruction Using Gabor Filter Bank from a 2D Single Imagenition via 3D F (	 تشخیص حالت چهره غیر حساس از طریق بازسازی چهره ۳D با استفاده از فیلتر گابور از یک تصویر دو بعدی)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Expression-Invariant Face Recogace Reconstruction Using Gabor Filter Bank from a 2D Single Imagenition via 3D F ( تشخیص حالت چهره غیر حساس از طریق بازسازی چهره ۳D با استفاده از فیلتر گابور از یک تصویر دو بعدی)

مقاله رایگان با عنوان Expression-Invariant Face Recogace Reconstruction Using Gabor Filter Bank from a 2D Single Imagenition via 3D F...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Load Balanced Coding Aware Multipath Routing for Wireless Mesh Networks (کد گذاری آکاهانه تعادل بار ترافیکی در مسیریابی چند مسیره برای شبکه های بی سیم مش)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Load Balanced Coding Aware Multipath Routing for Wireless Mesh Networks (کد گذاری آکاهانه تعادل بار ترافیکی در مسیریابی چند مسیره برای شبکه های بی سیم مش)

مقاله رایگان با عنوان Load Balanced Coding Aware Multipath Routing for Wireless Mesh Networks را “” از اینجا دانلود کنید“”...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان TOSI: A Trust-Oriented Social Influence Evaluation Method in Contextual Social Networks (TOSI: یک روش ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی زمینه ای)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان TOSI: A Trust-Oriented Social Influence Evaluation Method in Contextual Social Networks (TOSI: یک روش ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی زمینه ای)

مقاله رایگان با عنوان TOSI: A Trust-Oriented Social Influence Evaluation Method in Contextual Social Networks را “”از اینجا دانلود کنید“”...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Fuzzy Logic Approach for Intelligence Analysis of Actual and Simulated Military Reconnaissance Missions (رویکرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از انجام ماموریت ‌های شناسایی نظامی واقعی و شبیه سازی شده)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Fuzzy Logic Approach for Intelligence Analysis of Actual and Simulated Military Reconnaissance Missions (رویکرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از انجام ماموریت ‌های شناسایی نظامی واقعی و شبیه سازی شده)

مقاله رایگان با عنوان A Fuzzy Logic Approach for Intelligence Analysis of Actual and Simulated Military Reconnaissance Missions را “”...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Gender And Ethnicity Identification From Silhouetted Face Profiles (تشخیص جنسیت و قومیت از پروفایل های نیم رخ سایه صورت)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Gender And Ethnicity Identification From Silhouetted Face Profiles (تشخیص جنسیت و قومیت از پروفایل های نیم رخ سایه صورت)

مقاله رایگان با عنوان  Gender And Ethnicity Identification From Silhouetted Face Profiles را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان مقاله...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A buffer-sizing Algorithm for Networks on Chip using TDMA and credit-based end-to-end Flow Control (الگوریتم اندازه گیری بافر برای شبکه ها در تراشه با استفاده از TDMA و کنترل جریان پایان به پایان اعتباری)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A buffer-sizing Algorithm for Networks on Chip using TDMA and credit-based end-to-end Flow Control (الگوریتم اندازه گیری بافر برای شبکه ها در تراشه با استفاده از TDMA و کنترل جریان پایان به پایان اعتباری)

مقاله رایگان با عنوان A buffer-sizing Algorithm for Networks on Chip using TDMA and credit-based end-to-end Flow Control را “”...

ترحمه مقاله رایگان با عنوان Configurable Middleware for Distributed Real-Time Systems with Aperiodic and Periodic Tasks (میان افزار قابل پیکربندی برای سیستم های زمان-واقعی توزیع شده با وظایف متناوب و غیرمتناوب)

ترحمه مقاله رایگان با عنوان Configurable Middleware for Distributed Real-Time Systems with Aperiodic and Periodic Tasks (میان افزار قابل پیکربندی برای سیستم های زمان-واقعی توزیع شده با وظایف متناوب و غیرمتناوب)

مقاله رایگان با عنوان Configurable Middleware for Distributed Real-Time Systems with Aperiodic and Periodic Tasks را “” از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Sample-Guided Approach to Incremental Structured Web Database Crawling (رویکرد نمونه هدایت شده برای تغییرات آرام در پایگاه ساختار بندی افزایش اطلاعات وب)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Sample-Guided Approach to Incremental Structured Web Database Crawling (رویکرد نمونه هدایت شده برای تغییرات آرام در پایگاه ساختار بندی افزایش اطلاعات وب)

مقاله رایگان با عنوان A Sample-Guided Approach to Incremental Structured Web Database Crawling را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Non-Linear Image Denoising Method for Salt-&- Pepper Noise Removal using Fuzzy-Based Approach (یک روش حذف نویز تصویر غیر خطی برای حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان A Non-Linear Image Denoising Method for Salt-&- Pepper Noise Removal using Fuzzy-Based Approach (یک روش حذف نویز تصویر غیر خطی برای حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی)

مقاله رایگان با عنوان A Non-Linear Image Denoising Method for Salt-&- Pepper Noise Removal using Fuzzy-Based Approach را “” از...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+