نتایج جستجو عبارت

مطالب زیر دارای کلید واژه ای که جستجو کرده اید هستند .

ترجمه مقاله The relationship between consumer ethnocentrism cosmopolitanism and product country image among younger generation consumers The moderating role of country development status ( ترجمه مقاله : رابطه بین قوم گرایی مصرف کننده و جهان بینی و تصویر محصول کشور در بین مصرف کنندگان نسل جوان:نقش تعدیل کننده وضعیت توسعه کشور )

ترجمه مقاله The relationship between consumer ethnocentrism cosmopolitanism and product country image among younger...

10000 تومان

ترجمه مقاله Intelligent Recommender System for High Dimensional Transaction Data Set with Complex Relationships among the Variables ( ترجمه مقاله : سیستم پیشنهادی هوشمند برای مجموعه داده های معامله بعدی با روابط پیچیده در بین متغیرها )

ترجمه مقاله Intelligent Recommender System for High Dimensional Transaction Data Set with Complex Relationships...

10000 تومان

ترجمه مقاله Evaluating Communities of Practice and Knowledge Networks A Systematic Scoping Review of Evaluation Frameworks ( ترجمه مقاله : ارزیابی جوامع عملی و شبکه های دانش: بررسی یکپارچه چارچوبهای ارزیابی )

ترجمه مقاله Evaluating Communities of Practice and Knowledge Networks A Systematic Scoping Review of...

10000 تومان

ترجمه مقاله The Impact of Inter-organizational Social Capital in Collaborative Networks Competitiveness An Empirical Analysis ( ترجمه مقاله : یک تحلیل تجربی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بین سازمانی در رقابت شبکه های مشارکتی )

ترجمه مقاله The Impact of Inter-organizational Social Capital in Collaborative Networks Competitiveness An Empirical...

10000 تومان

ترجمه مقاله THE IMPORTANCE OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY IN HISPANIC AMERICA A RESPONSIBLE TREND IN DEVELOPING COUNTRIES ( ترجمه مقاله : اهمیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایالات متحده آمریکا یک شرکت مسئول در توسعه کشورها )

ترجمه مقاله THE IMPORTANCE OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY IN HISPANIC AMERICA A RESPONSIBLE TREND...

10000 تومان

ترجمه مقاله  Green Entrepreneurial Farming: A Dream or Reality ( ترجمه مقاله : کشاورزی کارآفرینی سبز: یک رویا یا واقعیت؟ )

ترجمه مقاله Green Entrepreneurial Farming: A Dream or Reality ( ترجمه مقاله : کشاورزی...

10000 تومان

ترجمه مقاله Substrate geology controlling different morphology,  sedimentology, diagenesis and geochemistry of adjacent  travertine bodies: a case study from the Sanandaj-Sirjan  zone (western Iran) ( تر جمه مقاله : کنترل بسترزمین شناسی مورفولوژی ، رسوب شناسی مختلف ، رخساره ی درون زادی و ژئوشیمی اجسام تراورتن مجاور: یک مطالعه موردی از منطقه سنندج تا سیرجان درغرب ایران )

ترجمه مقاله Substrate geology controlling different morphology, sedimentology, diagenesis and geochemistry of adjacent travertine...

10000 تومان

ترجمه مقاله SPB: A Secure Private Blockchainbased Solution for Energy Trading  ( ترجمه مقاله : روش SPB یک روش بلاکچین امن مبتنی بر تجارت جهانی )

ترجمه مقاله SPB: A Secure Private Blockchainbased Solution for Energy Trading ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Understanding how Amsterdam City tourism marketing addresses cruise tourists’ motivations regarding culture (ترجمه مقاله : درک چگونگی بازاریابی گردشگری شهر آمستردام به انگیزه های گردشگران کشتی کروز در رابطه با فرهنگ )

ترجمه مقاله Understanding how Amsterdam City tourism marketing addresses cruise tourists’ motivations regarding culture...

10000 تومان

ترجمه مقاله Family businesses successors knowledge and willingness on sustainable innovation: The moderating role of leader’s approval ( ترجمه مقاله : کسب و کارهای خانوادگی به دنبال کسب دانش و تمایل نوآوری پایدار، نقش تعدیل کننده تایید رهبر )

ترجمه مقاله Family businesses successors knowledge and willingness on sustainable innovation: The moderating role...

10000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Pro Forma Earnings Presentation Effects and Investment Decisions (ترجمه مقاله : اثرات ارائه فرم و سودهای سرمایه گذاری و تصمیمات سرمایه گذاری )

ترجمه مقاله Pro Forma Earnings Presentation Effects and Investment Decisions (ترجمه مقاله : اثرات...

10000 تومان

ترجمه مقاله Auditing Related Party TransactionsEvidence from Audit Opinions and Restatements ( ترجمه مقاله : معاملات حسابرسی مربوط به طرف شواهدی از نظرات و بازگرداندن حسابرسی )

ترجمه مقاله Auditing Related Party TransactionsEvidence from Audit Opinions and Restatements ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Corporate social responsibility disclosure and corporate governance empirical insights on neo institutional framework from China ( ترجمه مقاله : افشای مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتها: بینش تجربی در چارچوب نهادی از چین )

ترجمه مقاله Corporate social responsibility disclosure and corporate governance empirical insights on neo institutional...

10000 تومان

ترجمه مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms ( ترجمه مقاله : ارزش بازکردن برنامه های راهبردی برای تحلیل داده های بزرگ در شرکت ها )

ترجمه مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms ( ترجمه...

10000 تومان

ترجمه مقاله The Emerging Cognitive Platform ( ترجمه مقاله : بستر شناختی در حال ظهور )

ترجمه مقاله The Emerging Cognitive Platform ( ترجمه مقاله : بستر شناختی در حال...

10000 تومان

ترجمه مقاله Mobile Edge Computing Survey and Research Outlook ( ترجمه مقاله : محاسبات لبه تلفن همراه بررسی و چشم انداز تحقیق )

ترجمه مقاله Mobile Edge Computing Survey and Research Outlook ( ترجمه مقاله : محاسبات...

10000 تومان

ترجمه مقاله Effect of PPP and Repetition Technique in Teaching Pronunciation to EFL Learner at the  Elementary level in Iran ( ترجمه مقاله : تأثیر روش PPP و تکرار در آموزش تلفظ زبان آموز با EFL در مقطع ابتدایی در ایران )

ترجمه مقاله Effect of PPP and Repetition Technique in Teaching Pronunciation to EFL Learner...

10000 تومان

ترجمه مقاله Info based approach in distributed mutual exclusion algorithms ( ترجمه مقاله : رویکرد مبتنی بر اطلاعات در محرومیت الگوریتم های  متقابل توزیع شده )

ترجمه مقاله Info based approach in distributed mutual exclusion algorithms ( ترجمه مقاله :...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+