بخش 2010

ne) ترجمه مقاله The impact of lean practices on inventory turnover(تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی)

ne) ترجمه مقاله The impact of lean practices on inventory turnover(تأثیر شیوه های تولید...

35000 تومان

ترجمه مقاله NE   Philosophical Underpinnings of Islamic Management Method Worldview Epistemology and Ontology   ( ترجمه مقاله اصول و روش مدیریت عمومی اسلامی :دیدگاه جهانیون، معرفت شناسی و هستی شناسی )

ترجمه مقاله NE Philosophical Underpinnings of Islamic Management Method Worldview Epistemology and Ontology (...

10000 تومان

ترجمه مقاله NE   Introduction Islam and human resource management    ( ترجمه مقاله اسلام و مدیریت منابع عمومی ان )

ترجمه مقاله NE Introduction Islam and human resource management ( ترجمه مقاله اسلام و...

10000 تومان

ترجمه مقاله Evaluating Communities of Practice and Knowledge Networks A Systematic Scoping Review of Evaluation Frameworks ( ترجمه مقاله : ارزیابی جوامع عملی و شبکه های دانش: بررسی یکپارچه چارچوبهای ارزیابی )

ترجمه مقاله Evaluating Communities of Practice and Knowledge Networks A Systematic Scoping Review of...

10000 تومان

ترجمه مقاله The Impact of Inter-organizational Social Capital in Collaborative Networks Competitiveness An Empirical Analysis ( ترجمه مقاله : یک تحلیل تجربی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بین سازمانی در رقابت شبکه های مشارکتی )

ترجمه مقاله The Impact of Inter-organizational Social Capital in Collaborative Networks Competitiveness An Empirical...

10000 تومان

ترجمه مقاله Elements of Optical Solitons: An Overview(ترجمه مقاله یک مرور کلی در مورد عناصر سایتون (یک موج تقویت کننده) نوری)

ترجمه مقاله Elements of Optical Solitons: An Overview(ترجمه مقاله یک مرور کلی در مورد...

10000 تومان

ترجمه مقاله Trust management systems for wireless sensor networks: Best practices(مدیریت امنیت برای شبکه های سنسور بی سیم: بهترین عملکردها)

ترجمه مقاله Trust management systems for wireless sensor networks: Best practices(مدیریت امنیت برای شبکه...

3000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان: قابلیت توسعه و جستجوی کارآمد)

ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک و تجربیات معلمان با مشاوران مدرسه: یک مطالعه کیفی)

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده از اینترنت و رشد بیمه: شواهدی از هیئت کشورهای OECD)

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده...

15000 تومان

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت سایبری نقش باورهای انسانی)

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت...

15000 تومان

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities (فناوری بلاکچین در بخش انرژی: بررسی سیستماتیک چالش ها و فرصت ها)

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and...

15000 تومان

ترجمه مقاله Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete Resistance Due to the Groundwater Level Increment (بررسی آزمایشگاهی تأثیر درجه اشباع بر مقاومت بتن آهک به دلیل افزایش سطح آب زیرزمینی)

ترجمه مقاله Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete...

15000 تومان

ترجمه مقاله Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications (آب فعال شده با پلاسما (paw) :تولید، منشا گونه های واکنش پذیر و کاربردهای بیولوژیکی)

ترجمه مقاله Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications...

15000 تومان

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of shrimps (Metapenaeus ensis) (استفاده از یخ فعال شده با پلاسما سرد PAW برای حفظ میگو)

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+