بخش 2020

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده از اینترنت و رشد بیمه: شواهدی از هیئت کشورهای OECD)

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده...

15000 تومان

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت سایبری نقش باورهای انسانی)

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications  (آب فعال شده با پلاسما (paw) :تولید، منشا گونه های واکنش پذیر و کاربردهای بیولوژیکی)

ترجمه مقاله Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications...

15000 تومان

ترجمه مقالهAnalysis of steel special moment frames including damaged column subjected to far and near-field ground motions(تجزیه و تحلیل قاب های لحظه ای ویژه فولادی شامل ستون آسیب دیده در معرض حرکت زمینی بسیار دور و نزدیک)

ترجمه مقالهAnalysis of steel special moment frames including damaged column subjected to far and...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهData analytics of urban fabric metrics for smart cites(تجزیه و تحلیل داده‌ها از معیارهای بافت شهری برای شرکت‌های هوشمند)

ne) ترجمه مقالهData analytics of urban fabric metrics for smart cites(تجزیه و تحلیل داده‌ها...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهThe epidemiological and clinical features of COVID-19 and lessons from this global infectious public health event(ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی این بیماری واگیردار جهانی بهداشت)

ne) ترجمه مقالهThe epidemiological and clinical features of COVID-19 and lessons from this global...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges(سندروم حاد تنفسی ( SARS – CoV – ۲ ) و coronavirus بیماری – ۲۰۱۹ ( COVID – ۱۹ ) : بیماری همه‌گیر و چالش‌ها)

ne) ترجمه مقالهSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Coronavirus disease-2019 (COVID-19): From Causes to Preventions in Hong Kong(سندرم تنفسی حاد تنفسی ( سارس ) و بیماری Coronavirus – ۲۰۱۹ ( COVID – ۱۹ ) : از Causes تا preventions در هنگ‌کنگ)

ne) ترجمه مقالهSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Coronavirus disease-2019 (COVID-19): From Causes to...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهRecent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) – an update on the status(پیشرفت‌های اخیر و چالش‌های توسعه مواد مخدر در برابر COVID – ۱۹ coronavirus ( SARS – CoV – ۲ ) – به روز رسانی در وضعیت)

ne) ترجمه مقالهRecent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) –...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهOutcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis(نتایج حاصل از مطالعه عفونت ادراری ( sars – mer ها) در دوران بارداری : بررسی سیستماتیک و متاآنالیز)

ne) ترجمه مقالهOutcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان: قابلیت توسعه و جستجوی کارآمد)

ترجمه مقاله The Volcano Optimizer Generator: Extensibility and Efficient Search (ژنراتور بهینه ساز آتشفشان:...

15000 تومان

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک و تجربیات معلمان با مشاوران مدرسه: یک مطالعه کیفی)

ترجمه مقاله Teachers’ Perceptions and Experiences Consulting with School Counselors: A Qualitative Study (ادراک...

15000 تومان

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده از اینترنت و رشد بیمه: شواهدی از هیئت کشورهای OECD)

ترجمه مقاله Internet use and insurance growth evidence from a panel of OECD countries(استفاده...

15000 تومان

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت سایبری نقش باورهای انسانی)

ترجمه مقاله Knowledge absorption for cyber-security The role of human beliefs(جذب دانش برای امنیت...

15000 تومان

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities  (فناوری بلاکچین در بخش انرژی: بررسی سیستماتیک چالش ها و فرصت ها)

ترجمه مقاله Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete Resistance Due to the Groundwater Level Increment  (بررسی آزمایشگاهی تأثیر درجه اشباع بر مقاومت بتن آهک به دلیل افزایش سطح آب زیرزمینی)

ترجمه مقاله Laboratory Study of the Effect of Degrees of Saturation on Lime Concrete...

15000 تومان

ترجمه مقاله  Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications  (آب فعال شده با پلاسما (paw) :تولید، منشا گونه های واکنش پذیر و کاربردهای بیولوژیکی)

ترجمه مقاله Plasma activated water (PAW): generation, origin of reactive species and biological applications...

15000 تومان

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of shrimps (Metapenaeus ensis) (استفاده از یخ فعال شده با پلاسما سرد PAW برای حفظ میگو)

ترجمه مقاله( ( Application of atmospheric cold plasma-activated water (PAW) ice for preservation of...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+