نتایج جستجو عبارت

مطالب زیر دارای کلید واژه ای که جستجو کرده اید هستند .

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره ساخت حرفه‌ای)

ne) ترجمه مقالهPrompting reflection and learning in career construction counseling(تفکر و یادگیری در مشاوره...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPerceiving outcomes as determined by external forces: The role of event construal in attenuating the outcome bias(نتایج مشاهده گر که توسط نیروهای خارجی تعیین می‌شوند : نقش پنداشت رویداد در ارزیابی بایاس نتیجه)

ne) ترجمه مقالهPerceiving outcomes as determined by external forces: The role of event construal...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهPerceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects(موانع شغلی و پیامدهای حرفه‌ای در دانشجویان دوره لیسانس)

ne) ترجمه مقالهPerceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهLongitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence(ارتباط طولی بین سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی)

ne) ترجمه مقالهLongitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence(ارتباط طولی بین...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهLife Design Counseling outcome and process: A case study with an adolescent(فرآیند مشاوره طراحی زندگی و فرآیند : مطالعه موردی با یک بزرگ‌سال)

ne) ترجمه مقالهLife Design Counseling outcome and process: A case study with an adolescent(فرآیند...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهFuture orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness(گرایش و گرایش‌های آینده برای سازگاری شغلی و سازگاری شغلی)

ne) ترجمه مقالهFuture orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness(گرایش و گرایش‌های آینده...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهFluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on intelligence problems relevant for explaining their large relationship?(هوش سیال و ظرفیت حافظه کار : آیا زمان کار بر روی مشکلات اطلاعاتی مربوط به توضیح رابطه بزرگ آن‌ها است ؟)

ne) ترجمه مقالهFluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهCritical moments in career construction counseling(لحظات بحرانی در مشاوره ساخت‌وساز شغلی)

ne) ترجمه مقالهCritical moments in career construction counseling(لحظات بحرانی در مشاوره ساخت‌وساز شغلی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهCognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure(تعدیل شناختی به عنوان شاخصی از سلامت روان‌شناختی در کار : توسعه و ارزیابی یک معیار)

ne) ترجمه مقالهCognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهCan job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study(آیا می ‌توان به دنبال کاهش ملالت شغلی و افزایش تعامل کاری است ؟ یک مطالعه تابلو سه‌بعدی با تاخیر متوسط)

ne) ترجمه مقالهCan job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year...

35000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ne) ترجمه مقالهThe Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review(مفاهیم اجتماعی – اقتصادی of و COVID – ۱۹ Pandemic : بررسی)

ne) ترجمه مقالهThe Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review(مفاهیم اجتماعی...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهStructure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV(تحلیل ساختار پیوند گیرنده در سال‌های ۲۰۱۹ – nCoV)

ne) ترجمه مقالهStructure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV(تحلیل ساختار پیوند گیرنده در...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهStructural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants(اساس ساختاری SARS – CoV و ۲ – ۱۹ کشف دارو از گیاهان دارویی)

ne) ترجمه مقالهStructural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants(اساس...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهRemdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence(Remdesivir برای سندروم حاد تنفسی acute ۲ باعث COVID – ۱۹ می‌شود: ارزیابی مدرک)

ne) ترجمه مقالهRemdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهNew insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19?(یافته‌های جدید درباره اثرات ضد ویروسی کلروکین در ضد رژیم ضد ویروسی : چه چیزی باید انتظار داشته باشد ?)

ne) ترجمه مقالهNew insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهMutated COVID-19 may foretell a great risk for mankind in the future(mutated COVID – ۱۹ ممکن است خطر بزرگی برای بشر در آینده پیش‌بینی کند.)

ne) ترجمه مقالهMutated COVID-19 may foretell a great risk for mankind in the future(mutated...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهLessons learned from the 2019-nCoV epidemic on prevention of future infectious diseases(درس‌های آموخته‌شده از همه‌گیری بیماری همه‌گیر در پیش‌گیری از بیماری‌های عفونی آینده)

ne) ترجمه مقالهLessons learned from the 2019-nCoV epidemic on prevention of future infectious diseases(درس‌های...

35000 تومان

ne) ترجمه مقالهInsight into 2019 novel coronavirus — An updated interim review and lessons from SARS-CoV and MERS-CoV(Insight به سال ۲۰۱۹ رمان جدید – یک مرور موقت به روز شده و درس‌هایی از SARS – CoV و SARS – CoV را مرور کرد .)

ne) ترجمه مقالهInsight into 2019 novel coronavirus — An updated interim review and lessons...

35000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+