استفاده از نمودارها در قراردادها: افزایش قابلیت درک ارتباطات (مکاتبات) کسب و کار جهانی

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجا اقدام کنید.

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

چکیده – مسئله تحقیق: قراردادهای بنگاه به بنگاه، ابزارهای ارتباطی پیچیده ای هستند که اغلب به صورت مسائل حقوقی و قلمرو انحصاری وکلا محسوب می شوند. با این حال بسیاری از ذی نفعان دیگر بدون پیشینه و زمینه حقوقی در گیر مذاکره، تنظم، تصویب و پیاده سازی قرار دادها بوده و مشارکت و کمک آنها برای ایجاد روابط کسب و کار موفق بسیار ضروری است. ما چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که همه ذی نفعان در زمینه کسب و کار جهانی – صرف نظر از این که زبان مادری یا تخصص آنها چیست – به آسانی و به طور صحیح قادر به درک اسناد قرار داد می باشند؟ این مطالعه پیشنهاد می کند که گنجاندن نمودارها در قرار دادها می تواند منجر به درک سریع تر و صحیح تر هر دوی گویشوران (متکلمان) بومی و غیر بومی زبان انگلیسی شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مرور منابع: ما بر موضوعات پژوهشی زیر تمرکز کردیم:1- شیوه های تلفیق متن و تصاویر برای ارائه راهنمایی ها و دستور العمل های مؤثرتر، زیرا ما قرار دادها را به صورت یک نوعی دستور العمل کسب و کار در نظر میگیریم 2- تئوری بار شناختی، زیرا به توجیه این مسئله که چرا درک قراردادها سخت است و چرا تلفیق متن و تصاویر موجب بهبود قابلیت فهم و درک پذیری آنها می شود کمک می کند.3- سبکهای شناختی، زیرا تفاوتهای فردی می توانند بر شیوه پردازش اطلاعات کلامی و بصری افراد تأثیر گذاشته و به ما امکان کشف و بررسی محدودیت های رویکرد پیشنهادی ما را می دهند. 4- زبان بین المللی و گویش های مختلط انگلیسی مورد استفاده توسط متخصصان کسب و کار در محیطهای بین المللی، نیازها و چالش های آنها و این واقعیت که رویکردهای عملی برای اطمینان از برقراری موفق ارتباط نیاز است.

روش شناسی: ما یک آزمایشی را با 122 کارشناس قرار داد از 24 کشور انجام دادیم. از شرکت کنندگان تحقیق خواسته شد تا یک سری از تکالیف درک مطلب مربوط به یک قرار داد را کامل کنند، این تکالیف در یک نسخه متنی و سنتی و یک نسخه شامل نمودارها و دیاگرام های گنجانده شده در متن به آنها ارائه شدند. علاوه بر اندازه گیری سرعت و صحت پاسخگویی، ما از شرکت کننده ها خواستیم تا اطلاعاتی را در مورد سابقه تحصیلی و آموزشی خود، زبان مادری و تلاش ذهنی ادراک شده در تکمیل تکالیف ارائه کنند و نیز از آنها خواسته شد تا یک پرسش نامه کلامی و تصویرسازی اشیای فضایی را برای ارزیابی سبک شناختی آنها پر کنند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گنجاندن نمودارها در قرار دادها موجب درک سریع تر و صحیح تر میشود. بر خلاف انتظار، پیشینه (سابقه) حقوقی و سبک های شناختی مختلف اثر متقابلی با این اثر اصلی (درک سریع تر وصحيح تر قرار داد) ندارند. ما پی بردیم که هر دو گویشوران بومی و غیر بومی زبان انگلیسی (گویشورانی با زبان مادری و غیر مادری زبان انگلیسی) از وجود نمودارها (به دلیل افزایش دقت درک قرار داد) سود می برند با این حال این اثر به طور ویژه ای در خصوص گویشوران غیر بومی قوی تر است. اهمیت مطالعه حاضر در این است که افزودن نمودارها به قرار دادها به افراد کمک می کند تا این اسناد را سریع تر و به طور دقیق تری درک کنند. نیاز به قرار دادهای با تنظیم و طراحی خوب، می تواند فرصت های جدیدی را برای نویسندگان و طراحان اطلاعات حرفه ای فراهم کند. حوزه تحقیقات آینده می تواند فراتر از ارزیابی های آزمایشی باشد: با مشاهده این نوع جدید از قراردادها در محیط واقعی، امکان شفاف سازی این موضوع که چگونه دیداری سازی (استفاده از نمودارها و ابعاد گرافیکی در قرار داد را بایستی در محیط ارتباطات جهانی ادراک و تفسیر کرد فراهم می کند.

لغات کلیدی: دیداری سازی قرارداد، طراحی قرار داد، بار شناختی، نمودارها، توانش ارتباطی جهانی (GCC) ، ارتباطات کسب و کار بین المللی (IBC) .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مقدمه

قراردادها را تصور کنید: اسناد طولانی، پیچیده و مبهمی که به سبک حقوقی نوشته می شوند و در واقع یک الگوی ارتباط مؤثر، شفاف و حرفه ای نمی باشد. سوء تفاهم و درک اشتباه یک قرار داد می تواند منجر به دعوی حقوقی شود و این می تواند خسارتهایی را بر کسب و کار از حيث اتلاف منابع وخدشه دار شدن اعتبار وارد کند. برای مثال، بل آلینت و راجرز تلکام، که دو شرکت کانادایی هستند، بر سر یک قرارداد CDN یک میلیون دلاری 18 ماهه به اختلاف نظر رسیدند. مسئله این بود که آیا شرکت بل آلینت مجاز به فسخ قرار داد تنها با یک اخطار و اطلاع رسانی ساده بوده است و یا این که آیا قرار داد تا پایان دوره قرار داد لازم الاجرا بوده است. منشأ همه این اختلافات به یک ویرگول در نسخه انگلیسی قرار داد بر می گردد که نشان می داد اولین تفسیر (آیا شرکت بل  آلینت مجاز به فسخ قرار داد تنها با یک اخطار و اطلاع رسانی ساده بوده است) درست بوده است، در حالی که نسخه فرانسوی قرارداد (کانادا یک کشور دوزبانه است نشان می داد که تفسیر دوم این که آیا قرار داد تا پایان دوره قرار داد لازم الاجرا بوده است) درست بوده است (1). محققانی که در زمینه زبان واضح” کار می کنند، به مدت سالیان متمادی با مشکلات و محدودیت های نگارش حقوقی مواجه بوده اند. حتی وکلا و دانشمندان حقوق به طور مکرر هشدار داده اند که سبک نگارش حقوقی، دور ریختن پول برای کسب و کارها و دولت ها به شکل اقامه دعوی، هزینه های اداری و قانونی و اتلاف زمان برای نگارش، خواندن و مدیریت اسناد مبهم (4-2) می باشد. هم چنین تصور قرار دادها صرفا به صورت یک جزء حقوقی و قلمرو انحصاری و تخصصی برای وکلا (5) اشتباه است. در اقتصاد شبکه ای و جهانی امروزه، قرار دادها به عنوان ابزارهای کسب و کار کلیدی برای شرکت ها جهت هماهنگ سازی، همکاری و شروع پروژه های سرمایه گذاری جدید محسوب می شوند. آنها در همه زمینه های کسب و کار، از ابعاد کوچک نظیر شرایط کاری یک کارمند خاص تا مسائل بزرگ شرکتی نظیر ادغام و تحصیل استفاده می شوند. به علاوه، قرار دادها پس از امضاء بایستی توسط تیم های مسئول، که باید دقیقا قراردادها را به صورت دستور العمل هایی ارائه کنند، اجرا شود. از این روی، ما قراردادها را به صورت یک نوع شیوه مکاتبه و ارتباط کسب و کار در نظر می گیریم. مدیران علاوه بر وکلا، ذی نفعان کلیدی قراردادها هستند و بایستی قادر به درک مضمون قرار دادها و شیوه تأثیر گذاری آنها بر کسب و کارهای روزانه باشند.

این چالش در کسب و کار بین المللی بزرگتر و شدیدتر است، زیرا طرفین زبان مشترک و یکسانی ندارند و ممکن است فاقد یک چارچوب تفسیری مشترک باشند. ثبت رسمی سبک حقوقی به زبان انگلیسی که بر اساس زبان انگلیسی مورد استفاده توسط گویشوران بومی دارای تحصیلات و مهارت های حقوقی مدل سازی می شود، زبان استاندارد قراردادهای بین المللی است. با این حال، این زبان انگلیسی واقعی مورد استفاده در کسب و کار بین المللی که به صورت یک زبان آمیخته یا بین المللی مطرح می باشد نیست، بلکه توسط گویشوران غیر بومی (NSS) زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که پرونده حقوقی بل آلینت و راجرز گفته شد، جملات طولانی و پیچیده از نظر ترکیب و جمله بندی که از ویژگیهای بارز سبک نوشتاری حقوقی هستند، حتی برای مدیران NS(گویشوران بومی) مبهم هستند. با توجه به مفهوم توانش ارتباطی جهانی (GCC) (7-6)، که با استناد به بعد بین المللی زبان انگلیسی، بر مهارتهای ارتباطی عملی به جای مهارت های بومی بی نقص تاکید دارد، ما پیشنهاد می کنیم که مسئله ابهام قرار دادهای بین المللی را می توان با چیزی فراتر از زبان متنی حل کرد. با این همه، اصل حقوقی آزادی قرار داد در فرمت، سبک و یا بعد قرار داد محدود نمی شود (حتی یک قرارداد کلامی معتبر است، اگرچه اجرای آن سخت است). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 در این مطالعه، ما نشان می دهیم که چگونه قابلیت درک قراردادهای میان متخصصان قرارداد را می توان با ارائه اطلاعات به شکلی تصویری و دیداری بهبود بخشید؛ یعنی قرار دادهای همراه با نمودارهای توضیحی و با قالب کاملا شفاف و مشخص. استدلال های ارائه شده در خصوص تأیید دیداری سازی (استفاده از نمودارها) به عنوان یک شیوه شفاف سازی مفهوم و معنی اطلاعات متنی پیچیده، بر اساس این زمینه های تحقیق است :

1- مزایای تلفیق و گنجاندن متون و تصاویر در متن های آموزشی (و این که چگونه قراردادها را میتوان به صورت یک نوع خاصی از آموزش ها و دستور العمل ها در نظر گرفت)

2-  تئوری بار شناختی ( CLT) و اثرات سبک های شناختی فردی بر روی یادگیری .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

3- نیازهای خاص NNS حرفه ای زبان انگلیسی برای راه حل ها و شیوه های عملی که توانش ارتباطی كل آنها را بهبود می بخشد.

مسئله کلی این مطالعه را می توان به صورت زیر تشریح کرد: آیا یک سبک ارتباطی تصویری (نموداری) پیشرفته به متخصصان در درک اطلاعات قراردادی پیچیده کمک می کند؟ لذا دو سؤال اول تحقيق مطرح می شود :

سؤال تحقیق 1: تا چه میزان درک متخصصان از قراردادهای بهبود یافته از طریق استفاده از نمودارها و دیاگرام های موجود در این اسناد بهبود می یابد؟

سؤال تحقیق 2: تا چه حد نمودارها در قرار دادها موجب کاهش مدت زمان درک این اسناد می شوند؟

در صورتی که ما به این نتیجه برسیم که نمودارها و دیاگرام ها موجب بهبود درک محتوای قرار داد می شوند، این سؤال پیش می آید که آیا حضور آنها به طور مساوی به افراد با سبک های شناختی، قابلیت های زبانی و دانش تخصصی مربوط به اصطلاحات و واژگان خاص، کمک می کند؟ برای مثال، آیا یک رویکرد تصویری و دیداری موجب افزایش توانش ارتباطی NNS (گویشوران غیربومی )  با سبک حقوقی زبان انگلیسی و کاهش میزان اختلاف با گویشوران بومی (گویشوران زبان مادری ) می شود؟ به این ترتیب دو سؤال تحقیق دیگر مطرح می شود: ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سؤال تحقيق 3 : کدام یک از ویژگی های فردی (برای مثال سبک شناختی، تحصیلات، سن و زبان) بر میزان ذی نفع شدن و بهره مند شدن متخصصان از نمودارهای گنجانده شده در اسناد قرار داد تأثیر می گذارد؟

سؤال تحقیق 4: با توجه به اثرات احتمالی ویژگی های فردی، اهمیت استفاده از نمودارها در قراردادها در شرایط کسب و کار بین المللی کدام ها می باشند؟

ادامه این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: در مرور منابع، ما در مورد گرایش نظری و فرایندهای انتخاب صحبت کرده و ما سپس موضوعات کلیدی شناسایی شده را ارائه می کنیم. در پایان این بخش، ما هشت فرضیه را پیشنهاد می کنیم. سپس، ما روش این مطالعه را توضیح داده و پس از آن نتایج ارائه و بحث می شوند. در نهایت، ما در مورد محدودیتها بحث کرده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می کنیم. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مرور منابع

اطلاعات مربوط به تحقیقات گذشته، موجب افزایش علاقه ما به استفاده از نمودارهای توضیحی در قرار دادهای بین المللی به عنوان شیوه ای برای افزایش قابلیت درک و قابلیت فهم آنها شده است. مرور منابع به ما در تدوین فرضیات مورد مطالعه و شناسایی متغیرهای مورد بررسی کمک می کند. این بخش با معرفی گرایش نظری ما شروع شده و سپس بخش هایی در خصوص بازنمودها و مدل های بصری و دیداری در دستور العمل ها، CLT و طرح آموزشی و سبک های شناختی و چالشهای سبک حقوقی زبان انگلیسی در قالب GCC ارائه میشود.

گرایش نظری: این مطالعه دارای ماهیت چند رشتهای است که تئوری های ارتباط بصری و تئوری های شناخت و زبان را ترکیب می کند. اگرچه این مطالعه بر قراردادهای کسب و کار و تجاری متمرکز است، با این حال این قراردادها را از دیدگاه طراحی و ارتباط بررسی می کنند تا از دیدگاه مطالعات حقوقی اثر بخشی ارتباط در محیط کسب و کار جهانی، یک مسئله اصلی می باشد و ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه و چرا استفاده از تصاویر در متون موجب بهبود جست و جوی اطلاعات و درک آنها میشود.

هدف اصلی شفاف سازی و ساده سازی قرار داد، از بین بردن ابهام متون نوشته شده با سبک حقوقی است (8). ارزیابی مجدد زبان حقوقی و بروکراتیک، یکی از وظایف اصلی طرفداران زبان واضح می باشد- زبانی که منعکس کننده علایق و نیاز های خواننده و مصرف کننده به جای منافع علایق حقوقی، بروکراتیک یا فناوری نویسنده یا  سازمانی که نویسنده نماینده آناستمیباشد (9 ص 7).

تاکید بر ارتباط بصری (دیداری) در قرار دادها امری نوین و نوظهور است، اگرچه برخی از محققان زبان واضح، نقش کلیدی طراحی اطلاعات را در انتشار و انعکاس محتوی به صورت شفاف تأیید کرده اند (10-11). تحقیقات حقوقی کوچک (ولی مداوم)، استفاده از بازنمایی های بصری – برای مثال نمودارها (12)، (13)، عکسها (13) طنز (14) و تمثالها و طراحی اسناد (159) را پیشنهاد کرده اند که ابزاری برای افزایش قابلیت درک و فهم قرار دادها (5-9، 1412، 16-19) و سایر اسناد حقوقی میباشند (20).

با این حال یک مسئله مهم در منابع و مطالعات گذشته این بوده است که چندین مطالعه به آزمون کاربر واقعی اتکا نکرده اند (5-14 و 16). مطالعاتی که به سنجش و ارزیابی مزایای درک ارتباطات بصری پرداخته اند قادر به انجام آزمون کاربر واقعی نبوده اند چراکه اندازه نمونه آن ها بسیار کوچک بوده ( 17، 12 و 19) و تحلیل آماری آنها نیز ناکافی بوده است (17-19). دلیل این که چرا و تا چه میزان ارتباطات بصری و دیداری موجب افزایش درک قرار داد می شود، هنوز مشخص نشده است. نگرانی ما در خصوص کاربر محوری و برقراری ارتباط مؤثر موجب می شود تا درک ما از افراد و محیط و شرایطی که در آن این افراد ارتباط برقرار می کنند عمیق تر شود. اگرچه قرار دادها، اطلاعات پیچیده را کد گذاری می کنند، با این حال درک قرار داد تنها وابسته به سهولت یا مشکل بودن ذاتی سند نیست. منابع شناختی موجود برای خواننده ها نیز بایستی در نظر گرفته شود. به همین دلیل، ما به بررسی تئوری های شناختی در مورد یادگیری و درک مطلب و نیز متغیرهای شناختی فرد بر روی پردازش اطلاعات بصری و کلامی می پردازیم. به طور اخص، ما بر CLT تاکید می کنیم که موید اهمیت ارائه اطلاعات در ارتقاء یا بازدارندگی درک و سبک های شناختی فردی می باشد یعنی این که چگونه هر یک از افراد ترجیح می دهند تا اطلاعات را پردازش، کد گذاری و بیان کنند. به علاوه، ما مرور منابعی را در خصوص توانش ارتباطی در شرایط جهانی انجام دادیم و چون مطالعه ما بر لزوم درک قرار دادها توسط کارشناسان در عرصه بین المللی تاکید دارد، ما توجه ویژه ای را تحقیقات مربوط به زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی کسب و کار و زبان انگلیسی برای اهداف خاص معطوف کردیم (ESP). هم چنین مرور منابع بر انتخاب ها و گزینه های روش شناختی ما تأثیر گذاشت: ما مطالعه را به صورت یک آزمایش طراحی کردیم با این حال از یک پرسش نامه خود گزارشی در آن استفاده شد. شرایط آزمایشی مطابق با شیوه ارزیابی و مقایسه راه حل های طراحی در توانایی آنها برای رفع نیازهای کاربران و بهبود عملکرد کسب و کار می باشد و استفاده از پرسش نامه به ما امکان معرفی قابلیت های زبانی و شناختی را جهت معرفی قابلیت های زبانی و شناختی افراد به عنوان یک متغیر در این مطالعه و نیز درک شیوه اثر متقابل آنها با فرمت ارائه قرار داد و شیوه تأثیر گذاری آن بر درک محتوی می دهد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

انتخاب منابع مورد نیاز برای مرور منابع:

 برای پاسخ به سؤالات مطرح شده در این مقاله، ما به بررسی منابع گذشته با تاکید موضوعی بر موارد زیر می پردازیم:

1- چگونه می توان متن و تصاویر را برای ایجاد دستورالعمل ها و آموزش های مؤثرتر (ما قرار داد را به صورت نوعی آموزش یا دستور العمل کسب و کار) تلفیق کرد

CLT 2- ، به توضیح این که چرا قرار دادها به سختی قابل درک هستند و چرا تلفيق متن – تصویر موجب بهبود قابلیت درکان ها می شود کمک می کند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

3- سبک های شناختی، زیرا تفاوتهای فردی بر شیوه پردازش اطلاعات بصری و کلامی توسط افراد تأثیر گذاشته و از این روی به ما امکان بررسی محدودیت های رویکرد پیشنهادی را می دهد

4- زبان بین المللی انگلیسی مورد استفاده توسط متخصصان کسب و کار در شرایط بین المللی، نیازها و چالش های آنها و دلیل این که چرا رویکردهای عملی برای اطمینان از ارتباطات موفق لازم هستند

بازنمودهای بصری در دستور العمل ها:

 یک رویکرد عملی برای برقراری مؤثر ارتباط در قرار دادها موجب می شود تا ما قرار دادها را به صورت دستور العمل هایی برای عمل به قول و پیمان های داده شده به طرف دیگر در نظر بگیریم. این تشبیه کاملا جدید نیست زیرا در حقیقت، دانشمندان رشته حقوق قبلا قرار دادها را به صورت ” طرح هایی برای اجرای کسب و کار (21، ص 92)، راهنمای کاربران و راهنماهای آموزش (20، ص 21) و اسکریپت ها و اسناد تصویری برای طرفین “پیشنهاد کرده اند (16، ص 57). ما با الهام از این تشبیه، به بررسی تحقیقات بر روی دستور العمل های چند منظوره می پردازیم که قبلا مسئله افزایش درک کاربران را با تلفیق متون و تصاویر حل کرده اند. بیشتر تحقیقات در زمینه دستور العمل ها بر شیوه ارائه دستور العمل های مؤثر برای استفاده از ابزارها (22)، استفاده از نرم افزارها ( 23 ، 24 )، اجرای روشها (25-26) و حل مسائل علمی و منطقی (27، 28) تاکید کرده اند. اگر چه کاربرد این دستور العمل ها کاملا متفاوت از قرار دادها می باشند که در آنها، اقدامات معمولا انتزاعی تر می باشند (برای مثال زمان و شیوه پرداخت به تأمین کننده، شیوه محاسبه خسارتهای نقدی برای یک تأخیر در تحویل محصول) – ما بر این باوریم که نتایج کلیدی این تحقیق می تواند قابل تعمیم به زمینه تحقیقاتی ما باشد.

اولا، استفاده از گرافیک و تصاویر در دستور العمل ها نظیر اسکرین شات ها، تصاویر فنی، عکس ها و نمودارها، منجر به ایجاد آرامش بصری از میان صفحات متراکم و انبوه متن (24) می شود، صفحاتی که کاربران تمایلی برای خواندن آن ندارند (29). به علاوه، دیداری سازی موجب کاهش پیچیدگی از طریق انتخاب جزییات مهم مورد نیاز و برجسته کردن آنها برای دست یابی به اهداف میشود (30) به این ترتیب روابط صریح تری ایجاد میشود که بایستی این روابط را از متن استخراج کرد (30). در این صورت می توان مسیرها و شرایط جایگزین ونیز اطلاعات شرطی (اگر X……………. باشد آنگاه Y……………….. است) را به صورت تصویری نشان داده (30-31) و با یک مرجع تصویری به کاربران کمک می کند تا به این موضوع پی ببرند که مطلب را به خوبی فهمیده اند و یا این که خطای خود را اصلاح کنند (32).

دوما، بازنمودهای دیداری و بصری به خوانندگان کمک می کنند تا یک مدل ذهنی از آنها را ایجاد کرده و سپس روش را اجرا کنند (33). در رابطه با ایجاد مدل ذهنی موفق، تحقیقات اهمیت ترتیب نمایش دستور العمل ها (34) و نوع چشم انداز سیستم محور یا کاربر محور را نشان داده اند (25-35). اگرچه مدل های ذهنی را می توان از اطلاعات کاملا متنی ایجاد کرد با این حال انجام این کار مستلزم تلاش بیشتر و ایجادبار شناختی سنگین تری در مقایسه با رویکرد چند حالتی (36) است: بازنمودهای بصری ودیداری امکان ایجاد مستقیم مدل های ذهنی را می دهند زیرا بازنمودهای بیرونی و درونی دارای ماهیت شبه مکانی مشترک هستند (22-37).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با این حال این مشاهدات به این معنی نیستند که بازنمودهای دیداری و بصری به تنهایی برای اطمینان از درک مطلب کافی هستند. شواهد نشان میدهد که مؤثرترین دستور العمل ها، ترکیبی از متن و تصویر (36) با تصاویر توضیحی همراه با متن (38-39) و یا نمودارهای با ساختاری گرافیکی و نموداری هستند که در متن قرار می گیرند نظیر فلوچارتها، درختان تصمیم گیری و جداول (30، 40 و 41). الكساندر (42) مزایای گنجاندن متن و تصویر را شامل تکمیل سریع تر وظایف، اشتباهات ادراکی و درک مطلب پایین، یادگیری سریع تر برای استفاده از ابزارها و نگرش های مثبت تر نسبت به دستور العملها می داند. چندین محقق به بررسی این موضوع پرداخته اند که چگونه عناصر بصری یک نقش سودمند را در رابطه با متن ایفا می کنند. آنها به طور بهتر اقدام به سازمان دهی و ساختار بندی محتوی (43) کرده و توجه خواننده ها را به موضوعات و استدلالهای دقیق (44) معطوف کرده و بر تفسیر کل سند (45) با ارائه نشانه ها و نکاتی در خصوص لحن، باور پذیری، عملکرد و اهمیت آن اثر می گذارند (46).

در نهایت، چندین مطالعه نشان داده اند که درک و به کارگیری دستور العمل ها، یک فعالیت شناختی است که که نیازمند استفاده از حافظه کاری (WM)(36) می باشد زیرا خواننده ها بایستی قادر به جست وجوی سند و یافتن اطلاعات مهم، درک آنها، تلفيق آنها با دانش قبلی و در نهایت استفاده از این دستور العمل باشند تلفیق مکانی متون و تصاویر امکان کاهش بار شناختی را از طریق ایجاد یک درجه ای از افزونگی (که برای درک محتوی قرار داد سودمند است 35) و با کاهش نیاز به تقسیم توجه بین منابع اطلاعات واقع در نقاط مختلف میدهد(47).

در بخش بعدی، ما نگاهی دقیق تر بر CLT داریم که مربوط به یادگیری اطلاعات پیچیده و شیوه پردازش عناصر مختلف مورد نیاز برای درک به دلیل محدودیت ظرفیت حافظه کاری می باشد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 CLT و طراحی آموزشی: CLT( 49 – 48 ) فرض می کند که اطلاعات اطلاعات بسیار پیچیده یا بسیار زیاد اثر منفی بر سیستم های شناختی ما دارد زیرا محدودیتهای ظرفیتی مانع از پردازش کافی همه ورودی ها و در نهایت یادگیری می شود. CLT بر اساس سه فرضیه است:

MW1-  انسان دارای سیستم های پردازشی مختلفی برای اطلاعات بصری و کلامی است (فرض دوال چنل یا دو کانال، برای مثال 50 و 51).

2- هر کانال دارای ظرفیت پردازش محدود است (فرض ظرفیت محدود، برای مثال ( 48، 50 )

3- یادگیری معنی دار مستلزم فعالیتهای شناختی برجسته در پویش، سازمان دهی و تلفیق اطلاعات از کانالهای مختلف است (فرض پردازش فعال، 52).

به علاوه، شونتز و بانرت (28) خاطر نشان کرده اند که درک محتوی قرار داد یک فرایند فعال و هدف محور است: انسان مدل ها و بازنمودهای ذهنی متعددی را با هدف انجام یک کار خاص می سازد (برای مثال، برای انجام محاسبه، حل مسئله، رفتار بر طبق یک قاعده). شیوه های مختلف رأى ارائه یک محتوی بر شیوه ساخت ذهنی آن محتوى اثر گذاشته و این بازنمودهای ذهنی موجب تسهیل یا مانع از حل مسئله می شوند.

عملکرد برتر مربوط به تلفیق تصاویر و متون دستور العمل ها و قرار دادها در مقایسه با تنها متن یا تنها تصویر، را می توان از دیدگاه CLT توضیح داد. برای مثال، یک متن طولانی به سختی قابل درک است زیرا از طریق تنها یک کانال با ظرفیت محدود پردازش می شود. در صورتی که همین اطلاعات به صورت نمودار نشان داده شوند پردازش اطلاعات از طریق کانال های مختلفی صورت می گیرد زیرا متن حاوی چندین بیت معنی است، در حالی که تصاویر، روابط موجود بین این بیتها را نشان میدهد. هزینه تفسیر این روابط صرف بازنمود خارجی میشود زیرا آنها بایستی خوانده شوند تا این که تفسیر و استنباط گردند (53). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

در رابطه با قرار دادها می توان استدلال کرد که متن قرار دادها به این دلیل سخت است که آنها حاوی پیام های پیچیدهای می باشند. با این حال، شیوه ارائه اطلاعات مهم است. CLT بار شناختی را متشکل از سه عنصر مجزا میداند: بار درونی، بار بیرونی و بار شناختی مطلوب که به طور متفاوتی تحت تأثیر تغییرات در شیوه طراحی اطلاعات (48) قرار می گیرد (شکل 1).

1- بار شناختی درونی: این بار شناختی درونی برگرفته از پیچیدگی ذاتی اطلاعات بوده و عمدتا بستگی به این موضوع دارد که آیا عناصر مختلف پردازش شده فردی است یا جمعی (54). برای مثال، انجام یک سری از جمعهای عددی ساده منجر به افزایش بار اطلاعاتی نمی شود بلکه حل یک معادله حرفی موجب افزایش بار اطلاعاتی می شود زیرا نیازمند آگاهی از این است که قوانین جبری مختلف (که بایستی به صورت هماهنگ استفاده شوند)، در کجا و چگونه بایستی استفاده شوند؟ معمولا بار ذاتی تحت تأثیر ابزارهای آموزشی قرار نمی گیرد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

2- بار شناختی بیرونی: این بار شناختی ناشی از شیوه نمایش و ارائه اطلاعات است و از این روی کاهش آن از طريق طرح های مختلف یکی از موضوعات مورد توجه طراحان آموزشی بوده است. بارهای شناختی درونی و بیرونی افزایشی هستند و هردو بر حافظه کاری تأثیر می گذارند. بار بیرونی موجب تداخل در یادگیری می شود به خصوص زمانی که اطلاعات دارای پیچیدگی درونی باشند (54-48).

3- بار شناختی مطلوب: پردازش مربوط به تشکیل و اتوماسیون طرح واره است یعنی پردازش شناختی که به طور مثبت به درک و یادگیری کمک می کند. معمولا یک رابطه متضاد بین بار شناختی مطلوب و بیرونی (55) وجود دارد. برای مثال، اختصاص تلاش های ذهنی بیشتر برای درک مفاهیم مبهم (بار بیرونی) منجر به افزایش یادگیری نمی شود، بلکه منجر به پردازش کامل از طریق یک نمونه با مثال می تواند منجر به درک مفاهیم مثبت شود (یار مطلوب (56-57).

اشتباهات و خطای درک مطلب و تکمیل تکالیف یا خواندن کند از علایم رایج بار شناختی است (58). با این حال به منظور ارزیابی و مقایسه دقیق کارایی طرح های آموزشی جایگزین در بهبود یادگیریف پاس و مر آنبور (59) وپاس و همکاران (60) بر لزوم در نظر گرفتن عملکرد و تلاش ذهنی تاکید کرده اند زیرا یاد گیرنده ها معمولا عملکرد خوبی را در انجام تکالیف شناختی نامطلوب با انجام یک تلاش ذهنی بیشتر حفظ می کنند. در نظر گرفتن هر دو عملکرد و تلاش ذهنی به ما امکان تمایز بین طرحهای آموزشی مطلوب و نامطلوب را میدهند؛ آموزش های با کارایی پایین نیازمند تلاش ذهنی بالا بوده و منجر به عملکرد کمتری می شود، در حالی که آموزشهای با کارایی بالا، منجر به عملکرد بالا با تلاش ذهنی کم تر (60) می شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

این ملاحظات، امکان بهبود کارایی قرار دادها را – از حیث یادگیری و درک مطلب – با تغییر شیوه طراحی آن ها فراهم می کنند. در بخش قبلی، ما دیدیم که چگونه دستور العمل های مؤثر متون و تصاویر را با هم تلفیق می کنند. هم چنین، شواهد قابل ملاحظه ای برای این نتایج در منابع روان شناسی آموزشی وجود دارد که نشان میدهد چگونه نمودارهایی که با بازنمودها در متن همراه هستند، موجب بهبود یادگیری میشود (27، 61 ، 62). با این حال، سایر مطالعات نشان می دهند که اثرات شیوه های ارائه ونمایش در بهبود یادگیری برای مبتدیان قوی است، با این حال با افزایش و رشد تخصص، ناپدید شده و یا معکوس میشود (62، 63، 66). به علاوه، برخی مطالعات به این نتیجه رسیده اند که تنها یادگیرندگان فضایی دیداری از تلفیق مواد کلامی و بصری منتفع میشوند (27-67). از این روی مطالعه مابایستی به ارزیابی این موضوع بپردازد که آیا افزودن نمودارها به قرار دادها منجر به ایجاد دستور العمل های با کیفیت بالاتر می شود و این که آیا مزایای فرضی محدود به برخی از خوانندگان هستند یا خیر. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سبکهای شناختی: علاوه بر CLT، سبکهای شناختی فردی بایستی در زمان بهینه سازی اطلاعات برای یادگیری و درک در نظر گرفته شوند. سبک شناختی، اصطلاحی است که برای توصیف شیوه های دریافت و پردازش اطلاعات توسط افراد استفاده میشود (68، 69). بر طبق گفته اوزبورن و اوز بون (69)، سبکهای شناختی، ویژگی های پایداری هستند که در برابر تغییرات ناشی از آموزش مقاوم بوده و هیچ ارتباطی با توانایی فکری ندارند. در صورتی که یک یادگیرنده به دنبال یادگیری باشد، مسئله او شیوه ارائه اطلاعات می باشد و یک رویکرد متفاوت برای مفهوم سازی، رمز گذاری و نمایش اطلاعات می تواند منجر به یادگیری موفق شود. از این روی برای این که آموزش جامع و منحصر به فرد باشد، بازنمودهای مکمل جایگزین توصیه شده است. برای مثال، فردی که دارای امتیاز پایینی از نظر توانایی و قابلیت کلامی است، تلاش می کند تا یک متن کامل را تفسیر کند و بخش های آن را با هم ترکیب کند: در صورتی که ما بخواهیم این متن را با نمودار تلفيق کنیم و در صورتی که یادگیرنده بخواهد تا امتیاز بالایی برای سبکهای شناختی بصری داشته باشد، پردازش اطلاعات با طراحی آموزشی مناسب جایگزین شده و از این روی موجب تسهیل درک می شود (69).

اگرچه برچسب ها و ابزارهای مختلفی برای توصیف و ارزیابی سبکهای شناختی وجود دارد، با این حال پیشنهاد شده است که (70-72) آنها را می توان تحت دو بعد سبک شناختی اصلی طبقه بندی کرد: بعد سبک کلی نگر- جزیی نگر ( این که آیا یک فرد اطلاعات را به صورت کلی پردازش می کند یا جزیی) و بعد سبک کلامی۔ تصویر( این که آیا فرد اطلاعات را به صورت کلمات یا تصاویر پردازش و نشان می دهد یا خیر) (71). با توجه به هدف این مقاله، ما بر بعد سبک کلامی – تصویری تاکید می کنیم.

پیشرفت های اخیر در زمینه مطالعه سبک شناختی کلامی – تصویری نشان داده است که این یک ساختار پیوسته دو قطبی نیست به طوری که بر طبق آن افراد به صورت واژه ساز یا تصویر ساز (73) طبقه بندی می شوند )74(. در حقیقت، سه بعد نسبتا مستقل وجود دارند (68، 73 و 75): ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

1- تصویر سازی شیئی: توانایی ایجاد و پردازش تصاویر شاد، رنگارنگ و دقیق از اشیاء

2- تصویر سازی مکانی (فضایی): توانایی باز نمود و پردازش تصاویر شماتیک، رابطه مکانی بین اشیاء، حرکت و تغییرات مکانی

3- کلامی: توانایی استدلال تحلیلی، کلامی، منطقی وترتیبی

با توجه به این موضوع، یک فرد با سبک شناختی مطلوب ممکن است با سایر انواع بازنمودهای اطلاعاتی مشکلی نداشته باشد زیرا نمره بالای یک بعد به طور ضمنی نشان دهنده امتیازات پایین در دو بعد دیگر نیست به همان صورتی که یک فرد با درک و آگاه بایستی به ارزش ها و فرهنگ های مختلف حساس باشد، درک بالای سبکهای شناختی متفاوت می تواند منجر به به برقراری ارتباط مؤثر شود با توجه به این که یک قرارداد ممکن است ذاتا پیچیده باشد و این پیچیدگی را می توان در گویشوران غیر بومی با سبک حقوقی یا انگلیسی مشاهده کرد. در بخش بعدی ما ما زبان بین المللی مورد استفاده توسط متخصصان کسب و کار، نیازهای ارتباطی کاربردی آنها و شیوه رفع این نیازها از طریق یک رویکرد عملی را در نظر میگیریم. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

چالش های سبک حقوقی (مفاهیم غامض و پیچیده ) انگلیسی در چارچوب قالب GCC: در 20 سال گذشته، زبان انگلیسی به یک زبان مشترک بیشتر سازمانهای بین المللی هم در سطح کلان سازمان به صورت زبان سازمانی و هم در سطح خرد کارشناسان و متخصصانی که در سازمان کار می کنند (76، 79) تبدیل شده است. به همین دلیل، این موضوع بایستی تعیین شود که چه چیزی باعث شده است تا زبان انگلیسی به این سرعت وارد شرکت های بین المللی و نیز قرار دادهای بین المللی از دیدگاه توانش ارتباطی شده است.

اکثریت قریب به اتفاق متخصصان بین المللی که از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان مشترک استفاده می کنند NNS یا گویشوران غیر بومی هستند که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی (ELF) یا به طور تخصصی تر، انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی کسب و کار (BELF) در نظر می گیرند. این دیدگاه زبان مبتنی بر منبع از انگلیسی به عنوان یک زبان بومی (ENL)، انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL برای مثال انگلیسی سنگاپوری) و یا انگلیس به عنوان زبان خارجه و برای مثال به 80 مراجعه کنید) متفاوت است که همگی اینها منعکس کننده مفهوم زبان به عنوان یک نهاد مستقل و یک سیستم فراگیر است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تحقیقات ELF نگاه متفاوتی به زبان دارند:ELF تحت مالکیت کسی نبوده و ارتباط مستقیمی با یک سیاق یا زمینه فرهنگی خاص ندارد (برای مثال، به 81 مراجعه کنید). در عوض، رویکرد ELF یک دیدگاه ساختارگرایانه را فرض می کند که بر وضعیت ELF و شرکت کنندگان آن تاکید دارد. استفاده کنندگان از ELF از واژگان یا ساختارهای پیچیده اجتناب می کنند و آنها شیوه های ارتباطی بومی و و شرایط خاص موجود را در نظر می گیرند (82).

مفهوم ELF به عنوان یک منبع زبانی مستقل نیز مستلزم این است که گویشوران ELF از ENL پیروی نکنند، بلکه خود را به عنوان گویشور شناسایی کنند (83، 84). به این ترتیب ELF در مقایسه با ENL ناکارامد نیست و در طی تعامل به زبانهای دیگر استناد نکرده است و این به صورت شواهدی از یک شکاف در دانش زبان انگلیسی در نظر گرفته نمی شود بلکه یک منبع عملی دو زبانه است (به 85 مراجعه کنید).

لوهیلاسلامینن و همکاران (86) با استناد به تحقیقات ELF و مفهوم سازی مطالعه خود در کسب و کار بین المللی،، به این نتیجه رسیدند که BELF بر اهمیت قلمرو-B- با ماهیت هدف محور و مبانی کسب و کار مشترک تاکید می کند. وقتی که کارکنان شرکت های بین المللی به شیوه های روزانه خود توجه می کنند از جمله تنظيم قرار داد آنها از منابع BELF استفاده می کنند و در عین حال نیازمند قابلیت های چند فرهنگی و شیوه هایی برای انجام وظایف خود می باشند. اگرچه زبان انگلیسی در BELF ممکن است از نظر گرامری کامل نباشد، با این حال، قابلیت BELF شامل استفاده از مفاهیم و اصطلاحات تخصصی و مشترک می باشند به طوری که گوینده یا گویشور می تواند با شرایط کسب و کار موجود سازگار شود. این هم چنین شامل مؤلفه مهارت های راهبردی است: زیرا درک مشترک تضمین شده نیست، افرادی که به طور موفق از BELF استفاده می کنند، سوالاتی را می پرسند، سخنانی را تکرار می کنند و یا از بیش از یک کانال و مسیر برای رسیدن به یک درک مشترک استفاده می کنند در نهایت، شفافیت، صداقت و رعایت ادب نیز ضروری است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

همانطور که قبلا گفته شد، اگرچه زبان انگلیسی حقوقی منجر به چالش هایی برای هر دو NS و NNS زبان انگلیسی به دلیل شکل رسمی و تخصصی خود می شود، برای NNS ها بسیار سخت و مشکل است (به 87 مراجعه کنید). نیازهای NNS در پارادایم ESP با تاکید بر تعلیم و آموزش زبان تخصصی در انگلیسی حقوقی برطرف می شود. اگرچه، زبان انگلیسی مورد نیاز به صورت حقوقی تعریف می شود، با اینحال هنوز به صورت انگلیسی NS تلقی می گردد. تفاوت آن از ELF/ BELF کاملا مجزا است: در ELF

/ BELF ، کاربران زبان، در استفاده از زبان به طور حرفه ای عمل می کنند، در حالی که در پارادایم ESP تاکید اصلی بر یادگیری زبان است.

وكلا معمولا به صورت گویشوران بومی (NS) متون سبک حقوقی نظر گرفته می شوند، با این حال آنها تنها با قرار داد سرو کار ندارند. به گفته هاپیو (5، صصص 54-55)، چندین کاربر قرار داد همزمان با شرایط استفاده، اهداف و نیازها وجود دارند. از یکسو، تحقیقات حقوقی سنتی بر قضات، داوران، و وکلای حقوقی تاکید دارند و سناریوی استفاده معمولا به صورت دادگاهی است: هدف اصلی، پیش بینی شیوه تفسیر قرار دادها توسط دادگاه ها می باشد از این روی تنظیم قرار داد معمولا به صورت یک فعالیت ارتباطی بین متخصصان حقوقی تلقی میشود. این پارادایم و الگویی است که در آن قرار دادهای نوشته شده به زبان سبک حقوقی بومی، یک قاعده از بدون چالش بوده و ارتباط در صورتی نقض میشود که گرامر صحیح، قدرت نطق و بیان و قواعد رعایت نشود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سوی دیگر، هاپیو، یک پارادایم حقوقی – مدیریتی را با تاکید بر نیازهای مشاوران، مدیران (مدیریت فروش، تدارکات و ریسک)، مسئولان مالی و مهندسان شناسایی می کند که در آن محرک اصلی، دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق روابط تجاری بوده و موجب به حداقل رساندن ریسکهای حقوقی و کسب و کار شده و آنها را با پاداش ها به تعادل می رساند. این کاربران قرار داد که موسوم به NS های انگلیسی می باشند، NNS های سبک حقوقی می باشند که موفقیت ارتباطی آنها را می توان بر طبق معیارهای مشابه با GCC ارزیابی کرد (6):

توانش و قابلیت چند فرهنگی (که در این جا موسوم به توانش چند رشته ای است) یا آگاهی و حساسیت متکلمان در شیوه مدیریت فرهنگ ها و رشته ها، شیوه های خاص کسب و کار و توانش و قابلیت BELF. در نتیجه،  یافته های مربوط به BELF و gcc را می توان به عنوان ابزاری برای بررسی شرایطی استفاده کرد که در آن تحمیل یک مدل زبان انگلیسی بومی (برای مثال سبک حقوقی) بر روی  NNS(برای مثال مدیران بین المللی)، نه تنها موجب بروز مشکلاتی در درک مطلب می شود، بلکه مانع از رسیدن متخصصان به اهداف خود می شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نتیجه گیری از مرور منابع و فرضیات:

مطالعات پیشین که در بالا مورد بحث قرار گرفتند یک شیوه ای را برای پاسخ به سؤالات تحقیق ما در اختیار گذاشت: نمودارها و سایر راهبردهای تلفيق متون و تصاویر، شیوه ای را برای ارائه آموزش مؤثر به افراد در اختیار می گذارد که یک سناریوی مشابه با استفاده از یک قرارداد در کسب و کارهای روزانه است. مسئله سختی درک دقیق و سریع قرار دادها اشاره به مسئله بار شناختی بویژه در حضور بار بیرونی دارد زیرا معمولا قراردادها از بهترین شیوه ها در طراحی سند پیروی نمی کنند و توسط محققان زبان واضح به دلیل استفاده از سبک مصنوع ومتكلف حقوقی مورد نقد واقع شده اند، تغییر طراحی اطلاعات، یکی از شیوه های کاهش بار شناختی بوده و از درک بهتر پشتیبانی می کند.

ما هم چنین اثبات کردیم که ریسک های مرتبط با ارتباط غیر مؤثر و ناکارامد قرار داد، در شرایط بین المللی بسیار بالا است زیرا زبان انگلیسی بین المللی مورد استفاده توسط NNS متفاوت از سبک حقوقی انگلیسی بومی می باشد. چارچوب بندی و تنظیم مجدد قراردادها به عنوان دستور العمل از نظر ما، یک راه حل خوب و مطابق با رویکرد عملی برای برقراری ارتباط می باشد. با این حال، با توجه به جدید بودن این رویکرد در قرار دادها، ما بایستی مزیت های حاصل از تلفیق متن و تصاویر را کشف کرده و نشان دهیم که چگونه این راه حل می تواند ویژگی های فردی نظیر سبک های شناختی، زبان و مهارت متخصصان قرارداد بومی و غیر بومی را پوشش دهد. در زیر، ما یک سری از فرضیات قابل آزمون را طراحی کرده ایم که به ما در یافتن پاسخ کمک می کند.

بر اساس شواهدی که نشان میدهد قرار دادها و دستور العمل هایی که متون و تصاویر را با هم تلفیق می کنند به درک مطلب کمک می کنند و نیز بر اساس پیش بینی های CLT (این که خطاها و پاسخ دهی / خواندن کند، از علایم بار شناختی هستند و این که بار شناختی بیرونی را می توان از طریق راه حل های طراحی کاهش داد که به موجب آن خطاها و زمان را کاهش می دهند)، ما دو فرضیه را ارائه می کنیم:

فرضیه 1: قراردادهایی که شامل نمودارها و دیاگرام ها هستند، امکان یافتن سریع تر اطلاعات را نسبت به قرار دادهای سنتی و تمام متنی میدهند.

فرضیه 2: قراردادهایی که شامل نمودارها و دیاگرام ها هستند، امکان درک سریع تر را نسبت به قرار دادهای سنتی و تمام متنی میدهند.

 اگر چه درک مطلب سریع و مناسب، هدف کاربردی نهایی برای خوانندگان قرار داداست، با این حال این مسئله نشان دهنده این نیست که آیا طرح های مختلف به طور واقعی موجب کاهش بار شناختی می شود یا خیر. هنگام انجام یک کار یا تکلیف سخت، افراد ممکن است با استفاده از تلاش ذهنی بیشتر به عنوان واکنشی به افزایش بار شناختی، به عملکرد خوبی برسند (59). برای مقایسه معنی دارتر راه حل های ارتباطی مختلف، ما بایستی این موضوع را ارزیابی کنیم که چه میزان تلاش ذهنی برای دست یابی به یک سطح خاص از عملکرد لازم است. برآورد کارایی به ما امکان تعیین این موضوع را می دهد که آیا سند مربوطه نیازمند تلاش ذهنی بیشتری از اسناد دیگر است یا خیر (به این معنی که بار شناختی بالاتری را ایجاد می کند ) و برایند های عملکردی این تلاش ذهنی کدام ها هستند. در نتیجه، ما این فرضیه را پیشنهاد می کنیم:

فرضیه 3: کارایی ذهنی نسخه قرار داد دارای نمودار و تصاویر، بالاتر از کارایی نسخه تمام متن است به این معنی که شرکت کننده ها نیازمند تلاش ذهنی کمتری برای دست یابی به سطح برابر عملکرد میباشد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

درک شیوه های مختلف پردازش، یادگیری و بیان اطلاعات – که در مطالعات مربوط به سبکهای شناختی نشان داده شده است، متضمن ارزیابی دقیق تر مزایایی است که دیداری سازی برای درک مطلب به دنبال دارد. همان طور که در پیوست 1 گفته شد، قرارداد تصویری مورد استفاده در مطالعه ما شامل نمودارهای توضیحی است که مکمل یک دیگر هستند، ما می دانیم که یادگیرندگان تصویر ساز از دستور العمل های چند منظوره (چند حالتی) (67) بیشتر نفع می برند و ما فرض می کنیم که واژه سازان ممکن است به آسانی هر نسخه را با توجه به مقدار بالای متن، پردازش کنند، تصویر سازان اشياء غالبا عملکرد خود را با یک قرارداد تصویری و بصری افزایش میدهند، ولی چون درک و فهم قرار داد نیازمند مهارت های تحلیلی است، آنها دارای یک عملکرد نسبتا ضعیف تری هستند. با این حال چون مهارتهای کلامی و بصری (تصویری) دو به دو ناسازگار هستند، ما بایستی همه اثرات متقابل سبکهای شناختی و شیوه های اکتشافی را مطالعه کنیم، زیرا پیش بینی اثرات نهایی بر عملکرد و این که آیا یک دسته خاصی از یادگیرنده های سریع ترین و دقیق ترین درک مطلب را دارند یا خیر، مشکل است، به این ترتیب ما این فرضیه ها را توسعه دادیم:

 فرضیه 4 الف: سبکهای شناختی با تیمار آزمایشی اثر متقابل دارد. واژه سازان درک یکسانی از قرار داد دارند و در قرار دادهای تماما مثنی، سریع ترین گروه از نظر درک مطلب می باشند: تصویر سازان فضایی در قراردادهای حاوی نمودار و تصویر سریع ترین درک مطلب را دارند. تصویر ساز انشی در قراردادهای دارای نمودار و تصویری درک مطلب سریع تری نسبت به نمودارهای تمام متنی دارند با این حال، گروه با کند ترین عملکرد هستند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فرضیه 4 ب: سبکهای شناختی با تیمار آزمایشی اثر متقابل دارند. واژه سازان دارای دقت مشابهی در درک هر دو قرارداد (متنی و تصویری) دارند و دقیق ترین گروه در درک قرار داد متنی هستند تصویر سازان فضایی، دقیق ترین گروه در درک مطلب قرار دادهای حاوی نمودار می باشند. تصویر سازانشی، در درک قراردادهای حاوی نمودار، دقیق تر از قرار دادهای مثنی هستند، با این حال یک گروه با کمترین دقت درک قرار داد می باشد.

در نهایت، ما بایستی اثرات دیداری سازی را برای NS و NSS زبان انگلیسی، که یک زبان مشترک جهانی در تنظیم قراردادهای بین المللی است متمایز کنیم. مسلمة، NS ها (به خصوص اگر دارای سابقه حقوقی باشند)، بایستی در درک قراردادها نسبت به NNS ها ماهرتر باشند، مطالعات مربوط به CLT به طور پیوسته اثر معکوس تخصص را اثبات کرده اند که در آن خوانندگان با دانش تر، از دستور العمل های آموزشی اضافی بهره می برند و در واقع، بار شناختی بالاتری را به دلیل وجود اطلاعات زائد و صریح تر تجربه می کنند (به 62 – 66 مراجعه کنید). اگرچه NNS های استفاده کننده از زبان انگلیسی یا BELF- در کارهای روزمره خود توانایی بالایی دارند، انگلیسی سبک حقوقی (مصنوع و متكلف) در چارچوب این نوع توانش و قابلیت عملی قرار نمی گیرد. در نتیجه آنها از اطلاعات صریح ذی نفع میشوند و ما این فرضیات را پیشنهاد می کنیم: ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فرضیه 5 الف: زبان اثر متقابلی با تیمار آزمایشی دارد:NS (گویشوران زبان مادری) انگلیسی نسبت به NNS (گویشوران غیر بومی) در درک نسخه های سنتی قرار داد (تمام متن)، سرعت و دقت فهم بیشتری دارند، در حالی که NNS ها سرعت و دقت فهم بیشتری در نسخه های قرارداد حاوی نمودارها دارند.

فرضیه 5 ب: دانش تخصصی اثر متقابلی با تیمار آزمایشی دارد: افراد با سابقه و پیشینه حقوقی دقت و سرعت بیشتری در درک نسخه های قدیمی قرارداد تماما متن) دارند، در حالی که افراد بدون سابقه حقوقی، دقت و سرعت بیشتری در درک قراردادهای حاوی نمودار و تصاویر دارند.

فرضیه 5 پ: زبان با دانش تخصصی و تیمار آزمایشی اثر متقابلی دارد. گویشوران با زبان مادری انگلیسی و پیش زمینه حقوقی، بیشترین دقت و سرعت را در درک نسخه سنتی قرار داد (تماما متن) دارد، در حالی که NNS ها بدون پیش زمینه و سابقه حقوقی، بیشترین دقت و سرعت را در درک نسخه های قرارداد حاوی نمودار و تصویر دارند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

روش شناسی

در این بخش، ما در مورد شیوه طراحی مطالعه خود- ترکیب آزمایش با یک پرسش نامه با هدف جمع آوری متغیرهای شاهد و تحلیل نتایج، توضیح میدهیم. در ابتدا، ما نوع روش تحقیق و انتخاب شرکت کننده ها را معرفی می کنیم. سپس، ما در مورد شیوه جمع آوری دادهها، مدیریت مطالعه و تحلیل دادهها صحبت می کنیم در نهایت، در مورد شیوه اطمینان از روایی و پایایی مطالعه بحث می شود.

انتخاب روش تحقیق: بر اساس روش های تحقیق تحلیل شده در مرور منابع، ما یک طرح آزمایشی را همراه با یک پرسش نامه خود گزارش شده انتخاب کردیم. این ترکیب روشها، به ما امکان جمع آوری داده های عملکرد درک مطلب عینی را با استفاده از نسخه های مختلف قرار داد (آزمایش) و تلفیق این نتایج با داده های خود گزارش شده و داده های روان سنجی فردی می دهند. آزمایش و پرسش نامه در طی دو مطالعه کوچک مقیاس قبلی (19-17) اجرا شده بود و طرح و معیارهای این دو مطالعه با چندین محققی که در مطالعه نقشی نداشتند بحث شد.

شرکت کننده ها: هدف ما انتخاب شرکت کننده هایی بود که:

1- دارای یک منصب و موقعیتی باشند که در آن به طور پیوسته اقدام به نوشتن، مذاکره و اجرای قراردادهای بین المللی کنند .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

2- اخیرا در معاملات بین المللی حضور داشته باشند.

3- طرف فروش یا طرف خرید معاملات تجاری باشند.

4- شامل هر دو گویشوران انگلیسی بومی و غیر بومی باشند

5- دارای کار کردهای سازمانی متفاوت در بر گیرنده قراردادها (مدیریت قرارداد و تجاری، فروش، تدارکات و حقوقی) باشند

6- دارای مدرک دانشگاهی باشند تا از سواد پایین به عنوان یک عامل مداخله گر اجتناب شود

شرکت کننده ها از اعضای انجمن بین المللی مدیریت تجاری و قرارداد (IACCM)، که یک انجمن حرفه ای مستقل از صنعت می باشد که روش ها و استانداردها را در مدیریت قرارداد ارائه می کنند انتخاب شدند. در زمان مطالعه، IACCM دارای 34000 عضو از 158 کشور بودند که در سازمانهای دولتی و خصوصی مشغول بودند. همکاری با IACCM به ما امکان دسترسی به یک جامعه متنوع تر را بدون نیاز به تک تک قراردادهای سازمان ها در سراسر دنیا می دهد.

IACCM درخواست ما را برای شرکت کننده ها به صورت بخشی از خبرنامه ارسال کرده و ما 122 شرکت کننده را انتخاب کردیم، اگر چه، خبرنامه به همه اعضای IACCM ارسال شد، وبینارهای آنها (که تقریبا 1 ساعت طول کشید( حداقل دارای 200 شرکت کننده می باشند، چون 200 نفر بهترین میزان شرکت کننده ها می باشند، ما نرخ پاسخ را بر این اساس محاسبه می کنیم (62 درصد نرخ پاسخگویی). به عنوان یک محرک، داوطلبان نتایج دقیق ازمایش، اطلاعات مربوط به شیوه مقایسه آنها با مقدار میانگین و ارزیابی سبک شناختی را دریافت کردند. شیوه جمع آوری داده ها: در این جا، ما روش های مورد استفاده را برای جمع آوری داده های کمی برای مطالعه خود توصیف می کنیم. ما ابتدا تکالیف آزمایشی را توصیف کرده و سپس در مورد پرسش نامه مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در مورد متغیرهای شاهد توضیحاتی ارائه کردیم.

تکالیف آزمایشی: ما از شرکت کننده ها خواستیم تا به شش سؤال درک مطلب در مورد یک قرارداد که به شرکت کننده ها در یک نسخه تمام متن سنتی و یا یک نسخه تصویری که دارای نمودارهای توضیحی همراه با طرح مشخص ارائه شد، پاسخ دهند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

قرارداد مورد استفاده در آزمایش، یک قرداد بنگاه به بنگاه برای خرید ماشین الات و تجهیزات بود. ما از شرکت راکی (که اکنون موسوم به SSAB) که یک شرکت مهندسی و تولید فلز اروپایی است، برای استفاده از یک نسخه از قرارداد خرید تجهیزات و ماشین الات B2B مجوز دریافت کردیم زیرا ما می دانستیم که آنها با یک طراح گرافیکی برای توسعه یک نسخه تصویری جدید از آن، همکاری کرده اند. نسخه تصویری و نسخه قدیمی تمام متن قرارداد دقیقا دارای یک متن بودند و تفاوت این دو نسخه تنها از نظر شیوه ارائه بود. ترتیب و شماره گذاری بندهای قرارداد نیز یکسان بود. همه جزییات حساس نظير نام طرفین قرارداد، قیمت ها، مکان ها و تاریخ تحویل به صورت غیر واقعی و فرضی بود.

در این قرارداد، نمودارها در زیر بندهای مربوطه نمایش داده شدند. نمودارها را می توان به صورت جداول زمانی و یا نمودارهای نشان دهنده یک فرایند، طبقه بندی کرد. همه نمودارها دارای برچسب های متنی بوده و اصطلاحات مربوط به بند را برای ایجاد رابطه منطقی بین متون ونمودار ها از طریق راهبرد تکرار، تکرار می کنند (22)، طرح و چیدمان قرارداد، یک ستون می باشد که سر عنوان بند در سمت چپ برای تسهیل جست و جو نوشته شده است، در مقایسه با نسخه تمام متن، حاشیه ها و فضاهای سفید بیشتری بر روی صفحه وجود دارند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

علاوه بر نمودارها، اطلاعات کلیدی (برای مثال، مہلت ها، قیمت ها) به صورت پر رنگدر متن قرارداد نشان داده شده اند. گزیده هایی از قرارداد تصویری در پیوست 1 نشان داده شده است.

عملکرد درک مطلب در تکالیف آزمایشی به صورت زیر اندازه گیری شد :

1- سرعت پاسخگویی: مجموع زمان پاسخگویی به شش سؤال درک مطب. مدت زمان پاسخگویی به هر سؤال، به صورت جداگانه اندازه گیری شد و سپس این مدت زمان ها با هم جمع شدند.

2- دقت پاسخگویی: مجموع پاسخ های صحیح. به هر پاسخ کاملا صحیح یک امتیاز داده شد. پاسخ های نسبتا صحیح با  0.25، 0.5 یا 0.75 بسته به بزرگی خطا امتیاز دهی شدند (به شیوه نمره دهی و درجه بندی در پیوست 2 مراجعه کنید( و به این ترتیب امتیازات بین 0  (همه سؤالات کاملا غلط) و6 (همه سوالات کاملا صحیح) متغیر بودند. برای اجتناب از اریبی، ما از دو همکار که در این مطالعه حضور نداشتند و از شرایط ازمایشی خبر نداشتند خواستیم تا صحت جواب ها را بررسی کنند. این ارزیاب ها در خصوص 98 درصد پاسخها توافق داشتند. از آنها خواسته شد تا پاسخ هایی را که به طور متفاوت امتیاز بندی کرده بودند مجددا ارزیابی کنند.

ابزار: قبل از آزمایش، ما از شرکت کننده ها خواستیم تا یک پرسش نامه را کامل کرده و به این ترتیب داده های مربوط به متغیرها جمع آوری شد، جزییات در جدول 1 نشان داده شده اند.

1- سن

2- جنسیت

3- تحصیلات

4- تحصیلات حقوقی

5- ملیت

6- سطح مهارت زبان انگلیسی

7- زبان بومی

8- سمت فعلی

9- تعداد سال ها یا سابقه کار با قراردادها

10- صنعت

11- سبک شناختی شی فضایی- کلامی

12- تلاش ذهنی

اگر چه بیشتر اینها شامل متغیرهای شاهد بودند، ما به طور مفصل در مورد زبان مادری، پیش زمینه حقوقی ، سبک شناختی شی –فضایی- کلامی و تلاش ذهنی صحبت می کنیم زیرا آنها از اهمیت زیادی در تحلیل و آزمون فرضیه ما برخوردارند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مهارت زبان انگلیسی / زبان بومی: به دلیل برخی از محدودیت ها، آزمون مهارت زبان انگلیسی شرکت کننده غیر ممکن بود و ما از شرکت کننده ها خواستیم تا مهارت زبانی خود را بر روی یک مقیاس ارزیابی از 0 (بدون مهارت) تا 11 ( مهارت در زبان مادری و دو زبانه)، با استفاده از تعداد و نوع سطوح مهارت اندازه گیری شده با مقیاس میز گرد زبان بین سازمانی (88) ارزیابی کنند. ما از شرکت کننده ها خواستیم که تنها در صورتی که زبان انگلیسی، زبان مادری آنهاست، شماره 11 را انتخاب کنند. در این صورت، ماقادر بودیم تا NS و NNS ها را در تحلیل خود مشخص کنیم. اطلاعات مربوط به مهارت NNS ها در زبان انگلیسی به صورت اطلاعات پیش زمینه در نظر گرفته شد.

پیشینه حقوقی: بر اساس سطح تحصیلات شرکت کننده ها، یک متغیر ساختگی برای مشخص کردن افراد با پیش زمینه و سابقه حقوقی ایجاد شد. چون ما فرض کردیم که شرکت کننده های با دانش حقوقی بایستی قادر به تفسیر متون حقوقی با سهولت بیشتر به عنوان NS های سبک حقوقی میباشند، لذا بایستی این موضوع را  بررسی کنیم که آیا این متغیر دارای اثر ساده و متقابل بر روی سرعت یا صحت پاسخگویی می باشد یا خیر. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سبک شناختی شی-فضایی-کلامی (اولویت و ترجیح افراد در وابستگی به راهبردهای تصویری در برابر کلامی در فرایندهای تفکر) بر طبق پرسشنامه تصویرسازی فضایی شی و کلامی (OSIVQ) بلازنكوا و کوهنیکوف (68) اندازه گیری شد.OSIVQ یک ابزار خود گزارشی کارآمد است که متشکل از 45 گونه ای است که از مقیاس لیکرت 5 نقطه های بوده و سه امتیاز مجزا را ارائه می کند: مهارتهای تصویر سازی شی (توانایی ایجاد و پردازش تصاویر شاد، رنگی و دقیق از اشیای فردی)، مهارت های تصویر سازی فضایی (توانایی نمایش و پردازش تصاویر شماتیک، روابط فضایی بین اشیا، حرکات و تغییرات مکانی و توانایی مهارت های کلامی در استدلال کلامی، منطقی، ترتیبی و تحلیلی، این پرسشنامه به آسانی قابل مدیریت بوده و به گفته بالزونکوا و کژونکيف (68)، دارای پایایی درونی نسبتا خوب است (الفای کرونباخ 0.74 برای مقیاس کلامی، 0.83 برای مقیاسشی و 0.79 برای مقیاس فضایی).

 OSIVQ در ارزیابی تفاوت های فردی در توانایی پردازش اطلاعات کلامی و دیداری عملکرد برتری دارد (برای مثال، پرسشنامه تفاوت های فردی (51) و پرسش نامه واژه ساز – تصویر ساز (74)) زیرا برخی خطاها را اصلاح می کند. اولا، بعد دیداری- کلامی یک ساختار دو قطبی نیست و توانایی های پردازشی مختلف بایستی به طور جداگانه ارزیابی شوند (89). دوما، شواهد عصب شناختی نشان میدهد که اطلاعات بصری و دیداری در دو زیر سیستم تصویر سازی متفاوت یعنی سیستم تصویر سازی شی و سیستم تصویر سازی فضایی (90) که منجر به سبکهای شناختی بصری و دیداری متمایز نسبت به یک سیستم می شود (68).

 تلاش ذهنی: اگر چه یک شاخص خود ارزیابی از تلاش ذهنی ادراک شده ممکن است در یک مقیاس یک بعدی دارای ابهام باشد، چندین مطالعه بر روی CLT از این روش ساده و سریع استفاده کرده اند (60) زیرا این مقیاس ها به عنوان روش های پیچیده، حساس و پایا هستند (91). به علاوه، با توجه به شرایط این آزمایش، استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی (برای مثال ضربان قلب و واکنش قرنیه)، بر اساس گفته پاس و مرینبر (59)، ما یک مقیاس و نقطه ای را انتخاب کردیم که از ” تلاش ذهنی بسیار بسیار پایین (1) تا بسیار بسیار بالا” (9) متغیر است. تلاش ذهنی به صورت یک متغیر شاهد در مدل های رگرسیون و به عنوان ابزاری برای محاسبه کارایی ذهنی استفاده شد (به بخش شیوه تحلیل داده ها مراجعه کنید).

فرایند اجرای مطالعه: شرکت کننده ها فرصت دریافت آموزش و دستور العمل های مطالعه و شیوه اجرای مطالعه را با حضور در یکی از سه وبینار سازمان دهی شده در زمان های مختلف برای تنظیم محدوده های زمانی شرکت کننده های بین المللی و اطمینان از مشارکت گسترده آنها داشتند، یکی از محققان در مدت آزمایش برای پاسخ گویی به سؤالات همه شرکت کننده ها در خصوص روش، آنلاین بود، وبینار ها نیز برای شرکت کننده هایی که به صورت حضوری شرکت نکرده بودند (2 درصد) ثبت شدند و ما این امکان را به آنها دادیم تا سؤالات بیشتری را از طریق ایمیل بپرسند. هم چنین لینک نظر سنجی به شرکت کننده ها در طی وبینار ارسال شد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با دسترسی به صفحه اینترنتی برای آزمایش و نظر سنجی، شرکت کننده ها در گروه های شاهد و تیمار دسته بندی شدند. اولا، شرکت کننده ها، پرسش نامه جمع آوری داده های متغیرهای شاهد را کامل کردند. سپس، یک زمان 4 دقیقه ای برای آشنایی با نسخه سند تخصیص داده شد. سپس، هر یک از شش سؤال درک مطلب ارائه شدند. پس از خواندن کامل سؤال، شرکت کننده ها بایستی بر روی دکمه شروع کلیک کرده و به اسناد جهت جست و جوی اطلاعات مورد نیاز برای ارائه پاسخ صحیح دسترسی پیدا کردند. با کامل شدن پاسخ ها، شرکت کننده ها تایمر را متوقف کرده و به سراغ سؤال درک مطلب بعدی می رفتند. پس از توقف تایمر، شرکت کننده ها قادر به اصلاح پاسخ خود نبودند.

شرکت کننده ها حداکثر هفت دقیقه زمان برای پاسخ به هریک از سؤالات درک مطلب داشتند. این محدودیت به دو دلیل بود: اولا برای محدود کردن زمان جلسه تحقیق (آزمایش علاوه بر پرسش نامه) تا حدود 1 ساعت، دوم، چون سؤالات ما کاملا کاربردی بودند و تردیدهای عملیاتی را بیان کردند و نیازمند تفسیر حقوقی نبودند ( پیوست 3)، در صورتی که قراردادها به صورت دستور العمل ها با طرح هایی برای عملکرد در نظر گرفته شوند (21)، امکان یافتن اطلاعات و درک شرایط معمول بایستی برای خواننده ها وجود داشته باشد. در صورتی که انجام این کار غیر ممکن باشد، آنگاه قرار داد یک ابزار ارتباطی مؤثر نیست.

پس از آزمایش، شرکت کننده ها بایستی تلاش ذهنی تجربه شده را در تکمیل وظایف و تکالیف خود ارزیابی کنند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شیوه تجزیه تحلیل داده ها: برای آزمون فرضیات H1 – H2 ، از نظر صحت و سرعت. ما امتیازات عملکرد درک مطلب بدست آمده در آزمایش را تجزیه تحلیل کردیم. تفاوت در سرعت پاسخگویی متوسط در دو گروه آزمایشی با آزمون تی ولچ که نسخه ای از آزمون T کلاسیک می باشد و زمانی استفاده می شود که دو نمونه دارای واریانس نامساوی هستند. اندازه گیری شد. تفاوت در صحت پاسخگویی، از طریق آزمون U من ویتنی اندازه گیری شد زیرا امتیازات گروه آزمایشی دارای توزیع غیر تصادفی بود، به این ترتیب نقض یکی از فرضیات نیازمند آزمون t است، آزمون u من ویتنی را می توان به صورت آزمون میانه ها تفسیر کرد زیرا دو فرض اصلی آن در نظر گرفته شد: نمونه دارای واریانس برابر بودند که از طریق آزمون لوین ارزیابی شده و توزیعات آنها مشابه بود (که از طریق بررسی چشمی نقاط داده ها در نمودار ارزیابی شد).

به منظور آزمون فرضیه سوم، ما از روش توصیف شده در (59) در خصوص شیوه محاسبه کارایی ذهنی شرایط آموزشی جایگزین استفاده کردیم، در این روش عملکرد افراد بر اساس بار شناختی تجربه شده ذهنی اندازه گیری شد (59). این روش مناسب است زیرا یک امتیاز کلی را برای هر سند ارائه کرده و امکان تعیین این که کدام یک نیازمند تلاش ذهنی کم تر و عملکرد بهتری است می دهد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نخستین گام در این روش، استاندارد سازی امتیازات سرعت پاسخگویی، صحت پاسخگویی و تلاش ذهنی به امتیازات Z است :

M *امتیازات فردی  /  انحراف معیار =Z

به این ترتیب عملکرد به صورت میانگین سرعت پاسخگویی Z و صحت پاسخگویی Z بدست آمد. امتیازات Z متوسط عملکرد و تلاش ذهنی شامل مختصات دکارتی برای ترسیم نمودار نقطه نهایی برای هر وضعیت )محور X= عملکرد، محور Y= تلاش ذهنی) می باشد. کارایی (E) هر وضعیت در نهایت به صورت فاصله نقاط ترسیم شده در نمودار محاسبه شد.

از قطر نیم ساز داریم:

E=

ZPerformance − ZMental Effort

 √2

تفاوت آماری بین امتیازات کارایی از طریق آزمون t ارزیابی می شود، زیرا داده ها دارای توزیع نرمال و واریانس همگن بوده و نمونه ها مستقل بودند.

برای آزمون فرضیات  H4a , H4b , H5a , H5b , H5e، در رابطه با زبان و سبک شناختی با تیمار آزماشی، ما از تحلیل رگرسیون خطی گام به گام و تحلیل واریانس دو سویه استفاده کردیم.

در ابتدا، ما اثر متقابل شاخص های عملکردی عینی (سرعت و دقت) را با مهارت های کلامی مختلف (امتیاز مهارت کلامی OSIVQ، زبان مادری و سابقه حقوقی) و با مهارت های دیداری و بصری متفاوت (امتیازات مهارت تصویر سازی شی OSIVQ و مهارت تصویر سازی فضایی) بررسی کردیم، همه متغیرهای دخیل در اثر متقابل برای اجتناب از هم خطی چندگانه بین این اثرات و مؤلفه فردی آنها، در نظر گرفته شدند (92، صص 37-38). تحلیل رگرسیون نیز به ما کمک کرد تا اثبات کنیم که دستکاری و اصلاح آزمایشی، علت اصلی تغییرات در عملکرد درک مطلب است و به این ترتیب امکان حذف متغیرهای دیگر به عنوان دلیلی بر وجود تفاوت ها در عملکرد وجود داشت. رگرسیون خطی نیز مناسب بود زیرا به ما امکان در نظر گرفتن همه متغیرهای شاهد – ردهای، پیوسته و اثر متقابل را در یک تجزیه تحلیل می دهد. چون نمونه مورد مطالعه ما برای تولید یک قدرت پیش بین کافی (در صورتی که همه متغیرها و اثرات متقابل یک باره استفاده شوند)، بسیار کوچک است، لذا ما روش گام به گام را بر اساس احتمال مقدار F انتخاب کردیم. ما متغیرهای موجود در مدل رگرسیون را به صورت یک باره در نظر گرفته و با متغیرهای با کمترین مقدار P شروع کردیم، متغیرهای موجود در معادله در صورتی که مقدار P آنها معنی دار نبود به دلیل استفاده از یک متغیر جدید حذف شدند (بالاتر از 0.05) .

ما از تجزیه واریانس دو سویه برای بررسی وجود اثر متقابل زبان مادری تیمار آزمایشی استفاده کردیم که معنی داری آماری را در رگرسیون نشان داد. تجزیه واریانس یک سویه یک روش تکمیلی مناسب است زیرا اثرات متقابل کشف شده بین متغیرهای مستقل رده ای بر روی یک متغیر وابسته پیوسته بوده و ما به طور دقیق قادر به ارزیابی اثر هر متغیر مستقل و اثر متقابل آن بودیم. در نهایت ما اثرات اصلی ساده را از طریق آزمونهای پست هاک تک متغیره و مقایسات زوجی تعدیل شده بنفرونی تجزیه تحلیل کردیم. آزمونهای پست هاک نشان میدهند که آیا اثرات ساده اصلی در هر ترکیب از سطوح متغیر (برای مثال، این که آیا تیمار اثر معنی داری بر NS و NN دارد یا خیر) وجود دارند و یک اندازه اثر را از طریق مقدار F نشان می دهند، مقایسات زوجی اثبات کننده این موضوع هستند که آیا تفاوت میانگین بین دو سطح متغیر در یک گروه از نظر آماری معنی دار است یا خیر (برای مثال، این که آیا تفاوت میانگین نمرات NS و NNS در گروه تیماری” دیداری” معنی دار است یا خير). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

همه تست ها و تحلیل های آماری با نرم افزار آماری SPSS انجام شدند.

اطمینان از پایایی و روایی: در این بخش، ما به بررسی شیوه های اطمینان از روایی و پایایی می پردازیم.

برای اطمینان از روایی اکولوژیکی،

1- ما از یک قرارداد واقعی استفاده کردیم که نسخه های متنی و تصویری آنها وجود داشت.

2- ما از کارشناسان IACCM درخواست کردیم تا چک کنند آیا نوع قرارداد انتخاب شده، زبان و ساختار و تکالیف مربوط به درک مطلب برای یک متخصص قرار داد معمولی، قابل قبول هستند یا خیر

3- ما آزمایش را با متخصص قرارداد واقعی به جای استفاده از نمونه ای از دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادیم. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

برای اطمینان از روایی جمعیت:

1- ما به دنبال افزایش تنوع فرهنگی و حرفه ای شرکت کننده ها تا حد امکان با گزینش شرکت کننده ها از طریق IACCM، که یک انجمن بین المللی است به جای انجمن های ملی (برخی کشورها فاقد انجمن های ملی متخصصان قرارداد می باشند) بودیم. ما هم چنین، جلسات توجیهی را در زمان های مختلف برای از بین بردن مشکلات شرکت کننده ها به دلیل وجود محدوده های زمانی نامطلوب برگزار کردیم. در نهایت، ما از انتخاب قبلی شرکت کننده ها بر اساس یک سری معیارهای خاص اجتناب کردیم. با این حال، شرکت کننده های ما داوطلب بودند و این ممکن است به صورت نمونه در دسترس تلقی شود زیرا برای تسهیل گزینش و انتخاب، ما به دنبال انتخاب اعضای انجمن بین المللی به جای انتخاب مستقیم از شرکتهای انتخاب شده از سراسر دنیا بودیم.

برای اطمینان از پایایی ابزارها:

1- ما به دنبال استفاده از مقیاس ها و روشهای مستند و معتبر مورد استفاده در مطالعات قبلی بودیم

2- در درجه بندی صحت پاسخها، ما از روش اثبات شده (پیوست 2) استفاده کرده و پایایی بین ارزیاب را چک کردیم.

نتایج

در این بخش، ما اطلاعات دقیق را در خصوص نمونه شرکت کننده و نیز تحلیل های انجام شده برای آزمون فرضیه ها گزارش می کنیم.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شرکت کننده ها: نمونه ها متشکل از 122 شرکت کننده بودند که از این میان 59 نفر زن بودند، 31 نفر دارای پیشینه حقوقی بوده و 71 نفر دارای زبان انگلیسی مادری بوده و به صورت NS دسته بندی شدند. در میان NSS، مهارت خود ارزیابی شده متوسط در زبان انگلیسی برابر با 8.570 در مقیاس 11 نقطه ای بود (انحراف معیار 1.375). سن متوسط شرکت کننده ها 44.46 سال بود (انحراف معیار 10:12 ) و به طور متوسط آنها به مدت 12.611 بر روی قراردادهایی کار کرده بودند (انحراف معیار 9.032) .

بیشتر شرکت کننده ها اهل آمریکای جنوبی (56) و اروپا (45) بودند. بیشترین شغل ها شامل مدیر قرارداد (71)، و وکیل، / مشاور (16) بودند، بیشترین صنایع شامل فناوری فن آوری اطلاعات (36 = n)، خدمات / برون سپاری / مشاوره (16 = n)، نفت ، گاز / آب و برق (15 = n) و تکنولوژی (11 = n) بودند. از حيث سبکهای شناختی، 53 تصویر سازشی، 44 واژه ساز غالب، 28 تصویر ساز فضایی غالب و 3 نفر با سبکهای شناختی ترکیبی (بالاترین امتیاز آنها برای 2 یا 3 سبک شناختی، یکسان بود) وجود داشتند. امتیازات متوسط كل برابر با 3.370 برای تصویر سازی شی، 2.950 برای قابلیت تصویر سازی فضایی و 3.230 برای توانایی کلامی بود. شصت و هفت نفر به طور تصادفی در گروه شاهد (که باید به به سؤالات درک مطلب با قرارداد اصلی و تمام متن پاسخ می دادند) و 55 نفر در گروه تیمار (که باید به به سؤالات درک مطلب با قرارداد تصویری پاسخ می دادند) قرار گرفتند.

آزمون فرضیه: نتایج آزمون فرضیه به شرح زیر است:

فرضیه 1: قراردادهایی که شامل نمودارها و دیاگرام ها هستند، امکان یافتن سریع تر اطلاعات را نسبت به قرار دادهای سنتی و تمام متنی میدهند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

داده های آزمایشی مربوط به سرعت پاسخگویی شرکت کننده ها، فرضیه 1 را تأیید کرد. گروه آزمایشی با استفاده از نسخه پیشرفته تصویری قرار داد، سرعت معنی داری در یافتن اطلاعات مربوطه و حل مسائل درک مطلوب در مقایسه با گروه شاهد داشت. مجموع زمان های پاسخگویی دو گروه به طور متوسط در گروه تیماری 182.760 ثانیه سریع تر بود (میانگین گروه تیماری: 305. 750 ± 897.070 ، میانگین گروه شاهد= 1079.830 ± 396.440). این تفاوت که با آزمون در دامنه T ولچ ارزیابی شد از نظر آماری معنی دار بود ) p=0.004 , t= -2.940 ). شکل 2 میانگین زمان مورد نیاز برای پاسخ به هر سؤال و میانگین مجموع همه امتیازات فردی را نشان داد.

فرضیه 2: قراردادهایی که شامل نمودارها و دیاگرام ها هستند، امکان درک سریع تر را نسبت به قرار دادهای سنتی و تمام متنی می دهند.

داده های آزمایشی مربوط به صحت پاسخگویی فرضیه دوم را تأیید کرد: گروه تیمار به طور معنی داری صحت و دقت بیشتری از گروه شاهد داشت و به ترتیب مقدار میانگین پاسخ های صحیح 4.350 و مقدار اولیه 3.010 بود. این تفاوت که با آزمون U من ویتنی دو دامنه ارزیابی شد از نظر آماری معنی دار بود (  , P < 0.0012835 U=). شکل 3 امتیازات صحت میانگین برای هر سؤال و مجموع همه امتیازات را نشان میدهد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شکل 3: صحت پاسخگویی متوسط برای هر سؤال درک مطلب که در آن 0 پاسخ غلط و 1 نشان دهنده پاسخ صحیح است، صحت پاسخگویی میانگین کل، که 0 نشان دهنده این است که پاسخهای شرکت کننده ها همه غلط هستند و 6 نشان میدهد که همه این پاسخ ها صحيح هستند. نتایج آزمون U من ویتنی.

فرضیه 3 : کارایی ذهنی نسخه قرار داد دارای نمودار و تصاویر، بالاتر از کارایی نسخه تمام متن است به این معنی که شرکت کننده ها نیازمند تلاش ذهنی کم تری برای دست یابی به سطح برابر عملکرد می باشد.

فرضیه 3 کاملا تأیید شد زیرا شرکت کننده ها در گروه تیماری نه تنها دارای کمترین تلاش ذهنی بودند بلکه به عملکرد بالاتری دست پیدا کردند. با توجه به فرمول قبلی، کارایی قرار داد تصویری ( 0.282) بالاتر از قراداد متنی (-0.232) بوده و تفاوت از نظر آماری معنی دار است ( 0.001 =t= 3.399 , p ). به علاوه، امتیاز قرارداد بصری و تصویری نشان دهنده کارایی بالا است، در حالی که قرارداد متنی نشان دهنده کارایی پایین است، این عملکرد در گروه بصری و تصویری ناشی از انگیزه تلاش بیشتر برای موفقیت است.

چون بار شناختی درونی در هر گروه یکسان است (چون همه شرکت کننده ها دارای محتوی قرارداد یکسان و تکالیف یکسان بودند)، می توان استنباط کرد که کاهش کلی در تلاش ذهنی ناشی از کاهش در بار شناختی بیرونی است که بار تحمیل شده با شیوه های ناکارآمد انتشار محتوی و بیان مسئله است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فرضیه 4 الف: سبک های شناختی با تیمار آزمایشی اثر متقابل دارد. واژه سازان درک یکسانی از قرار داد دارند و در قرار دادهای تمام متنی، سریع ترین گروه از نظر درک مطلب می باشند.

فرضیه 4 ب: سبکهای شناختی با تیمار آزمایشی اثر متقابل دارند. واژه سازان دارای دقت مشابهی در درک هر دو قرارداد (متنی و تصویری) دارند و دقیق ترین گروه در درک قرار داد متنی هستند.

ما سپس اقدام به تحلیل رگرسیون (آماره های توصیفی و همبستگیها در جدول 2 نشان داده شده اند) کردیم.. نتایج نشان میدهد که سبکهای شناختی اثر متقابلی با تیمار ازمایشی به طور جداگانه و یا ترکیبی ندارد و فاقد یک اثر معنی دار آماری در پیش بینی صحت یا سرعت پاسخ می باشد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مدل رگرسیون برای توضیح سرعت پاسخگویی (جدول 3 را ببینید) نشان میدهد که تنها ضریب معنی دار آماری، تیمار ازمایشی است ( 0.03 =β= -0.271 , p) و این مدل سرعت پاسخگویی را با معنی داری آماری ( R2 = 0.073 , F (1,119)= 9.404 , P =0.03)) پیش بینی می کند.

با در نظر گرفتن مدل رگرسیون برای توضیح صحت پاسخگویی (جدول 4 را ببینید)، تیمار از نظر آماری بسیار معنی دار است ( β= 0.468 , p<0.001) این مدل از نظر آماری در پیش بینی صحت پاسخگویی معنی دار است , (F (3 , 117 ) = 14.438 , P < 0.001) و دارای دو ضریب معنی دارتر – زبان مادری به صورت جداگانه و با اثر متقابل با تیمار ازمایشی می باشد و در ادامه به این بحث می پردازیم.

در نهایت، می توان علت زمان پاسخ کوتاه تر و افزایش صحت درک مطلب را به طراحی قرارداد تصویری برای تصویر سازان و واژه سازان نسبت داد. نتایج بیانگر تأیید فرضيات اول و دوم و رد فرضیات 4 الف وب می باشد.

فرضیه 5 الف: زبان اثر متقابلی با تیمار آزمایشی دارد:NS (گویشوران زبان مادری) انگلیسی نسبت به NNS (گویشوران غیر بومی) در درک نسخه های سنتی قرار داد (تماما متن)، سرعت و دقت فهم بیشتری دارند، در حالی که NNS ها سرعت و دقت فهم بیشتری در نسخه های قرارداد حاوی نمودارها دارند.

همان طور که در بالا گفته شد، تیمار زمایشی، تنها فاکتور توجیه کننده امتیازات سرعت پاسخگویی می باشد از این روی فرضیه پنج به طور جزیی با توجه به این متغیر وابسته رد می شود. نمونه های آزمایشی تفاوتی از نظر سرعت پاسخگویی به دلیل زبان مادری نشان ندادند، با این حال تفاوتی از حیث صحت پاسخگویی وجود داشت نتایج تحلیل رگرسیون نه تنها ضریب معنی دار آماری را برای تیمار آزمایشی، بلکه برای زبان مادری ( 0.037 =β= 0.167 , p) و برای اثر متقابل زبان مادری * تیمار ( 0.179 =β= 0.026 , p)نشان داد، از این روی، صحت پاسخگویی تحت تأثیر نسخه قرار داد مورد استفاده در مسائل درک مطلب و نیز این که آیا شرکت کننده دارای زبان مادری انگلیسی است یا خیر، قرار داشت. اثر متقابل معنی دار آماری نشان می دهد که عملکرد هر دو گویشوران زبان مادری و NNS تحت تأثیر نوع قرار داد قرار دارد. ما هم چنین به بررسی این اختلاف پرداخته و با تجزیه واریانس دو طرفه، آزمون های پست هاک (جداول 6 و 7 را ببینید) و مقایسات زوجی جداول 8 و 9 را ببینید این موضوع را بررسی کردیم که تخصص دارای اثر معکوس است یا خیر. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

در گروه شاهد، NS ها به طور میانگین، دارای صحت معنی دار تری از NNS می باشند (اختلاف میانگین F (1, 118) = 9.737, p = 0.002)0.959, 95% CI [0.350, 1.567] )، با این حال، این برتری در گروه تیماری وجود نداشت: گویشوران زبان مادری و NNS هر دو دارای دقت برابری بودند و تفاوت معنی داری در دقت درک مطلب  (F (1, 118) = 0.67, p = 0.796) آنها وجود نداشت.

در حقیقت، میانگین پاسخ های صحیح توسط NNS ها ( 4.385) کمی بزرگتر از میانگین برای ) NS4.289) می باشد (شکل 5 را ببینید). با این حال، این تفاوت از نظر آماری غیر معنی دار است (جدول 9). با این حال اثر معکوس تخصص مشاهده نشد زیرا هر دو گروه به طور معنی داری موجب بهبود دقت با قراردادهای تصویری شد اگرچه این اثر برای NNS ها قوی تر (تفاوت میانگین = 1.95, 95% CI [1.265, 2.635], F (1, 118) = (31.771, P < 0.001)

از NS( تفاوت میانگینp = 0.003  0.905, 95% CI [0.320, 1.489], F (1, 118) = 9.397,  بود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نتایج نشان داد که فرضیه 5 تا حدودی با در نظر گرفتن صحت پاسخگویی قابل تأیید است. بر اساس پیش بینی اثر معکوس تخصص، ابزارهای تصویری و گرافیکی برای افراد با تخصص کم تر مؤثرتر است (برای مثال در این مورد، تخصص زبان مادری)، با این حال اثر معکوس تخصص مشاهده نمی شود زیرا حتی NS ها از دیداری سازی تا حد کمتری نسبت به NNS ذی نفع می شود .

فرضيه 5 ب: دانش تخصصی اثر متقابلی با تیمار آزمایشی دارد: افراد با سابقه و پیشینه حقوقی دقت و سرعت بیشتری در درک نسخه های قدیمی قرارداد ( تماما متن) دارند، در حالی که افراد بدون سابقه حقوقی، دقت و سرعت بیشتری در درک قراردادهای حاوی نمودار و تصاویر دارند.

فرضیه 5 پ: زبان با دانش تخصصی و تیمار آزمایشی اثر متقابلی دارد. گویشوران با زبان مادری انگلیسی و پیش زمینه حقوقی، بیشترین دقت و سرعت را در درک نسخه سنتی قرار داد تمامامتن) دارد، در حالی که NNS ها  بدون پیش زمینه و سابقه حقوقی، بیشترین دقت و سرعت را در درک نسخه های قرارداد حاوی نمودار و تصویر دارند.

همان طور که در جداول 3 و 4 نشان داده شده است، همه ضرایب رگرسیون شامل متغیر پیش زمینه حقوقی به طور جدا و با در اثر متقابل با سایر فاکتورها در توجیه سرعت و صحت پاسخگویی معنی دار نیست. از این روی فرضیه 5 پ و 5 پ رد می شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون (سرعت پاسخ گویی به عنوان متغیر وابسته)

نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

در این بخش، ما به بررسی نتایج پرداخته و اهمیت عملی و نظری آنها را توضیح میدهیم. در نهایت محدودیت ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می شود.

نتیجه گیری

در این مطالعه، ما استفاده از نمودارها را در قراردادهای بنگاه به بنگاه به صورت شیوه ای برای افزایش سرعت و دفت درک محتوی قرار داد در شرایط کسب و کار بین المللی در نظر گرفتیم. با توجه به جدید بودن و تازگی این رویکرد، ما چهار سؤال تحقیق را برای بررسی نقطه قوت این پیشنهاد مطرح کردیم. این رویکرد تا چه حدی  سودمند است، آیا ویژگی های فردی موجب تغییر اثر بخشی آن می شود و اهمیت آن برای کسب و کار بین المللی چیست؟

نتایج نشان داد که افزودن نمودارها به قراردادها در واقع موجب افزایش سرعت و دقت در درک محتوی قرار داد میشود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

درک مطلب محتوی و افزایش در صحتف برای NNS های زبان انگلیسی معنی دار و برای NS مثبت است و لذا  این مطلب حاکی از آن است که این رویکرد در کسب و کارهای بین المللی بسیار سودمند است که در آنها زبان انگلیسی، زبان بین المللی است. به علاوه ما اثرات معکوس منفی ناشی از ویژگی های فردی پاسخگویان را  مشاهده کردیم (برای مثال سبکهای شناختی، تخصص و پیش زمینه حرفهای) که موجب می شود تا این طور نتیجه بگیریم که این رویکرد با گروه های کاربران خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت های کاربردی اهمیت این تحقیق برای کسب و کارهای جهانی بسیار مهم است زیرا از طریق یک رویکرد چند منظوره برای طراحی قرار داد، شرکت ها می توانند اطمینان حاصل کنند که کارشناسان و متخصصان با سوابق و فرهنگ های مختلف یک دیگر را درک کرده و به آسانی با هم همکاری کنند. این درک و همکاری متقابل منجر به مذاکرات مؤثر تر شده و مانع از بروز مشکلات حقوقی ناشی از سوء تفسير قرار داد شده و روابط کسب و کار را بهبود می بخشد. کارشناسان فنی و حرفه ای و نیز طراحان ر اطلاعات می توانند مهارت های خود را در زمینه قرا دادها به کار گیرند و این به شرکتها در انجام مؤثر معاملات کمک می کند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 

مهارت های تصویر سازی را می توان به صورت بخشی از قابلیت راهبردی متخصصان در نر گرفت که هدف او منعکس کردن و برقراری رابطه مؤثر برای رسیدن به هدف است (6). در چارچوب قابلیت برقراری ارتباط الويلاسالمينن و كانگانتران (7)، مهارت ارتباط فراتر از مهارت گفتاری و گرافیکی است. یکی از توانایی های کلیدی  مکاتبان قوی و شایسته، توانایی کنترل پیوسته میزان درک از طريق سؤالات، بیان مکرر و استفاده از بیش از یک کانال و مسیر است، پیشنهاد ما این است که یک مکاتب جهانی قوی بایستی قادر به تنظیم پیام ها باشد. مهارت استفاده از رسانه ها و شیوه های مختلف یک مهارت مهم برای کارشناسان در کسب و کارهای بین المللی است.

اهمیت نظری: نتایج حاصل از آزمایش نشان میدهد که چگونه یک راهبرد اساسی (69) بر اساس نمودار به مدیران بین المللی در درک دقیق و سریع قراردادها کمک می کند. به طور ویژه نتایج نشان داد که نمودارها می توانند از NNS زبان انگلیسی در توسعه درک صحیح تر از یک سند نوشته شده به زبان انگلیسی پشتیبانی کنند، این اثر در نهایت موجب پر شدن شکاف صحت و دقت در گویشوران زبان مادری می شود. این نتایج را  می توان از حیث اثر معکوس تخصص توضیح داد (62-66)، در حالی که NNS ها بیش از N5 ها از گنجاندن نمودارها در قرار دادها بهره می برند، به طوری که گویشوران زبان مادری صحت پاسخگویی بالاتری را دارند.

هم چنین این نتایج را می توان با CLT( 49 – 48 ) توجیه کرد: وقتی که اطلاعات دارای پیچیدگی درونی است و نیازمند پردازش قابل توجهی است، فرمت های مبهم بایستی به حداقل رساندن شوند. طراحی بهتر قرار دادها  مانع از وارد شدن بار شناختی بیرونی از طریق بیان معنی دار مسئله می شوند. وقتی که این بازنمایی مسئله، یک راه حل آماده را برای مسائل موجود ارائه کند، طرح از نظر ذهنی کارامد تر خواهد بود: منابع شناختی کمتری را  بایستی استفاده کرد و درک محتوی قرار داد بهتر و سریع تر خواهد شد. با این حال ما بر این باور هستیم که وجود تصاویر و نمودارها برای اطمینان از درک مطلب (28-62) کافی نیست زیرا نتایج نشان داد که هیچ گونه بهبود عملکردی وجود ندارد. نمودارها بایستی به طور صریح و شفاف قادر به بیان مسئله بوده و به آسانی قابل دسترس باشند. هم چنین هیچ نمودار صحیحی وجود ندارد نمودارها برای پاسخگویی به سؤالات خاص و دست یابی به اهداف ویژه استفاده می کنند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

هم چنین این نتایج نشان میدهد که اجتناب از فرضیات قبلی در مورد شیوه های مناسب ارائه برای سبکهای شناختی لازم است. سبک های شناختی فردی هیچ اثری بر روی شیوه پردازش هر دو نسخه توسط شرکت کننده ها نداشت، تصویر سازان شیئی و فضایی نیز قادر به درک قراردادهای قدیمی نبودند (این قراردادها برای واژه سازان نیز سخت تر بودند) و واژه سازان نیز از نمودارها در نسخه آزمایشی قرار داد بهره بردند. طراحی مناسب به پیش بینی عملکرد درک مطلب پردازش اطلاعات پیچیده کمک می کند. نثرهای مصنوع و متكلف حتی برای بهترین واژه سازان نیز سنگین هستند و نمودارهای غیر مرتبط حتی برای ماهرترین تصویر سازان فضایی سودی نخواهد داشت. محدودیتها: این مطالعه عاری از محدودیت نیست. اولا، اگرچه آزمایشات شیوه ای را برای کنترل متغیرها در اختیار گذاشتند با این حال این آزمایشات در شرایط مصنوعی انجام شدند. در شرایط واقعی، مدیران می توانند با بحث در مورد به اشتراک گذاری دانش با همکاران به مشکلات درک اسناد قرار داد غلبه کنند، از این روی علاوه  بر مکانیسم های شناختی فردی، مکانیسم های اجتماعی ای نیز نقش دارند که در این مطالعه در نظر گرفته نشدند. دوما، شرکت کننده های ما به صورت نمونه های در دسترس تلقی می شدند. در بهترین حالت، نتایج را می توان به اعضای انجمن IACCM تعمیم داد. اعضای این انجمن در یادگیری شیوه های تجاری و قراردادی بسیار فعال بودند. همه شرکت کننده ها داوطلب بودند. مسلمة، شرکت کننده ها از ابتدا مهارت های خود را درک مطلب قرار داد را ازمایش کرده و شانش ازمایش یک قرارداد تصویری را نیز داشتند. این مسئله بر نتایج و ویژگی های شرکت کننده ها به دلیل اریبی اثر دارد زیرا ما نمی دانیم که چگونه پاسخگویان را با افراد غیر پاسخگو شناسایی کنیم.

شواهد نشان می دهد که داوطبان در تحقیقات روان شناسی دارای تحصیلات بیشتر و ضریب هوشی بالاتری از  افراد غیر داوطلب می باشند (93)، در صورتی که این عامل را در نظر بگیریم، این می تواند بر معرف بودن نمونه ما  نتایج عملکرد کلی تأثیر بگذارد. به علاوه، اینواقعیت که آن ها از طریق ACCM| دعوت به مشارکت در مطالعه شدند، می تواند در در نظر گرفتن قرار داد تصویری به عنوان یک راه حل برتر، ایجاد اریپی کند. از سوی دیگر،  انجام آزمایش بدون کمک انجمن موجب می شود تا گزینش یک نمونه بین المللی و متغیر سخت باشد که این نمونه برای ارزیابی مزایای طرح پیشنهادی ما لازم بود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سوما، برای افزایش روایی، نمونه بایستی بزرگتر باشد و یا این که ازمایش بایستی در چندین جامعه تکرار شود. در این مطالعه تنها یک آزمایش انجام شد زیرا نتایج مشابه در مطالعات دیگر حاصل شده است که در آنها از تصاویر و نمودار برای بهبود سرعت و صحت در تفسیر قرار دادها استفاده شده بود (129-94) چهار ما، برخی از متغیرها را می توان به طور دقیق تری اندازه گیری کرد. لذا میتوان گفت که مهارت زبان انگلیسی را می توان به طور دقیق تری ارزیابی کرد. چون یک خود ارزیابی بدون آزمون عینی فاقد پایایی است، لذا ما مهارت انگلیسی خود ارزیابی شده را به صورت متغیر شاهد در تحلیل خود در نظر نگرفتیم. با این حال، تفاوت در مهارت زبان انگلیسی در میان NNS و NS. نتایج منحصر به فردی را نشان داد. به علاوه، ما تنها بعد کلامی۔ تصویری سبک شناختی را در نظر گرفته و شواهدی را در خصوص اثر آنها بر روی درک محتوی قرار داد نیافتیم. مطالعات آینده بایستی ابعاد مختلف سبک شناختی را در نظر بگیرند برای مثال بایستی بعد کلی نگری – جزبی نگری را مد نظر قرار دهند (70-71) کنترل بهتر فرهنگ شرکت کننده ها را نیز می توان در نظر گرفت زیرا باز نمودهای دیداری و تصویری به طور متفاوت در فرهنگ های غنی و ضعیف تفسیر میشوند (95).

 در نهایت، لازم به ذکر است که نتایج این مطالعه قابل تعمیم به دیداری سازی (تصویر سازی) نموداری است قراردادهای مورد استفاده در آزمایش فاقد انواع موارد دیگر نظیر عکس ها نمودارها و یا کارتون هایی که دارای ماهیت تصویری و استعاری تری هستند می باشد. به علاوه، توجه بیشتری بایستی به نوع نمودار (با مدل های تصویری مورد استفاده) نسبت به تکالیف و مسائل حل شده توسط شرکت کننده ها معطوف شود. برای کشف مسائل واقعی و اهداف عملکردی متخصصان قرار داد تحقیقات بیشتری لازم است زیرا شناسایی این فرایندها نخستین گام در طراحی نمودارهای سودمند است. برای مثال، در تکلیف 3 و 5، تفاوت معنی داری در صحت یا سرعت در میان تیمارها وجود نداشت زیرا فرضیه ما این بود که نمودارها، یک مدل و باز نمود مسئله سودمند را برای پاسخگویان در اختیار نمی گذارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سؤال 3 ( پیوست 3)، از شرکت کننده ها می خواهد تا مدت زمان صحیح دوره گارانتی را محاسبه کند. نمودار پیوست 1) شیوه محاسبه صحیح را نشان می دهد ولی یک پاسخ راحت را ارائه نمی کند، خوانندگان بایستی از قاعده میان بر استفاده کنند. یک رویکرد بهتر ایجاد یک جدول ساده می باشد که یک قاعده ساده را پیشنهاد می کند. این قاعده در شكل 6 نشان داده شده است.

سؤال 5 پیوست (3) دارای نرخ پاسخ بسیار صحیح تری در هر دو گروه می باشد زیرا نتایج نشان داد که عرضه کننده ها در استفاده از تجهیزات در طی آزمایش، ریسک را تجربه می کنند. بیشتر مدیران احتمالا با این روش آشنا بوده و دانش مربوطه را برای پاسخ سریع به سؤال دارند. نمودار (پیوست 1) و متن با هم غیر مرتبط هستند زیرا عامل محرک اصلی عملکرد خوب فرد نیست پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده این مطالعه سودمندی و اهمیت نمودارها را در ساده سازی تفسیر قرار داد و بهبود برقراری مؤثر ارتباطات در سطح جهانی اثبات کرد. ما پیشنهاد می کنیم که تحقیقات آینده بایستی فراتر از ارزیابی آزمایشی عمل کنند و به بررسی مدل های تصویری در شرایط واقعی بپردازند. این مطالعه می تواند نشان دهد که چگونه افراد می توانند وجود تصاویر و نمودارها را در یک قرارداد تفسیر کنند: آیا مزایای درک مطلب قرارداد با افزایش اعتماد و همکاری همراه است یا خیر؟ آیا افراد می ترسند که تصاویر مورد استفاده غیر واقعی باشد و منجر به کاهش اعتماد متقابل بین طرفین شود؟

سایر مطالعات با داده های آزمایشی و مشاهدائی به ما در درک این که کدام نمودارها به طور مؤثر موجب تقویت ارتباطات قراردادی می شود و چگونه و چه زمانی آنها بایستی در شرایط کسب و کار بین المللی استفاده می شوند کمک می کند. آیا بهترین شیوه برای منعکس کردن و نشان دادن بندهای خاص قرار داد وجود دارد و با  این که اثر بخشی برقراری ارتباط بستگی به خواننده ها و و مخاطبانی دارد که در صدد دسترسی به این اطلاعات هستند؟ آیا پردازش انواع خاصی از مدل ها و تصاویر نسبت به مدل های دیگر ساده تر است و یا آیا اثر بخشی آن به متغیرهای فردی یا فرهنگی دارد؟ تحقیقات آینده می توانند سایر انواع ابزارهای دیداری را علاوه بر نمودار ها نظیر تصاویر و عکس ها بررسی کنند. (13، 14)، با این حال به طور سیستماتیک ارزیابی شدند. در نهایت، یک مسیر احتمالی، بررسی رابطه بین بار شناختی، طراحی اطلاعات و سپکهای شناختی می باشد زیرا این مطالعه رابطه ای را بین بعد تصویری – کلامی سبک شناختی و درک مواد مختلف ارائه شده نشان داد. این تحقیق به تقویت این استدلال کمک می کند که سیکهای شناختی افراد اثر معنی داری پر یادگیری ندارد (96)، از سوی دیگر، این می تواند مکانیسمی را بین یار شناختی و سبک شناختی ارائه کند که در این مطالعه مشاهده نشد و این که قادر به توجیه این مطالب خواهد بود .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پیوست 1: گزیده هایی از یک قرارداد تصویری

شکل 7-11 قرارداد تصویری مورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد از جمله نمودارهای توضیحی که مکمل یک دیگر هستند.

پیوست 2

دلیل رتبه بندی صحت پاسخ های شرکت کننده ها

امتیاز 0.25: شرکت کننده تنها شماره پند را ذکر می کند که در آن پاسخ صحیح را می توان یافت و با گزینه مربوطه را کپی پیست می کند، با این حال، او پاسخ صحیح، دقیق و شفاف را ارائه نمی کند (برای مثال، اگر پاسخ صحیح نیازمند ارائه یک تاریخ دقیق باشد، تاریخ ذکر نمی شود).

امتیاز 0.50 شرکت کننده بند مربوطه با قاعده مربوطه را به بیان خود یادداشت می کند. با این حال، او یک پاسخ شفاف، دقیق و صحیح را ارائه نمی کند (برای مثال، برای مثال، اگر پاسخ صحیح نیازمند ارائه یک تاریخ دقیق باشد، تاریخ ذکر نمی شود). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

امتیاز 750. : شرکت کننده یک پاسخ صحیح، دقیق و شفاف ارائه می کند و در نهایت به بند با قاعده مربوطه استناد می کند. با این حال، یک خطای خفیف وجوددارد (در صورتی که ارائه پاسخ صحیح نیازمند ارائه تاریخ دقیق نظير 4 مارس 2016 باشد، شرکت کننده 5 مارس 2016 را نوشته است)

امتیاز 1 : پاسخ کاملا صحیح است. شرکت کننده پاسخ دقيق، صحیح و شفاف را ارائه کرده و در نهایت به قاعده با بند مربوطه استناد کرده است (برای مثال، اگر پاسخ صحیح نیازمند ارائه یک تاریخ دقیق باشد، تاریخ ذکر نمی شود).

پیوست 3

سؤالات درک مطلب

سؤالات زیر توسط استفانیا پاز را کپی رایت شده است

سؤال 1: در صورتی که آزمایش تجهیزات برای دومین بار با شکست روبرو شود، چه اتفاقی می افتد؟

سوال 2: با توجه به این که تاریخ پذیرش مشروط 6 مارس 2012 است، تاریخی پایان دوره اندازه گیری کدام است؟ ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سؤال 3: با توجه به این که تاریخ تحویل تجهیزات 15 ژولای 2011 است و تاریخ پذیرش 6 مارس 2012 است، در چه تاریخی گارانتی منقضی می شود؟

سؤال 4: تاریخ تحویل اولین دسته از تجهیزات، تأخیر 6 هفته ای را داشته است. دومین مجموعه، تأخير 3 هفته ای را داشته است و مجدد سومین مجموعه از تحویل تجهیزات تأخیر سه هفته ای داشته است. میزان کل خسارت های نقدی که عرضه کننده باید به خریدار پرداخت کند چقدر است؟ سؤال 5 کدام یک از طرفین قرارداد بایستی ریسک خسارت و خرابی تجهیزات را در طی ازمایش، متقبل شوند؟

سؤال 6: یک قطعه خراب در مجموعه قطعات اصلی قرار داده شده و مورد استفاده قرار می گیرد و در تاریخ 2 | می 2015 به خریدار داده می شود. با توجه به این که تاریخ پذیرش 6 می 2012 است. در چه تاریخی دوره ضمانت و گارانتی برای این قطعه خراب منقضی می شود؟ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+