بخش نشریه امرالد – Emerald

دانلود مقالات نشریه امرالد – Emerald

ترجمه مقاله  An exploratory study of Internet of Things (IoT) adoption intention in logistics and supply chain management – a mixed research approach(ترجمه مقاله انجام تحقیقاتی در خصوص روش های پذیرش  اینترنت اشیاء (IoT) رویکرد تحقیق ترکیبی برای  مدیریت بکاگیری مدیریت زنجیره تامین )

ترجمه مقاله An exploratory study of Internet of Things (IoT) adoption intention in logistics and supply chain management – a mixed research approach(ترجمه مقاله انجام تحقیقاتی در خصوص روش های پذیرش اینترنت اشیاء (IoT) رویکرد تحقیق ترکیبی برای مدیریت بکاگیری مدیریت زنجیره تامین )

عنوان مقاله به انگلیسی: مقاله An exploratory study of Internet of Things (IoT) adoption intention in logistics and supply chain...

F) ترجمه مقاله Utilizing management accounting information for decision-making Limitations stemming from the process structure and the actors involved(تصمیم گیری مدیریتی برای استفاده از اطلاعات حسابداری  محدودیت های بوجود آمده از ساختار فرآیند و شرکت کنندگان)

F) ترجمه مقاله Utilizing management accounting information for decision-making Limitations stemming from the process structure and the actors involved(تصمیم گیری مدیریتی برای استفاده از اطلاعات حسابداری محدودیت های بوجود آمده از ساختار فرآیند و شرکت کنندگان)

عنوان مقاله :Utilizing management accounting information for decision-making Limitations stemming  from the process structure and the actors involved  از اینجا...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness(پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness(پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس)

مقاله رایگان با عنوان E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness را “” از اینجا...

ترجمه مقاله Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator(توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه)

ترجمه مقاله Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator(توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه)

مقاله با عنوان Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله The impact of knowledge management practices on organizational performance A balanced scorecard approach(تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی  شیوه کارت امتیازی متوازن)

ترجمه مقاله The impact of knowledge management practices on organizational performance A balanced scorecard approach(تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی شیوه کارت امتیازی متوازن)

مقاله با عنوان The impact of knowledge management practices on organizational performance A balanced scorecard approach را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله The impact of knowledge management on job satisfaction(تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی)

ترجمه مقاله The impact of knowledge management on job satisfaction(تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی)

مقاله با عنوان The impact of knowledge management on job satisfaction را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله A hierarchical model of social marketing(مدل سلسله مراتبی از بازاریابی اجتماعی)

ترجمه مقاله A hierarchical model of social marketing(مدل سلسله مراتبی از بازاریابی اجتماعی)

مقاله با عنوان A hierarchical model of social marketing را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :مدل سلسله...

ترجمه مقاله Critical success factors in the personal selling process: An empirical investigation of Ecuadorian salespeople in the banking industry(عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی یک تحقیق مهم در بانکداری صنعتی افراد فروشنده اکوادوری)

ترجمه مقاله Critical success factors in the personal selling process: An empirical investigation of Ecuadorian salespeople in the banking industry(عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی یک تحقیق مهم در بانکداری صنعتی افراد فروشنده اکوادوری)

مقاله با عنوان Critical success factors in the personal selling process: An empirical investigation of Ecuadorian salespeople in the banking...

ترجمه مقاله Administrative reforms and performance of local public policies(اصلاحات اداری و عملکرد سیاست های عمومی محلی)

ترجمه مقاله Administrative reforms and performance of local public policies(اصلاحات اداری و عملکرد سیاست های عمومی محلی)

مقاله با عنوان Administrative reforms and performance of local public policies را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله A cross‐level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation: The mediating effect of work motivation(تجزیه و تحلیل سطح متقاطع جو خلاقیت سازمانی و نوآوری مشاهده شده تاثیر واسطه ای (غیر مستقیم) انگیزه ی کاری)

ترجمه مقاله A cross‐level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation: The mediating effect of work motivation(تجزیه و تحلیل سطح متقاطع جو خلاقیت سازمانی و نوآوری مشاهده شده تاثیر واسطه ای (غیر مستقیم) انگیزه ی کاری)

مقاله با عنوان A cross‐level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation: The mediating effect of work motivation را...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+