بخش 2018

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities  (فناوری بلاکچین در بخش انرژی: بررسی سیستماتیک چالش ها و فرصت ها)

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and...

15000 تومان

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of shrimps (Metapenaeus ensis) (استفاده از یخ فعال شده با پلاسما سرد PAW برای حفظ میگو)

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهWhen small data beats big data(وقتی داده‌های کوچک داده‌های بزرگی را شکست می‌دهند)

ne) ترجمه مقالهWhen small data beats big data(وقتی داده‌های کوچک داده‌های بزرگی را شکست...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهJourneys in big data statistics(سفرها در آمار داده‌های بزرگ)

ne) ترجمه مقالهJourneys in big data statistics(سفرها در آمار داده‌های بزرگ)

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهEntrepreneurial orientation, entrepreneurial education and performance(جهت کارآفرینی ، آموزش کارآفرینی و عملکرد)

ne) ترجمه مقالهEntrepreneurial orientation, entrepreneurial education and performance(جهت کارآفرینی ، آموزش کارآفرینی و عملکرد)

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهClassification images as descriptive statistics(طبقه‌بندی تصاویر به عنوان آمار توصیفی)

ne) ترجمه مقالهClassification images as descriptive statistics(طبقه‌بندی تصاویر به عنوان آمار توصیفی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهAnalysis of regularized least squares for functional linear regression model(تحلیل حداقل مربعات منظم برای مدل رگرسیون خطی تابعی)

ne) ترجمه مقالهAnalysis of regularized least squares for functional linear regression model(تحلیل حداقل مربعات...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهA linear regression approach to evaluate the green supply chain management impact on industrial organizational performance(رویکرد رگرسیون خطی برای ارزیابی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمانی صنعتی)

ne) ترجمه مقالهA linear regression approach to evaluate the green supply chain management impact...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهTraffic systems in smart cities using LabVIEW(سیستم‌های ترافیک در شهرهای هوشمند با استفاده از LabVIEW)

ne) ترجمه مقالهTraffic systems in smart cities using LabVIEW(سیستم‌های ترافیک در شهرهای هوشمند با...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهSMLXL: Scaling the smart city, from metropolis to individual(SMLXL : مقیاس کردن شهر هوشمند ، از پایتخت به فرد)

ne) ترجمه مقالهSMLXL: Scaling the smart city, from metropolis to individual(SMLXL : مقیاس کردن...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان: قابلیت توسعه و جستجوی کارآمد)

ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک و تجربیات معلمان با مشاوران مدرسه: یک مطالعه کیفی)

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده از اینترنت و رشد بیمه: شواهدی از هیئت کشورهای OECD)

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده...

15000 تومان

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت سایبری نقش باورهای انسانی)

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت...

15000 تومان

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities  (فناوری بلاکچین در بخش انرژی: بررسی سیستماتیک چالش ها و فرصت ها)

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete Resistance Due to the Groundwater Level Increment  (بررسی آزمایشگاهی تأثیر درجه اشباع بر مقاومت بتن آهک به دلیل افزایش سطح آب زیرزمینی)

ترجمه مقاله Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications  (آب فعال شده با پلاسما (paw) :تولید، منشا گونه های واکنش پذیر و کاربردهای بیولوژیکی)

ترجمه مقاله Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications...

15000 تومان

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of shrimps (Metapenaeus ensis) (استفاده از یخ فعال شده با پلاسما سرد PAW برای حفظ میگو)

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+